Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Tentamenvoorzieningen functiebeperking

Tentamenvoorzieningen functiebeperking

Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

Afhankelijk van de beperking die je hebt, kun je in aanmerking komen voor een bepaalde tentamenvoorziening. De voorziening is noodzakelijk om je tentamen te kunnen maken, maar mag niet in strijd zijn met de eindtermen van de opleiding. Neem contact op met een studentendecaan om de mogelijkheden die er voor jou zijn te bespreken.

Meer informatie over aanvragen voorzieningen bij de UvA

Wanneer geldt de toegekende voorziening?

De voorziening geldt bij College of Social Sciences alleen bij:

  • tentamens die je maakt in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend;
  • tentamens van vakken die je volgt bij College of Social Sciences. Als je ook vakken volgt bij een andere opleiding informeer dan daar of en hoe je van deze voorziening gebruik kan maken;
  • officiële tentamens (op locatie) en niet voor (tussen)toetsen in de les of schrijfopdrachten.

Waar moet je rekening mee houden?

Houd rekening met het volgende:

  • Indien je aanspraak maakt op extra tentamentijd, dan ontvang je 15 minuten extra per uur, per tentamen.
  • Je maakt het tentamen op dezelfde locatie als de reguliere studenten tenzij anders afgesproken met de studieadviseur.
  • Meld je bij aanvang van een tentamen altijd bij de surveillant zodat hij/zij kan aanwijzen waar je kunt zitten.
  • Mocht je de voorziening ‘Maatwerk’ hebben ontvangen, bespreek dan met de studieadviseur (van de opleiding waar je vakken volgt) hoe de extra voorziening getroffen kan worden.
  • Indien je niet deelneemt aan een tentamen van een vak waarvoor je staat aangemeld, dien je je uiterlijk twee weken voorafgaand aan het betreffende tentamen af te melden voor de extra voorziening bij de Education Desk Social Sciences.

Vragen?

Mocht je vragen hebben over dit beleid of de regels, neem dan gerust contact op met de studieadviseur.

Studieadviseur

Functiebeperking