Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studievertraging

Heb jij vanwege persoonlijke omstandigheden studievertraging opgelopen? Betreft het overmacht? Je kunt in dat geval financiële ondersteuning van de UvA aanvragen uit het Profileringsfonds. In sommige gevallen is het aanvragen van verlenging van je studiefinanciering bij DUO ook mogelijk.

Wat is studievertraging door overmacht?

Studievertraging door overmacht betekent dat je als gevolg van de persoonlijke omstandigheden minder dan 60 EC hebt behaald in het studiejaar waarin de omstandigheden zich hebben voorgedaan. Persoonlijke omstandigheden zijn bijvoorbeeld:

Stappen bij studievertraging door overmacht

Wat kun je doen als jij studievertraging oploopt door overmacht?

 1. Neem contact op met je studieadviseur (binnen 3 maanden nadat de persoonlijke omstandigheid zich voordoet). Met de studieadviseur bespreek je je planning en de voortgang van je studie. Samen bekijk je wat je het beste kunt doen:
  1. je planning aanpassen;
  2. extra ondersteuning inschakelen;
  3. of je tijdelijk uitschrijven.
 2. In sommige gevallen kun je in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming.De voorwaarden vind je hieronder. Als je hieraan voldoet, vul je het formulier ‘Melding studievertraging’ in (je kunt dit opvragen bij de studieadviseur) en maak je een afspraak met een studentendecaan.

Financiële ondersteuning bij studievertraging

Er zijn verschillende vormen van financiële ondersteuning mogelijk, bijv. verlenging van je prestatiebeurs bij DUO of een toelage uit het Profileringsfonds. Afhankelijk van jouw situatie en de lengte van de studievertraging, onderzoek je samen met de studentendecaan welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past.

Voorwaarden voor financiële ondersteuning

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning, gelden de volgende voorwaarden:

Persoonlijke omstandigheden

 • er is sprake van een persoonlijke omstandigheid;
 • je kunt aantonen dat er sprake was van ziekte of bijzondere familieomstandigheden, met bijvoorbeeld een verklaring van een huisarts, specialist of psycholoog.

Afspraken met studieadviseur

 • je hebt je tijdig (binnen 3 maanden vanaf de start van de vertraging) gemeld bij de studieadviseur;
 • je hebt je zorgvuldig gehouden aan de afspraken met de studieadviseur (bijvoorbeeld tussentijdse uitschrijving, een aangepaste studieplanning of stopzetting van studiefinanciering).

Studievertraging

 • de studievertraging heeft zich voorgedaan tijdens de periode van je recht op de prestatiebeursbeurs (meestal de eerste 4 jaar dat je studeert);
 • uitsluitend door de persoonlijke omstandigheid heb je minder dan 60 EC behaald;
 • tijdens de vertraging stond je ingeschreven als voltijdstudent.

Hoogte van de financiële ondersteuning

De financiële ondersteuning bestaat uit een vast bedrag per vertraagde maand (momenteel €275) plus het bedrag van de aanvullende beurs als je die krijgt.

Hoe verloopt de aanvraag voor financiële ondersteuning?

Als je aan de voorwaarden voldoet, maak je een afspraak met de studentendecaan.

 1. Plan de afspraak in de maanden september tot en met december, direct na afloop van het academische studiejaar waarin de studievertraging is opgelopen
 2. Neem het ingevulde formulier Melding studievertraging, inclusief de benodigde bijlagen, mee naar de afspraak
 3. Met de studentendecaan bekijk je voor welke financiële ondersteuning je in aanmerking komt en dien je de aanvraag in
 4. Na het gesprek bepaalt een commissie van studentendecanen de uiteindelijke periode van de opgelopen studievertraging en de omvang van de financiële ondersteuning.
 5. Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvang je een beschikking en wordt het geld de daaropvolgende maand uitbetaald.