Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Studieadviseur

Studieadviseur

Bachelor Sociale Geografie en Planologie

De afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies beschikt over twee studieadviseurs.

 

Bij de studieadviseurs kunnen studenten terecht met alle vragen en problemen die te maken hebben met de studie in de meest brede zin. Zij kunnen studenten onder andere helpen met vragen of probleem betreffende:

  • studieprogramma
  • specialisaties en keuzevakken
  • goedkeuring studieprogramma’s
  • individuele studievertraging en beursregelingen
  • afstudeerfonds
  • vrijstellingen
  • colloquium doctum
  • veranderen van opleiding of stoppen met de studie
  • regelingen voor studenten met een functiebeperking

Indien een student studievertraging dreigt op te lopen is het verstandig om contact op te nemen met de studieadviseurs. De studieadviseurs roepen soms zelf ook studenten op met slechte tentamenresultaten. Verder verstrekt de studieadviseur in januari aan eerstejaars student een studieadvies op grond van de tot dan geleverde prestaties. Aan het einde van het eerste studiejaar ontvangt iedere eerstejaars het definitieve studieadvies.

De studieadviseurs werken met spreekuren. Klik onderaan de pagina om een afspraak te maken met de studieadviseur.

Studieadviseur Planologie

Jan Stammes
E: studieadviseur-sgpl@uva.nl
T: +31 (0)20 - 525 5087
Aanwezig op dinsdag t/m donderdag

Studieadviseur Sociale Geografie

Marloes van der Winkel
E: studieadviseur-sgpl@uva.nl
T: +31 (0)20 - 525 4150
Aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag