Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Studenten en medewerkers worden uitgenodigd om mee te denken met de ontwikkeling en de herinrichting van de voormalige Kruislaan op het Amsterdam Science Park. Om zoveel mogelijk input van gebruikers te krijgen is een online enquête gemaakt.

In de Ontwikkelvisie van Gemeente Amsterdam, UvA en NWO is onder andere de ambitie geformuleerd om de voormalige Kruislaan te transformeren tot het levendige hart van het Amsterdam Science Park zodat er meer synergie ontstaat tussen het oostelijk en westelijk deel van het park.

De samenwerkende partners doen een verkennend onderzoek naar de voormalige Kruislaan, het wegdeel voor restaurant Polder, tussen de Oosterringdijk tot aan de kruising met de MacGillavrylalaan. Doel is deze zomer tot een programma van wensen en eisen te komen en vervolgens toe te werken naar een schetsontwerp voor het gebied. Verwachting is dit schetsontwerp eind van dit jaar gereed te hebben.

Om het programma van wensen en eisen op te kunnen stellen wordt bij belanghebbenden en gebruikers opgehaald welke wensen er zijn voor de functies en het programma in het gebied.

Zo wordt onder andere gevraagd naar de uitstraling van het gebied (stedelijk of meer landschappelijk) en er wordt geïnventariseerd welk mogelijk programma (bijv. ontmoeten, sport, groen) de voorkeur heeft.

Denk ook mee

Wil je ook meedenken over hoe het gebied Kruislaan er straks uit moet komen te zien vul dan de enquête in en doe mee! De vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De verzamelde informatie nemen we, waar mogelijk, mee in onze plannen.