Rechten (Bachelor en Master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het publiceren van je scriptie

Zodra je scriptie met een voldoende is beoordeeld en je het beoordelingsformulier via de mail hebt ontvangen, is het tijd om de scriptie te publiceren.

Hoe publiceer je je scriptie?

  • Nadat je de masterscriptie met een voldoende hebt afgerond, ontvang je automatisch een e-mailbericht. Daarin staat een link naar het formulier waarmee je toestemming tot online publicatie kan verlenen.
  • Vul het formulier Scripties Online in, óók als je bezwaar hebt tegen publicatie via Scripties Online, bijvoorbeeld vanwege geheimhoudingsplicht of afspraken met een commerciële uitgeverij.
  • Ga je akkoord met publicatie, dan moet je in het formulier trefwoorden opgeven om de vindbaarheid te vergemakkelijken, en een korte samenvatting van maximaal 500 woorden.
  • Je moet zelf de scriptie uploaden tijdens het invullen van het formulier. Zorg ervoor dat je persoonsgegevens (telefoon, mail, adres e.d.) uit het bestand zijn verwijderd, want de scriptie die jij aanlevert wordt integraal gepubliceerd.

Enkele instructies voor goed gekozen trefwoorden

Trefwoorden kunnen enkelvoudig en samengesteld zijn. Meestal zijn ze in het Nederlands, maar in het Engels kan ook. Vaak worden trefwoorden niet goed gekozen; ze zijn dan te breed, te vaag of onvolledig.

Voorbeelden van niet goed gekozen trefwoorden:

  • invloed; Nederland; fraude; art. 52; extraordinary circumstances; wetsvoorstel; BW; Amerika; bevoegdheden; handvest enz.

Voorbeelden van wel goed gekozen trefwoorden:

  • jeugddetentie; Art. 4:24a Wft; vrij verkeer van diensten; Duitsland; Internationaal verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK); ontslagbescherming; Verenigde Staten; Art. 6 EVRM

Wat is UvA Scripties Online?

UvA Scripties Online is een dienst van de UB voor het wereldwijd elektronisch beschikbaar maken van de scripties die zijn geschreven aan de Universiteit van Amsterdam. Hierdoor wordt de bereikbaarheid en zichtbaarheid van je scriptie vergroot. De scripties blijven 10 jaar beschikbaar en worden daarna automatisch uit de databank verwijderd.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1 juli 2016