Welke opleiding volg je?
Informatie voor
[ ingeschreven studenten ]
Welke opleiding volg je?

Aanmelden voor een uitwisselingsprogramma

Laatst gewijzigd op 13-06-2024 15:14
Je hebt je oriëntatie voor je uitwisseling afgerond. Ook heb je de toelatingseisen van je faculteit en bestemming gecontroleerd via de UvA World Map. Nu is het tijd voor je aanmelding.
Toon informatie voor jouw opleiding
Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.
Welke opleiding volg je?

Oriëntatie 

Om een afgewogen beslissing te kunnen nemen over de bestemmingen die je voorkeur hebben, moet je zoveel mogelijk noodzakelijke input verzamelen, inclusief over de toelatingseisen. Een goed startpunt daarvoor is de pagina Je oriënteren op een uitwisseling.

Eén procedure, één deadline 

Het aanmelden voor een uitwisselingsprogramma is eenvoudiger geworden. Het is nu één procedure met één deadline voor alle bestemmingen van de UvA. 

Kansen: 3 rondes met 5 bestemmingen per ronde 

In 1 studiejaar heb je 3 kansen om je aan te melden voor een uitwisseling in het volgende academische jaar. Per ronde kun je je inschrijven voor maximaal 5 bestemmingen. Zo verwachten we meer studenten een uitwisselingsplek aan te kunnen bieden. Voor een uitgebreide uitleg en alle beperkingen omtrent deze procedure, ga naar "Bekijk je mogelijke Bestemmingen" op onze Oriënteren pagina.

Belangrijke data

Er zijn 4 belangrijke data per ronde. De eerste is de startdatum van de aanmeldingsperiode. De tweede is de sluitingsdatum van de aanmeldingsperiode. Daarna doen we je een aanbod voor een bestemming voor je uitwisseling. De laatste datum is de deadline dat je dat aanbod kunt accepteren of afwijzen.

Hoe meld je je aan?

Kies eerst maximaal 5 bestemmingen voor de volgende aanvraagronde. Controleer vervolgens de toelatingseisen en eventuele taalvereisten. Bekijk ook de vakken die je wilt volgen. De laatste stap is het invullen van het aanmeldingsformulier.

Goedkeuring

We controleren na de sluitingsdatum van de aanmeldingsperiode of je aan de toelatingseisen voldoet. De peildatum voor het checken van GPA's (indien van toepassing) is de dag na de sluitingsdatum. De eerste werkdag na sluiting van de aanmeldronde wordt jouw gewogen GPA over behaalde vakken en behaalde aantal ECTS bij de UvA uit SIS gehaald. Op basis van deze controle zal jouw facultaire international office je aanmelding per bestemming goedkeuren of afkeuren. Alle goedgekeurde bestemmingen gaan mee in de loting.

Loting

We wijzen bestemmingen toe via een loting om zeker te zijn van een zo eerlijk mogelijke verdeling. Je doet mee aan de loting met al je goedgekeurde bestemmingen.

 • We loten door willekeurig nummers toe te kennen aan alle studenten die zich met minimaal één goedgekeurde bestemming hebben ingeschreven;
 • De volgorde van de loting is ook de volgorde waarin we de bestemmingen toewijzen. We beginnen met de deelnemer die nummer 1 trekt;
 • Eerst kijken we wat de eerste beschikbare bestemming is van de maximaal 5 ingevoerde bestemmingen. Als die inderdaad beschikbaar is, wijzen we de bestemming toe aan de deelnemer met lotnummer één;
 • Vervolgens herhalen we dit proces voor elke volgende deelnemer, te beginnen met nummer twee, dan nummer drie, enzovoort.

Het aanbod accepteren of afwijzen 

Hou de belangrijke data in de gaten om te zien wanneer je het aanbod voor je bestemming uiterlijk moet accepteren of afwijzen.

 • Je kunt maar één keer accepteren: dit wordt de bestemming van je uitwisseling. Heb je een bestemming geaccepteerd, dan kun je niet aan een volgende ronde meedoen;
 • Als je het aanbod afwijst, kun je wél aan de volgende ronde deelnemen;
 • Zorg er daarom voor dat je altijd reageert op een aanbod. Reageer je niet, dan word je niet toegelaten tot de volgende rondes.

Je uitwisseling stap voor stap

 1. Oriënteren
 2. Aanmelden (je bent op deze pagina) 
 3. Regelen voor vertrek
 4. Financiële steun
 5. Regelen na terugkomst

Contact

Let op: selecteer eerst je opleiding

Contactgegevens