For best experience please turn on javascript and use a modern browser!
NL

Research projects

Social Sciences

 • Cultural and Social Anthropology (Applied Anthropology track)

  Research projects and organizations - applied anthropology

  Below you find a list with organizations specifically for Applied Anthropology students. 14 September all applied anthropology students will have the possibility to meet all the organizations during the organization market that we organize. For this reason there is no need to contact the organizations before the start of the master.  When you do not see an organization that fits your personal research interests by the end of August, we encourage you to start looking for an organization yourself. 

  Amsterdam Museum

  1 Dutch and 1 English speaking student.

  Onderzoek diversiteit & inclusie Amsterdam Museum

  Het Amsterdam Museum (AM) is een stadsmuseum voor iedereen die zich verbonden voelt met Amsterdam. De programmalijn New Narratives, de jaarlijkse Shakespeareclub tijdens Pride week, de tentoonstelling Black Lives Matter, het niet langer gebruiken van het label Gouden Eeuw, of rondleidingen voor blinden en slechtzienden zijn voorbeelden van de ambitie een steeds diverser en inclusiever stadsmuseum te worden. Maar er kan nog een tandje bij: de komende kunstenplanperiode 2021-2024 wil het AM zich inspannen een nog betere afspiegeling te worden van de superdiversiteit die Amsterdam kenmerkt. Voor het realiseren van deze ambitie is het noodzakelijk om eerst kwalitatief onderzoek te doen. In navolging van de Code Diversiteit & Inclusie, begint het AM daarom najaar 2020/voorjaar 2021 met een nulmeting op gebied van de 4P’s: Personeel, Publiek, Programmering en Partners. Op die manier wordt in beeld gebracht waar het AM nu staat op gebied van diversiteit, inclusie, toegankelijkheid en gelijkwaardigheid, waar het naartoe wil, en werken we aan een plan met concrete doelen en meetbare acties. Je levert een bijdrage aan dit onderzoek, in samenwerking met de wetenschappelijk medewerker van het museum, Vanessa Vroon-Najem.

   

  Collecting the City: how to engage Non-Dutch speaking residents in storytelling project

  In 2025, the city of Amsterdam will celebrate its 750th birthday. In light of this milestone, over the next five years, the Amsterdam Museum (AM) will be working on collecting personal stories about life in Amsterdam. These stories can take different shapes and forms: written, spoken, video or photography, whatever works for the people who make the city what it is today. In this story-collecting project, titled Collecting the City, the AM wants to include non-Dutch speaking residents and communities, too. We welcome research that addresses how to reach non-Dutch speaking Amsterdam residents such as expats, refugees or international students, and helps identify allies and partners within non-Dutch speaking communities.

  Critical Mass

  Dutch speaking students. Drie vraagstukken. 1: hoe maak je gevoelige onderwerpen bespreekbaar op scholen voor meerdere doelgroepen? 2:  hoe maak je docenten bewust van hun blinde vlekken, zodat de blinde vlekken minder invloed hebben op interventies over gevoelige onderwerpen in de klas. 3: Critical Mass start een nieuw project over burgerschapsvaardigheden. Daarvoor zijn zij op zoek naar inzicht in sociale processen die zich afspelen op mbo's. 

  Mana

  Dutch speaking students. Twee vraagstukken. 1: Samenwerking met startup in Amsterdam. Dementie en mantelzorg: hoe maak je een beter leefwereld voor mensen met dementie en mantelzorgers in Amsterdam? 2: Samenwerking met startup. De leefwereld waarin jongeren opgroeien in kaart brengen. Maak een specifieke inventarisatie van de kenmerken van deze groep, zodat de hulplijn deze kan inzetten in het werken met jongeren en hen een stapje vooruit kan brengen. 3: Eventueel mogelijk bij Mana: doelgroep dak- en thuislozen, onderwerp eenzaamheid, duurzame gedragsverandering om uit de schulden te blijven/gezond te blijven leven/uit verslaving te blijven.

  Transavia

  Dutch and possibly English speaking students. Topic will be communicated in August

  De Burcht

  Dutch speaking students. Topic: beroepsziekteslachtoffers

  Het Actiefonds

  Dutch speaking students. Het Actiefonds streeft naar grootschalige maatschappelijke verandering om een wereld mogelijk te maken zonder onrecht, uitbuiting en klimaatverandering. Voorbij het recht van de sterkste economische belangen streven we naar een vrije, gelijke en solidaire samenleving voor iedereen. Het Actiefonds ondersteunt deze sociale bewegingen en actiegroepen, waar ook ter wereld, sinds 1968. We financieren hun acties, zoals demonstraties en stakingen, en vragen aandacht en steun voor hun politieke doelen. Zeker beginnende groeperingen met weinig eigen middelen kunnen op onze steun rekenen. Zo wakkeren we de hoop en de strijd aan voor een betere wereld. Door geen geld te accepteren van overheden of bedrijven blijven we bovendien volledig onafhankelijk. Het is uitsluitend te danken aan particuliere donateurs dat we onze bijdrage kunnen leveren aan wereldwijde verandering. Onderwerpen: Onderzoek naar de beweegredenen van donateurs om Het Actiefonds te steunen,  Onderzoek naar hoe een (actieve) community op te bouwen van activisten en maatschappelijk betrokken sympathisanten

  Fairwork

  Dutch and English speaking students. Fairwork fights against labour exploitation in the Netherlands. Labour exploitation means the exploitation of people as cheap labour by coercion or deception. People were brought to the Netherlands under false pretenses or they are migrant workers who, once here, got into trouble. FairWork directly supports victims of labour exploitation in the Netherlands, provides rights education for labour migrants, teaches people how to recognize human trafficking, and increases the awareness on labour exploitation in the Netherlands.  

  FairWork is looking for students who are willing and able to conduct fieldwork among migrant workers vulnerable for exploitation and/or in sectors where it is likely to exploitation of migrant workers takes place. We can provide first entries into the field but we also expect the student to be proactive and have own ideas about how to get information. FairWork can provide travel costs within the Netherlands and vouchers for respondents and informants if needed. We have a preference for students who speak other languages and who have contacts within certain sectors or groups. Period of fieldwork and other details can be discussed.  

  IMEF

  English speaking students. When fieldwork is possible, also Spanish speaking students. Topic:  There are 370 Million Indigenous Peoples living in 70 Nations (Developing and Industrialized Nations). Most Indigenous Peoples live in mineral rich land and under extreme poverty. The main economic beneficiaries of mineral deposits in Indigenous Lands are non-Indigenous stakeholders from Industrialized Nations. There is an inequity between Indigenous Peoples and Mineral wealth reflecting on a socio economical dimension. An empirical research has demonstrated that “Impact Investing”, “Shared Value” and “Grass Roots Innovation Movements” pose as an innovative alternative to reduce the inequity between Indigenous Peoples and mineral wealth and empower Indigenous peoples as mineral extractive agents in function of their ancestral traditions. Therefore, integrating Indigenous Peoples in the global capital and commodity trading markets as direct economic beneficiaries of their mineral wealth. Applied Anthropology is needed in order to capture the human perspective of the inequity problematic, analyse the societal and cultural context so that the solution message can be clearly and convincingly communicated to stakeholders interested in solving the inequity problematic. The stakeholders are agents in the Indigenous Peoples population, Capital Markets, Philanthropy Sector, Civil Society, Policy Makers and Religious institutions.

  Black Archives

  English and Dutch speaking students. Topic: might for example be developing teaching material for high schools, based on the new Canon of the Netherlands. Or participate in action research on racism in Amsterdam. 

  Research Center Material Culture (Tropenmuseum, Volkenkundig museaum, Afrika museum, Wereld museum)

  English speaking students, Dutch also possible. Maximum of 4 students, on the organization market students and the contact person of RCMC can brainstorm on the ideas and topics of the student to see whether RCMC can accommodate it. Due to COVID-19 research will be online, but this might be different in January. Also when research is online, there will be many meetings with the team.

  Ben Sajet Centrum and its partners

  The Ben Sajet Centrum is an academic field lab and learning centre which brings together academics and professionals working in the fields of learning health, learning disabilities and elderly care, and those teaching at academies of applied sciences. Topics: super-diversity in long-term care, falling through the gaps in community (learning) health care?, mindful elderly care, Action research on nursing home retreats, E-health, Palliative care and dementia,  Action research on loving life at the dementia ward.