Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Afstuderen

Afstuderen

Bachelor Sociologie

Je diploma wordt automatisch aangevraagd door de Onderwijsadministratie Sociologie, zodra je aan de eisen van de Bachelor voldoet. Lees de algemene UvA-regels voor het aanvragen van een diploma.

1. Het afstudeerformulier

Studenten die ingeschreven staan voor het Bacheloronderzoek ontvangen in de loop van het tweede semester van de onderwijsadministratie het verzoek om het afstudeerformulier in te vullen. Hiermee kun je o.a. aangeven welke onderwijseenheden je a) nog moet afronden en b) opgenomen wilt hebben in de keuze-/minorruimte. Bovendien kun je je via het afstudeerformulier aanmelden voor de diploma uitreikingen.

Bekijk hier het afstudeerformulier

2. Diploma aanvraag indienen in SIS

Het diploma wordt door de onderwijsadministratie in SIS aangevraagd met als voorlopige examendatum de laatste werkdag van het semester. Van deze handeling ontvang je een notificatie.

Je kunt tot zes weken nadat het diploma aangevraagd is en je hiervan een kennisgeving hebt ontvangen een verzoek indienen om het afstuderen met uiterlijk één jaar uit te stellen. Dit verzoek kun je sturen naar sociologie@uva.nl

 3. Diploma aanvraag vastleggen in SIS

Het diploma zal definitief worden vastgelegd in SIS zodra aan alle programmaverplichtingen is voldaan en er geen verzoek tot uitstel ontvangen is!

Het kan zijn dat de examendatum hierbij wordt aangepast. De examendatum is de laatste werkdag van de maand waarin het laatste resultaat is vastgelegd. Het is raadzaam om hiermee rekening te houden wanneer je lopende het studiejaar een uitschrijfverzoek wilt indienen via Studielink. Uitschrijving met terugwerkende kracht is namelijk niet mogelijk. Zie ook:

Algemene UvA-regels voor het aanvragen van een diploma

4. Diploma uitreikingen

De opleiding organiseert elk jaar een feestelijke uitreiking, waarvoor je je in het afstudeerformulier kunt aanmelden. Het is ook mogelijk om het diploma op te halen bij de onderwijsadministratie.

5. Scriptie inleveren

Omdat de opleiding wettelijk verplicht is de scripties te archiveren dien je de definitieve versie van je scriptie in Pdf op te sturen naar de onderwijsadministratie (sociologie@uva.nl)  Vervolgens zal de scriptie voor publicatie op het internet worden doorgestuurd naar UvA Scripties Online. Wil je niet dat je scriptie wordt gepubliceerd dan kun je dit aangeven in het afstudeerformulier en/of melden bij het inleveren aan de administratie.

Op de eerste pagina van het bestand moeten de volgende gegevens worden vermeld:

  • Titel
  • Naam
  • Studentnummer
  • Namen begeleider en tweede beoordelaar
  • Naam opleiding
  • Privé e-mailadres
  • Datum

6. Invulling keuzeruimte

Doorgaans is er geen goedkeuring van de examencommissie nodig bij de invulling van de 30 EC keuzeruimte.

Lees hier de regels die gelden voor de invulling van de vrije keuzeruimte

Lees hier de regels die gelden over keuzeruimte in art. B.4.3 in de OER

Heb je toch goedkeuring nodig van de examencommissie voor bijvoorbeeld een uitzondering in je programma/studieplan? Let er dan op dat je dat tijdig aanvraagt via:

Aanvraag examencommissie

Voor vakken die je hebt behaald aan een universiteit in het buitenland of aan een andere Nederlandse universiteit geldt meestal dat het e-mailen van de officiële cijferlijst/transcript naar examencommissie-soc@uva.nl zal volstaan.

Voor advies en vragen kun je terecht bij de studieadviseur

7. Het afstuderen lukt (mogelijk) niet

Als duidelijk is dat afstuderen dit jaar niet mogelijk is, dan kun je dit aangeven in het afstudeerformulier of melden aan de onderwijsadministratie. Je diploma aanvraag zal vervolgens worden ingetrokken en je kunt je opnieuw inschrijven voor het komende studiejaar. In de loop van het eerste semester van dat jaar zal er wederom contact met je worden opgenomen.

Ook als het onduidelijk is of afstuderen dit jaar lukt, bijvoorbeeld omdat nog niet alle studieresultaten binnen of verwerkt zijn in de studentenadministratie (SIS), moet je niet vergeten je opnieuw in te schrijven voor het nieuwe studiejaar. Alleen als de inschrijving in orde is kunnen cijfers worden verwerkt en diploma’s worden vastgelegd.  Let er op dat (her-)inschrijving alleen mogelijk is vanaf september en februari.

8. Uitschrijfverzoek

Zodra je diploma aangevraagd is ontvang je een e-mail van SIS dat je je uit kunt schrijven. Je kunt dan een uitschrijfverzoek voor de bacheloropleiding Sociologie indienen bij Studielink. Vergeet daarbij niet de reden te vermelden waarom je je uitschrijft!

Je kunt er ook voor kiezen om ingeschreven te blijven staan. Als je je niet uitschrijft nadat je afgestudeerd bent, dan zal je inschrijving voor de bachelor Sociologie vanzelf eindigen op 31 augustus. Uitschrijven kan gevolgen hebben voor de hoogte van het te betalen collegegeld* over het huidige studiejaar en op het ‘Studentenreisproduct’. Het is wellicht verstandig om je hierover goed en tijdig te informeren.

*Bij beëindiging van de inschrijving met ingang van juli of augustus bestaat geen aanspraak op terugbetaling van het collegegeld.

Lees hier meer over uitschrijven

9. Inschrijven master

Informeer je tijdig over de aanmeldprocedures voor een Master van de Graduate school of Social Sciences en andere Masterprogramma’s.

Bekijk de Masterprogramma’s van the Graduate School of Social Sciences

10. Bachelorverklaring

Als je een bewijs nodig hebt dat je je BSc diploma hebt behaald, dan kun je bij de onderwijsadministratie een bachelorverklaring opvragen. Voor toelating tot onze eigen masters van GSSS zijn geen bachelorverklaringen nodig.

 

Contactgegevens Onderwijssecretariaat:

Voor aanvullende vragen/informatie kun je je wenden tot de onderwijsadministratie van Sociologie

E: Sociologie@uva.nl

T: 020-5253777