Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Particuliere fondsen

Laatst gewijzigd op 03-04-2024 13:49
Verkeer je in financiële problemen? In sommige gevallen kun je een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning bij een particulier fonds. Elk fonds bepaalt zijn eigen criteria.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Particuliere fondsen komen over het algemeen in twee situaties in beeld:

 • Je wilt voor je studie naar het buitenland en de kosten vallen zo hoog uit dat je de financiering niet rond krijgt. Het kan gaan om een uitwisseling, onderzoek, stage of een masteropleiding. Lees welke mogelijkheden er zijn op de pagina 'Financiële steun voor je verblijf in het buitenland'.
 • Je kunt je studie niet langer zelf bekostigen. Dat kan zijn, omdat je je rechten op studiefinanciering inclusief leenrechten hebt verbruikt. Misschien heb je altijd zelf je studie betaald, maar is dat niet langer mogelijk.

Wil je een beroep doen op een particulier fonds, oriënteer je vooraf goed: welke fondsen passen bij jouw aanvraag en welke regels hanteren ze. Op het internet kan je veel informatie vinden over verschillende fondsen.

Criteria

Of een particulier fonds bereid is je te helpen hangt af van:

 • De doelstellingen van het fonds. Het bestuur van een fonds is gebonden aan de statuten en de uitleg die daaraan wordt gegeven.
 • De criteria van het fonds. Binnen het kader van de doelstellingen moet het fonds afwegen welke aanvraag wel en welke niet voor ondersteuning in aanmerking komt.
 • De deadline voor de aanvraag, je begroting en je motivatie zijn doorslaggevend.

Je aanvraag

Voor ondersteuning bij studievertraging als gevolg van onvoorziene omstandigheden geef je een toelichting op die omstandigheden, een prognose van de resterende studieduur en daarmee van de duur van de ondersteuning. In je aanvraag geef je dus het volgende mee:

 1. Aanvraagbrief met een toelichting op omstandigheden, een prognose van de resterende studieduur en daarmee van de duur van de ondersteuning
 2. Curriculum vitae: persoonlijke gegevens, studieloopbaan, werkervaring en aanvullende informatie over activiteiten naast je studie
 3. Begroting inkomsten en uitgaven:
  • Inkomsten: studiefinanciering in de vorm van de basisbeurs of het studievoorschot, aanvullende beurs, rentedragende lening, collegegeldkrediet en bij verblijf in het buitenland de vergoeding voor de OV-chipkaart voor studenten; de zorgtoeslag; de bijdrage van je ouders; eigen middelen zoals inkomen uit werk en spaargeld.
  • Uitgaven: huur, kosten van levensonderhoud, collegegeld, onderwijsmateriaal, verzekeringen en bij een verblijf in het buitenland de reiskosten. Vermeld ook je eventuele schulden bij DUO en de bank.
  • Bekijk de voorbeeldbegroting (pdf).
 4. Gegevens over je studieverloop: behaalde cijfers en studiepunten.
 5. Begeleidende brief van een studentendecaan.
 6. Overzicht van fondsen die je hebt aangeschreven en met welk resultaat

Aanbeveling studentendecaan

Sommige fondsen vragen om een begeleidende brief van een studentendecaan. Van de studentendecaan wordt verwacht dat hij de aanvrager heeft gesproken en de complete aanvraag (motivatiebrief, begroting enzovoorts) heeft gezien en beoordeeld.

Stuur bij dergelijke fondsen nog niets op voordat je met je studentendecaan hebt gesproken. De studentendecaan oordeelt over de aanvraag en beslist of de aanvraag wel of niet kan worden ondersteund.

Samen met de studentendecaan bespreek je of een aanvraag zin heeft of niet. Mocht de studentendecaan menen dat je een kans maakt op ondersteuning, dan kun je een afspraak maken waarbij je de benodigde documenten mee neemt. Bij twijfel van de studentendecaan kun je je motivatie en overige stukken eerst mailen naar de studentendecaan.

Contact

Studentendecanen

Bij de studentendecanen kun je terecht voor een vertrouwelijk gesprek over jou als persoon en je studievoortgang. Bekijk hier onze voorwaarden voor begeleiding en hulp.

Contactgegevens