Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?
Informatie

Actuele informatie over de demonstraties vind je op uva.nl/demonstratiesExterne link.

Board of Studies

Laatst gewijzigd op 20-03-2024 12:20
De Board of Studies bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. Een Board of Studies bestaat uit de onderwijsdirecteur en opleidingsdirecteuren. Ook studenten zijn vertegenwoordigd.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Binnen de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen heeft elke Graduate School en elk College een eigen Board of Studies (BoS). Deze BoS bestaat uit de onderwijsdirecteur, opleidingsdirecteuren en een of meerdere studenten. 

De Board of Studies adviseert de onderwijsdirecteur, coördineert de onderwijsprogramma's en houdt in de gaten of bachelor- en masteropleidingen goed op elkaar aansluiten. Ook bewaakt ze de kwaliteit van studenten en de studiebegeleiding. De Board of Studies is niet hetzelfde als de opleidingscommissie, die op het niveau van een opleiding opereert.

Medezeggenschap studenten

De Board of Studies is belangrijk voor de medezeggenschap van studenten. Als BoS-studentlid fungeer je als intermediair tussen de directie en de studenten van de bachelor- of masteropleidingen.

Daarnaast ben je als toehoorder aanwezig bij de overleggen van de Opleidingscommissies en breng je gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directeur van het College of de Graduate School.