Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Erasmus+ en Brexit

Laatst gewijzigd op 10-10-2023 16:59
Het Verenigd Koninkrijk trekt zich terug uit het Erasmus+-programma van de EU vanwege de Brexit-deal. Lees wat de gevolgen zijn voor je Erasmus+-verblijf en -beurs.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

In de Brexit-deal tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie staat dat het VK zich voor de periode 2021-2027 terugtrekt uit het Erasmus+-programma van de EU. Dat heeft gevolgen voor zowel het Erasmus+ Exchange-programma (voor uitwisselingen) als het Erasmus+ Traineeship-programma (voor stages en onderzoeksprojecten). Wat betreft de uitwisselingen is er nog veel onduidelijk over de exacte datum dat de overeenkomsten met onze partners in het VK worden stopgezet. Hieronder lees je wat we in ieder geval weten.

Erasmus+-beurzen 

Erasmus+ Exchange-beurs in 2022-2023

De UvA maakt in het studiejaar 2022/2023 Erasmus+-uitwisselingen mogelijk in zowel het eerste semester als het tweede semester. Er kunnen uitzonderingen bestaan. Als een Britse universiteit het Erasmus+-programma eerder verlaat, zijn studie-uitwisselingen in 2022/2023 naar die universiteit niet mogelijk. Als je overweegt om in 2022/2023 op uitwisseling te gaan naar een Britse universiteit, kun je bij je International Office informeren naar de mogelijkheden. 

Erasmus+ Traineeship-beurs in 2022-2023

Voor het academisch jaar 2022/2023 is het mogelijk om Britse Erasmus+-stages en onderzoeksprojecten te faciliteren tot (einddatum) 31 mei 2023. Stages of onderzoeksprojecten met een einddatum na 31 mei 2023 vallen - vanaf 1 juni 2023 - niet meer onder het Erasmus+- Traineeship-programma en de bijbehorende voorwaarden/voordelen. Dit kan gevolgen hebben voor je visum, waar het Erasmus+ Traineeship-programma geen rekening mee kan houden. Informeer bij je UvA International Office of check de website van de Britse overheid hoe dit gevolgen kan hebben voor je verblijf in het Verenigd Koninkrijk.

Erasmus+-beurs voor UvA-studenten met Brits staatsburgerschap

Als Brits staatsburger kun je nog steeds een beurs ontvangen voor Erasmus+-bestemmingen. Alle UvA-studenten hebben dezelfde rechten om deel te nemen aan het Erasmus+ Exchange-programma en het Erasmus+ Traineeship-programma. Je nationaliteit is hierbij niet van invloed.

Extra kosten door Brexit

Een uitwisseling, stage of onderzoeksproject in het Verenigd Koninkrijk brengt extra kosten met zich mee, onder meer voor je visum, je verzekering, enz. Deze kosten worden niet gedekt door de Erasmus+-beurs. Het beursbedrag dat je krijgt, blijft hetzelfde. Misschien kun je een andere beurs aanvragen, die je kan helpen bij de extra kosten. Kijk voor tips op de pagina Financiële steun voor je verblijf in het buitenland.

Je Erasmus+-verblijf in het VK voorbereiden

De administratieve stappen voor je beurs via Erasmus+ voor het Verenigd Koninkrijk zijn dezelfde als die voor andere landen. Maar nu het Verenigd Koninkrijk  geen deel meer uitmaakt van de EU, moet je bij de voorbereiding van je uitwisseling, stage of onderzoeksproject beseffen dat je naar een niet-EU-land reist. Daarom moet je dezelfde dingen regelen als wanneer je naar een ander niet-EU-land reist. Denk aan een visum, verzekering, enz.

Toch nog vragen?

Heb je het na het lezen van bovenstaande informatie nog een vraag, neem dan contact op met erasmus-sts@uva.nlExterne link of met je International Office.

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens