Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Uitstroomprofiel: je kennis en vaardigheden na je studie

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:07
Elke opleiding heeft een uitstroomprofiel of een beschrijving van de eindtermen. Hierin staat wat je aan kennis en vaardigheden hebt opgedaan als je afgestudeerd bent.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?