Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examencommissie

Examencommissie

Sociale wetenschappen

De examencommissie is verantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding, de diplomering van studenten en het beslissen over uitzonderingen voor individuele studenten ten aanzien van geldende regels. Voor het indienen van een verzoek bij de Examencommissie volgen studenten de procedure zoals hieronder beschreven. Tevens onderzoekt de commissie fraude- en plagiaatmeldingen van docenten en legt studenten, wanneer de commissie fraude of plagiaat bewezen acht, sancties op.

Verzoeken indienen

Een examencommissieverzoek kan onder meer de volgende onderwerpen betreffen:

 • dispensatie van ingangseis voor een vak
 • vrijstelling van een vak
 • uitzondering t.a.v. (toets-) regels van een vak
 • goedkeuring voor een afwijkende invulling van een verplicht programma onderdeel
 • uitstel inleverdeadline toets-opdracht of scriptie
 • bijzondere toets-voorziening
 • dispensatie van de eisen voor toekenning cum laude
 • klacht over toetsing
 • goedkeuring van honoursprogramma

Een officieel verzoek aan de examencommissie moet ingediend worden via het online verzoekformulier, toegankelijk via onderstaande link. Binnen 6 weken wordt per e-mail het besluit verstuurd.

Het is verstandig om voordat je een verzoek gaat indienen, dit te bespreken met de studieadviseur. Het is mogelijk het formulier als test in te vullen om jezelf een beeld te vormen van welke informatie nodig is (noteer dan in de velden bijv. ‘test’).

Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

Webformulier verzoek Examenocommissie

Interdisciplinaire sociale wetenschap

Webformulier verzoek Examencommissie

Politicologie

Webformulier verzoek Examencommissie

Sociale geografie en Planologie

Webformulier verzoek Examencommissie

Sociologie

Webformulier verzoek Examencommissie

Correspondentie verloopt via het e-mail adres van je de betreffende Examencommissie, zie het kopje Contact.

Samenstelling Examencommissies

 • Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie

  De examencommissie Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Rob van Ginkel (voorzitter)
  • Dr. Vincent de Rooij (vice voorzitter)
  • Dr. Anne de Jong
  • Extern lid: Prof. Dr. Thijl Sunier
  • Ambtelijk secretaris en contactpersoon: Barbara van der Laan 
 • Interdisciplinaire sociale wetenschap

  De examencommissie Interdisciplinaire sociale wetenschap bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Matthijs Rooduijn (voorzitter)
  • Dr. Johan Post
  • Drs. Sander Mensink
  • Extern lid: Drs. Ellen Algera
  • Ambtelijk secretaris en contactpersoon: Wilma Smeets
 • Politicologie

  De examencommissie Politicologie bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Julia Bader
  • Dr. Joost Berkhout (voorzitter bachelor)
  • Dr. Saskia Bonjour
  • Dr. Imke Harbers (voorzitter master)
  • Dr. Eelke Heemskerk
  • Extern lid: Prof. dr. Monique Leyenaar
  • Ambtelijk secretaris en contactpersoon: Marijn Schaaf, MA
 • Sociale geografie en Planologie

  De examencommissie Sociale Geografie en Planologie bestaat uit de volgende leden:

  • dr. R. Ronald (voorzitter)
  • dr. A. Zorlu
  • dr. B.M. Hissink Muller
  • dr. W.R. Boterman
  • Extern lid
  • Ambtelijk secretaris en contactpersoon: drs. Karin Retèl-de Groot
 • Sociologie

  De examencommissie Sociologie bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. Thomas Leopold (voorzitter)
  • Dr. Chip Huisman (vice voorzitter)
  • Dr. Johan De Deken
  • Extern lid: Marinus Verhagen
  • Ambtelijk secretaris en contactpersoon: Jan-Paul Kooistra, MSc.

Plagiaat en fraude

Een docent die vermoed dat een door student ingeleverde opdracht onregelmatigheden bevat, is verplicht dit te melden aan de examencommissie. Hetzelfde geldt voor geconstateerde mogelijke onregelmatigheden tijdens de afname van tentamens. De examencommissie is verplicht deze melding te onderzoeken, waarbij de student (en mogelijk ook docent/examinator) wordt gehoord. Bij bewezen fraude of plagiaat kunnen sancties worden opgelegd. Een student die een genomen besluit onrechtmatig vindt, kan binnen uiterlijk 6 weken tegen het besluit in beroep gaan bij het CBE.

De volledige procedure inzake fraude en plagiaat, alsmede de mogelijke sancties, zijn voor de gehele UvA vastgelegd in de regeling ‘Fraude en Plagiaat Studenten UvA’.

Zie het lemma ‘Plagiaat en fraude’ in deze A-Z voor de regeling en meer informatie.

Regels en richtlijnen van de Examencommissie

Het document ‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie’ bevat de taken en de (procedurele) werkwijze van de examencommissie ten aanzien van toetsing en examinering bij de opleiding. Zo bevat het document onder meer enkele gronden waarmee de commissie studentverzoeken beoordeelt (art. 1.3) en de criteria voor toekenning van cum laude (art. 5.2).

Zie het lemma 'Regels en Richtlijnen van de Examencommissie' in deze A-Z voor de regeling en meer informatie.

Contact

Per e-mail kun je de examencommissie altijd benaderen met vragen, bijvoorbeeld over de procedure voor verzoeken. Ook transcripts en/of officiële cijferlijsten moeten naar het e-mailadres gemaild worden (of evt. geüpload wanneer het is gekoppeld aan een examencommissieverzoek).

Doorgaans zal de contactpersoon / ambtelijk secretaris binnen enkele dagen reageren.

Een formeel examencommissieverzoek verloopt via het daartoe bestemde formulier, zie onder het kopje ‘Verzoeken indienen’.

 

 • Sociologie

  E-mail: examencommissie-soc@uva.nl

  Contactpersoon / ambtelijk secretaris: Jan-Paul Kooistra, MScE