Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Virtuele reis en summer school: NICE

Laatst gewijzigd op 20-03-2024 14:41
NICE brengt studenten vanuit heel Europa samen om interculturele en ondernemende vaardigheden te ontwikkelen met de mogelijkheid deel te nemen aan een summer school in een Europese stad.Abonneer je op onze nieuwsbrief over korte internationale programma's
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
NICE logo 4:3

De aanmeldingen voor NICE 2024 zijn nu gesloten.

In het kort

Fact sheet NICE 2023-2024 (pdf)

Voor wie?

Wekt intercultureel teamwerk over sociale kwesties, of de Sustainable Development GoalsExterne link (‘SDG's’) van de Verenigde Naties, jouw interesse? Dan is NICE iets voor jou. Om aan NICE te kunnen deelnemen, moet je minimaal 60 ECTS hebben behaald in je huidige of vorige academische opleiding(en). Hoewel het fysieke summer schoolgedeelte van NICE prioriteit geeft aan studenten die worden uitgedaagd in hun vermogen om naar het buitenland te reizen of te studeren, zoals studenten met gespecialiseerde leerbehoeften, handicaps, zorgverantwoordelijkheden, financiële behoeften, studenten van de eerste generatie en meer, worden alle studenten aangemoedigd zich aan te melden.

Wie?

NICE staat voor The Network for Intercultural Competence to Facilitate EntrepreneurshipExterne link. De deelnemende instellingen aan het NICE-programma zijn University College DublinExterne linkde Universiteit van EdinburghExterne linkde Universiteit van PadovaExterne link, Taras Shevchenko Nationale Universiteit KyivExterne linkJagiellonian UniversiteitExterne link, de University of JohannesburgExterne link en de Universiteit van AmsterdamExterne link.

Wat?

NICE is een unieke ervaring waarbij je 12 weken virtueel samenwerkt met studenten uit heel de wereld om een ​​mondiaal probleem op te lossen, terwijl je tegelijkertijd het vak Building Bridges for Local- Global Challenges (6 ECTS) volgt op Roeterseiland. Voor dit vak zijn er 30 plekken beschikbaar. Het programma culmineert in een optionele summer school. Tijdens de summer school ontmoet je eindelijk een aantal studenten met wie je bevriend bent geraakt terwijl je virtueel aan het project werkte. Voor de summer school zijn er 15 plekken beschikbaar.

Wanneer?

 • Het vak "Building Bridges for Local-Global Challenges:" - 27 februari t/m 18 juni 2024
 • Summer school in Krakau - 30 juni t/m 6 juli 2024

Waar?

NICE is een deels virtueel, deels fysiek programma. De fysieke summer school wordt elk jaar in een ander Europees land gehouden. Dit jaar vindt de summer school plaats in Krakau, Polen aan Jagiellonian UniversityExterne link. Eerdere edities vonden plaats in Padua en Edinburgh.

Meer weten?

Waarom NICE?

NICE ondersteunt je bij het bereiken van vier belangrijke doelstellingen:

 1. Vaardigheden opbouwen voor op de arbeidsmarkt: Het NICE-programma is ontworpen om de inzetbaarheid van studenten op de arbeidsmarkt te vergroten door hen te helpen interculturele competenties en ondernemersvaardigheden te ontwikkelen. Ook helpt NICE hun vermogen te ontwikkelen om deze vaardigheden toe te passen op mondiale en maatschappelijke uitdagingenExterne link door samen te werken in virtuele transnationale teams.
 2. Stimuleren van ondernemerschap: Eén van de doelstellingen van de Europese Commissie is om mensen aan te moedigen ondernemer te worden. Door onze studenten te ondersteunen bij het verder ontwikkelen van hun ondernemerschapsvaardigheden, helpt NICE creatieve, innovatieve ondernemers te vormen die het vermogen hebben om succesvolle projecten te plannen.
 3. Introduceren aan tools voor effectieve samenwerking: Een effectieve samenwerking is vaak de sleutel tot succes op de werkplek. Om onze studenten voor te bereiden op de arbeidsmarkt, willen we hen kansen bieden waarin ze worden uitgedaagd en moeten samenwerken met studenten uit andere culturen.
 4. Het ontwikkelen van interculturele competentie: De structuren van cultuur en communicatie die ons gedrag beïnvloeden, zijn complex. We willen studenten helpen vaardigheden te ontwikkelen om te identificeren hoe deze structuren hun eigen leven beïnvloeden en hoe ze op een positieve en constructieve manier met mensen uit andere culturen kunnen samenwerken.

Financiering

 • Er zijn geen kosten verbonden aan het virtuele programma of aan de lessen op de Roeterseiland campus.
 • De programmakosten voor de summer school worden betaald door de UvA.
 • Geselecteerde summer schoolstudenten ontvangen een Erasmus+ beurs om een ​​deel van de reis- en verblijfkosten te dekken.

Voorwaarden voor het vak "Building Bridges for Local-Global Challenges" (6 ECTS)

 • Je staat gedurende de gehele opleiding als voltijd betalende student ingeschreven aan de Universiteit van Amsterdam. Je kunt je ook inschrijven als uitwisselingsstudent die de Universiteit van Amsterdam bezoekt.
 • Je hebt minimaal 60 ECTS behaald in je huidige of vorige studieprogramma('s).

Voorwaarden voor de NICE summer school naar Krakau

 • Je moet deelnemen aan het vak Building Bridges for Local-Global ChallengesExterne link (6 ECTS).
 • Je staat gedurende de gehele opleiding als voltijd betalende student ingeschreven aan de Universiteit van Amsterdam. Je kunt je ook aanmelden als uitwisselingsstudent die de Universiteit van Amsterdam bezoekt.

Voorrang aanvragen voor de NICE summer school

De summer school is vooral geschikt voor studenten die anderszins worden uitgedaagd in hun vermogen om naar het buitenland te reizen of te studeren, zoals studenten met een medische conditie, financiële behoeften en meer.

Naast de hierboven genoemde voorwaarden voor deelname aan de NICE summer school, zijn er redenen waarop je tijdens de selectieprocedure voorrang kunt krijgen op andere studenten. Als je echter geen van de hieronder gespecificeerde documentatie kunt aanleveren om voorrang te krijgen, word je alsnog aangemoedigd om je aan te melden.

Prioriteit aanvragen

1. Op grond van economische redenen.

 • Je ontvangt de ‘Aanvullende beurs’ van DUOExterne link. Stuur dan een officieel document van DUO mee waaruit blijkt dat u een aanvullende beurs ontvangt van meer dan € 0,00. Een screenshot van “Mijn DUO” is niet geldig.

2. Op grond van een lichamelijke of geestelijke aandoening die je studie belemmert of je studie in het buitenland onmogelijk maakt.

3. Door zelf-verklaring.

 • Kunt je geen DUO-verklaring of medische verklaring aanleveren, maar denk je wel in aanmerking te komen voor voorrang, dan kun je dit formulier (pdf) invullen en versturen. Let op: je dient wel een toelichting te geven waarom je de benodigde documenten niet kunt aanleveren en een toelichting waarom je voorrang zou moeten krijgen. Je moet het document laten ondertekenen door een studentendecaan of studieadviseur.

Prioriteitscategorieën

 • Categorie 1: de student bezit zowel een geldige DUO-verklaring ALS een medische verklaring.
 • Categorie 2: de student bezit een DUO-verklaring OF een medische verklaring OF een geldige zelf-verklaring.
 • Categorie 3: Je bent in het hoger onderwijs niet op uitwisseling geweest of je bent in de toekomst niet geplaatst voor een uitwisseling.
 • Categorie 4: andere studenten kunnen zich zonder voorrang aanmelden.

Selectie voor de NICE summer school

Via een loterijsysteem worden 15 studenten geselecteerd. De selectie vindt plaats via de volgende stappen:

 1. Wij bepalen je prioriteitscategorie (eerste, tweede, derde, vierde).
 2. We starten met een loting onder prioriteitscategorie 1.
 3. Indien niet alle 15 plekken bezet zijn, loten wij onder prioriteitscategorie 2, daarna 3 en eventueel 4.

Uitgesloten van selectie

Je bent uitgesloten van selectie als een of meer van de volgende situaties op jou van toepassing is:

 • Je aanmelding is onvolledig.
 • Je neemt niet deel aan het vak Building Bridges of Local-Global Challenges.

Meld je aan voor NICE

De aanmeldingen voor NICE 2024 zijn nu gesloten.

De aanmelding voor NICE gebeurt via de inschrijving voor het vak Building Bridges for Local-Global ChallengesExterne link (6 ECTS) in semester 2.

UvA-studenten

Anders

Vragen?

Mail global@uva.nlExterne link als je vragen hebt.