Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Een presentatie houden

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:03
Als je aan de universiteit studeert, komt het regelmatig voor dat je een presentatie moet geven over de lesstof of over je eigen onderzoeksresultaten. Hoe doe je dat?
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat maakt een presentatie

Een goede presentatie bestaat uit 2 componenten. Ten eerste het inhoudelijke deel: welke informatie wil je overbrengen aan de luisteraar? Daarnaast is ook de manier waarop je de boodschap overbrengt van belang: hoe zeg je het? Dat heeft dus niets te maken met de woorden die je gebruikt, maar met je lichaamstaal, uitstraling en stemgebruik. 

Voor je de presentatie geeft:

  • Verdiep je in je publiek. Probeer aansluiting te vinden bij de belevingswereld van je doelgroep.
  • Verplaats je in hun situatie. Probeer te bedenken wat jij over dit onderwerp zou willen weten. 
  • Denk na over de structuur van je presentatie.
  • Zorg voor adequate visuele ondersteuning.

Op het moment dat je gaat presenteren:

  • Blijf goed in contact met je publiek: kijk hen aan.
  • Check af en toe of je boodschap goed aankomt.

Voorbereiding

Bekijk de opdracht goed. Je docent heeft ongetwijfeld allerlei praktische informatie vermeld in je reader of op Canvas over wat er van je verwacht wordt of wat de bedoeling is. Als je dat goed in beeld hebt, kun je aan de slag met je presentatie. 

Inhoud

Maak van tevoren een duidelijke opzet van wat je wil vertellen. Een mondelinge presentatie is iets heel anders dan het voorlezen van je schriftelijk verslag. Bedenk dus een structuur met een inleiding, een kern van je betoog en een afsluiting. Maak goed onderscheid tussen hoofd- en bijzaken en vraag jezelf af of de volgorde waarin de informatie wordt verstrekt logisch en goed te volgen is. Houd hierbij ook steeds het publiek in je achterhoofd: wat weten ze al over dit onderwerp?

Vorm

Aansluiting vinden met je publiek zit vooral ook in de manier van presenteren en de ondersteuning van je verhaal. De draad van je verhaal is meestal gemakkelijker te volgen als er visueel of auditief wat afwisseling gebracht wordt. Een pakkend begin, zoals een prikkelende stelling of een sprekend voorbeeld, zorgt ervoor dat je de publiek meteen geboeid is. Houd wel het doel van je presentatie goed voor ogen.

Spanning

Veel mensen vinden het spannend om voor publiek te moeten spreken en hebben daardoor last van zenuwen of afleidende gedachtes voor of tijdens de presentatie. Meestal merkt je publiek hier niks van en heb je alleen jezelf ermee. Een goede en tijdige voorbereiding kan helpen om je zenuwen te bedwingen. Oefen de presentatie van te voren met je studie- of huisgenoten. Zo hoor je jezelf de tekst al eens uitspreken en merk je ook hoe lang je presentatie in werkelijkheid uitvalt. Daarnaast mag je vaak gebruik maken van een ‘spiekbriefje’, maar ook een PowerPoint kan de nodige houvast bieden. 

Verder lezen

  • Consten, J. (2006), Ik kwam, sprak en overwon. Presenteren met stijl, flair en passie. (herzien 2010)

Trainingen en workshops

De UvA biedt verdere ondersteuning voor diverse onderwerpen via voorlichtingen, workshops, trainingen en groepen. Je kan deze vinden bij trainingen en workshops.