Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Regelingen en reglementen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

 • Studentenstatuut

  Het Studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van studenten enerzijds en de Universiteit van Amsterdam anderzijds.

 • Onderwijs- en examenregeling (OER)

  In de Onderwijs- en examenregeling is alles te vinden over de inrichting en de toetsing van de opleiding, waaronder:

  • de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens;
  • het verlenen van vrijstellingen voor een of meer tentamens;
  • het toewijzen van een extra tentamenkans.
 • Overgangsregelingen

  Vrijwel jaarlijks vinden er wijzigingen plaats in curricula van rechtenopleidingen. Voor studenten die aan een opleiding zijn begonnen voordat een wijziging plaatsvond en die daardoor problemen met hun vakkenpakket kunnen krijgen, zijn er overgangsregelingen.