Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Laatst gewijzigd op 11-08-2023 08:02
In alle gebouwen van de UvA zijn veiligheidsvoorzieningen. De bedrijfshulpverleners (BHV'ers) houden regelmatig trainingen en oefeningen.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Wat is een BHV'er?

De Arbowet schrijft voor dat bedrijven en organisaties medewerkers opleiden tot BHV'ers (bedrijfshulpverleners). Dus ook bij de UvA is een aantal medewerkers goed getraind en geoefend om hulp te kunnen bieden bij incidenten en onveilige situaties in het bedrijf. De BHV’ers zijn opgeleid om:

  • eerste hulp bij ongevallen te verlenen
  • een beginnende brand te beperken en te bestrijden
  • zo nodig het gebouw te ontruimen bij calamiteiten
  • te alarmeren en te communiceren met collega’s en hulpdiensten

Naast BHV’ers bestaat de bedrijfshulpverlening ook uit EHBO’ers, BHV-ploegleiders en gespecialiseerde BHV’ers zoals ademluchtdragers op Science Park.

BHV-middelen in gebouwen van de UvA

  • brandslanghaspels en kleine blusmiddelen
  • EHBO-verbandkoffer
  • automatische externe defibrillator (AED)
  • evacuatie middelen
  • communicatiemiddelen

De BHV-middelen bevinden zich op centrale plaatsen in het gebouw en zijn in voldoende mate aanwezig. 

Contact

Facility Services

Facility Services regelt verschillende voorzieningen op de campus. Je kunt er bijvoorbeeld terecht voor vragen over de collegekaart, informatie over het reserveren van ruimtes (let op: Servicedesk-FS kan geen ruimtes reserveren) of facilitaire zaken rondom evenementen.

Contactgegevens