Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Medewerkers en studenten hebben in totaal vijftien voorstellen en vijf overige documenten ingediend als input om te komen tot een breed gedragen allocatiemodel. Als onderdeel van de universiteit brede discussie over het huidige model konden medewerkers en studenten tot en met 15 juli voorstellen indienen.

Bijeenkomst allocatiemodel

Samen met de ideeën die tijdens een drietal bijeenkomsten werden verzameld, heeft de werkgroep allocatiemodel voldoende input ontvangen om mee aan het werk te gaan. De voorstellen zijn vooral afkomstig van faculteiten en andere organisatieonderdelen. Daarnaast zijn voorstellen ingediend door de Universitaire Commissie Onderzoek, Rethink en door twee individuele inzenders. Alle ontvangen voorstellen en ideeën zijn gepubliceerd en raadpleegbaar.

Wat zijn de volgende stappen?

  • Voor eind september toetst de werkgroep alle ideeën en voorstellen aan de uitgangspunten en randvoorwaarden.
  • Alle indieners krijgen een inhoudelijke reactie op hun idee/voorstel.
  • Op basis van de input formuleert de werkgroep een voorstel en biedt dit aan het College van Bestuur aan.
  • De klankbordgroep fungeert ook in deze fase als sparringpartner voor de werkgroep en toetst de werkwijze van de werkgroep.
  • Op basis van het voorstel van de werkgroep stelt het College van Bestuur vervolgens een allocatiemodel vast na consultatie van de decanen en na instemming van de Gezamenlijke Vergadering (GV).

Het College van Bestuur heeft het voornemen om voor het einde van het jaar een definitief besluit te nemen over het allocatiemodel.

Klankbordgroep aan het woord

Benieuwd wat de ervaringen zijn van de klankbordgroep tot nu toe? Volgende week vind je hier een interview met de voorzitter en vicevoorzitter. 

Meer informatie