Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Commissie FCA en Klankbordgroep

Functiebeperking, Chronische ziekte, Arbeidsbeperking (FCA)

Voor de implementatie van het beleid voor medewerkers en studenten met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking bestaat bij de UvA de Commissie Functiebeperking, Chronische ziekte, Arbeidsbeperking (FCA).

Commissie FCA

De commissie FCA, die onder anderen bestaat uit ervaringsdeskundigen, ziet toe op het uitvoeren van het beleidsplan 'Personen met een functiebeperking en chronische ziekte'. De belangrijkste doelstelling van dit beleid is het faciliteren van studenten en medewerkers met een functiebeperking of chronische ziekte zodat zij ongehinderd kunnen studeren en werken.

Inventariseren knelpunten

De commissie richt zich op het inventariseren van knelpunten waar het gaat om studeren en werken met een beperking. Dit vindt onder meer plaats tijdens themabijeenkomsten met studenten en medewerkers. Op basis hiervan worden stappen gezet op het gebied van bewustwording, deskundigheidsbevordering en het verbeteren van de digitale en fysieke toegankelijkheid en optimaliseren studie- en werkproces. Daarnaast komt er een handleiding met informatie over beschikbare voorzieningen per functiebeperking en chronische ziekte voor medewerkers, studenten en hun begeleiders.

Klankbordgroep

Wil je op de hoogte blijven en meedenken over de onderwerpen die aan de orde komen bij de implementatie van het beleid voor personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking, dan kun je je aanmelden via fca-bb@uva.nl.

Contact

Voor vragen rond het beleid voor Personen met een functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking kun je ook een e-mail sturen.