Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Klacht indienen over verwerking persoonsgegevens

Laatst gewijzigd op 15-02-2024 11:43
Wanneer je van mening bent dat jouw persoonsgegevens in strijd met de AVG worden verwerkt, kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Als je denkt dat er niet op een goede manier met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, kun je een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming per mail. Het e-mailadres van de Functionaris gegevensbescherming is: fg@uva.nlExterne link.

Wat doet de Functionaris Gegevensbescherming?

De UvA heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG). De FG houdt toezicht op de verwerkingen van persoonsgegevens binnen de UvA en adviseert over de naleving van de AVG en andere toepasselijke regels. De Functionaris Gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en is de schakel tussen de UvA en de externe toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

De FG handelt onafhankelijk en kan over jouw klacht overleg plegen of advies inwinnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wanneer je het niet eens bent met de klachtenbehandeling door de FG, kun je rechtstreeks een klacht indienen bij de Autoriteit PersoonsgegevensExterne link. De Autoriteit Persoonsgegevens behandelt de klacht of het verzoek en neemt hierover een besluit.