Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Corona - Aanvullende informatie voor FNWI studenten

Op de pagina uva.nl/corona houdt de UvA studenten en medewerkers op de hoogte van de laatste ontwikkelingen omtrent de gevolgen van de corona-maatregelen voor onderwijs en werken aan de UvA. Op deze pagina staat aanvullende informatie voor FNWI studenten.

Doorstromen van bachelor naar master aan de FNWI

Zoals eerder gemeld maakt de UvA het mogelijk om komend studiejaar te starten met je master als je je bachelor nog niet volledig hebt afgerond. Deze ‘zachte knip met restricties’ houdt in dat je toelaatbaar bent voor master aan de FNWI als je nog een deel van je bachelor moet afronden door vertraging die is opgelopen in het tweede semester van 2019-2020 (feb-juni 2020). Je mag maximaal 15 EC tekort komen voor toelating tot een 1- of 2-jarige master, of bij 2-jarige masters tussen de 15-30 EC mits je bachelorproject deel uitmaakt van de ontbrekende EC. Let op: het gaat om ontbrekende studielast. Dat houdt in dat je toelaatbaar kunt zijn als je bachelorproject bijvoorbeeld groter is dan 15 EC, maar je kunt aantonen dat je nog maar maximaal 15 EC aan werk te doen hebt om je project af te ronden. Uiteraard moet je voldoen aan alle andere toelatingsvoorwaarden. Lees daarom zorgvuldig alle informatie onder Application and admission op de programmapagina van de door jouw gekozen masteropleiding.

Je hebt het hele studiejaar 2020-2021 om de ontbrekende vakken af te ronden. Wel doen we een dringend beroep om goed na te denken over de studeerbaarheid van je studieprogramma. Het is helaas niet mogelijk om in de roostering rekening te houden met overlappende colleges, tentamens, etc. Bij vragen of twijfels, neem contact op met de studieadviseur van jouw opleiding.

Als je gebruik wilt maken van de regeling, schrijf je je voor studiejaar 2020-2021 in voor zowel de bachelor als de master, en meld je je aan voor de vakken. Nadat je (voorwaardelijk) bent toegelaten tot de master moet je nog een 'verzoek tot toelating met studievertraging' indienen. Hoe dit in zijn werk gaat, staat beschreven onder stap 8 bij de Application and admission informatie op de programmapagina van de door jouw gekozen masteropleiding.

Wegwijzer

Opleidings- en vakspecifieke informatie

  • Canvas en je eigen inbox: Informatie over de vakken die je volgt, bijvoorbeeld met betrekking tot vervangende manieren om tentamens af te nemen of vervangende dagen waarop tentamens worden afgenomen, wordt via Canvas aan je gecommuniceerd door je vakcoördinator of docent. 

Informatie voor alle studenten en medewerkers van de UvA

Vragen of zorgen over je eigen studievoortgang en/of cijfers

Informatie over tentamens

Informatie over alternatieve toetsvormen en/of data krijg je via Canvas van de vakcoördinator. 

Eerdere berichtgeving aan FNWI-studenten