Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Een onderzoeksproject doen bij een van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB)

Laatst gewijzigd op 10-10-2023 16:50
De Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB) zijn studie- en onderzoekscentra die je kunnen ondersteunen bij studie, stage of onderzoek in het buitenland.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?
NWIB logo

Er zijn zeven Nederlandse instituten in het buitenland. In Sint-Petersburg, Athene, Cairo, Florence, Rome, Ankara en Rabat. Gezamenlijk leveren zij een belangrijke bijdrage aan de profilering van de Nederlandse universiteiten in het buitenland. De instituten vormen een netwerk van kenniscentra op het terrein van onderwijs en onderzoek. Studenten en medewerkers doen op allerlei manieren internationale ervaring op; bijvoorbeeld door het volgen van colleges en het uitvoeren van veldwerkprojecten of onderzoek. De aanwezigheid van deze instituten kan ook een stimulans zijn voor studenten of onderzoekers uit het betreffende land om als student of kenniswerker naar Nederland te gaan.

Alle Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland