Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Examencommissie

Examencommissie

Bachelor Sociologie

De examencommissie is verantwoordelijk voor onder meer de kwaliteit van toetsing binnen de opleiding, de diplomering van studenten en het beslissen over uitzonderingen voor individuele studenten ten aanzien van geldende regels. Voor dit laatste volgen studenten de procedure zoals beschreven in de paragraaf ‘Examencommissieverzoek indienen’.

Op deze pagina:
 1. Examencommissieverzoek indienen
 2. Samenstelling examencommissie
 3. Behandeling Fraude- en plagiaatmeldingen
 4. Regels en Richtlijnen van de Examencommissie
 5. Contactgegevens

1) Examencommissieverzoek indienen via webformulier

Een examencommissieverzoek kan onder meer de volgende onderwerpen betreffen:

 • dispensatie van ingangseis voor een vak;
 • vrijstelling van een vak;
 • uitzondering t.a.v. (toets-) regels van een vak;
 • goedkeuring voor een afwijkende invulling van een verplicht programma onderdeel;
 • uitstel inleverdeadline toetsopdracht/scriptie;
 • bijzondere toetsvoorziening;
 • dispensatie van de eisen voor toekenning cum laude;
 • klacht over toetsing.

Een (officieel) verzoek aan de examencommissie moet ingediend worden via het online verzoekformulier, toegankelijk via onderstaande link. Binnen 6 weken wordt per e-mail het besluit verstuurd.

Het is verstandig om voordat je een verzoek gaat indienen, dit te bespreken met de studieadviseur. Het is mogelijk het formulier als test in te vullen om jezelf een beeld te vormen van welke informatie nodig is (noteer dan in de velden bijv. ‘test’).

Wanneer je meent dat het besluit van de examencommissie onrechtmatig of onzorgvuldig is genomen, kun je binnen 6 weken in beroep gaan tegen het besluit bij het College van Beroep voor de Examens (CBE). Zie het lemma ‘CBE’  in deze A-Z voor meer informatie hierover, waaronder voorbeelden van uitspraken van het CBE, die laten zien hoe het eraan toe gaat bij het CBE.

Webformulier verzoek examencommissie

2) Samenstelling examencommissie

De examencommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dr. Thomas Leopold (voorzitter)
 • Dr. Chip Huisman (vice voorzitter)
 • Dr. Johan De Deken
 • Extern lid: Marinus Verhagen

Ambtelijk secretaris en contactpersoon: mr. Jan-Paul Kooistra, MSc, via e-mailadres: examencommissie-soc@uva.nl

 

3) Behandeling Fraude- en plagiaatmeldingen

Een docent die denkt dat een door student ingeleverde opdracht onregelmatigheden bevat, is verplicht dit te melden aan de examencommissie. Hetzelfde geldt voor geconstateerde mogelijke onregelmatigheden tijdens de afname van tentamens. De examencommissie is verplicht deze melding te onderzoeken, waarbij de student (en mogelijk ook docent/examinator) wordt gehoord. Bij bewezen fraude of plagiaat kunnen sancties worden opgelegd. Een student die een genomen besluit onrechtmatig vindt, kan binnen uiterlijk 6 weken tegen het besluit in beroep gaan bij het CBE.

De volledige procedure inzake fraude en plagiaat, alsmede de mogelijke sancties, zijn voor de gehele UvA vastgelegd in de regeling ‘Fraude en Plagiaat Studenten UvA’.

Zie het lemma ‘Plagiaat en fraude’ in deze A-Z voor de regeling en meer informatie.

 

4) Regels en Richtlijnen van de Examencommissie

Het document ‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie’ bevat de taken en de (procedurele) werkwijze van de examencommissie ten aanzien van toetsing en examinering bij de opleiding. Zo bevat het document onder meer enkele gronden waarmee de commissie studentverzoeken beoordeelt (art. 1.3) en de criteria voor toekenning van cum laude (art. 5.2).

Zie het lemma ‘Regels en Richtlijnen van de Examencommissie’ in deze A-Z voor de regeling en meer informatie.

5) Contactgegevens

Per e-mail kun je de examencommissie altijd benaderen met (informele) vragen, of vragen over de verzoekprocedure. Ook transcripts/officiële cijferlijsten moeten naar het e-mailadres gemaild worden (of evt. geüpload wanneer het is gekoppeld aan een examencommissieverzoek).

Doorgaans zal de contactpersoon (de ambtelijk secretaris) in principe binnen enkele dagen reageren.

Een (formeel) examencommissieverzoek verloopt via het daartoe bestemde formulier.

e-mail: examencommissie-soc@uva.nl

contactpersoon: mr. Jan-Paul Kooistra, MSc