Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Hoe hebben studenten de afgelopen maanden het online onderwijs beleefd? Zijn bestaande ongelijkheden door de lockdown periode toegenomen of zijn er nieuwe ongelijkheden ontstaan? Om hier een antwoord op te krijgen hebben studenteninitiatief Diversity Talks, het Student Impact Centre en de studentenafdeling van Women in the Faculty of Science een onderzoek uitgevoerd onder de studentengemeenschap van de FNWI.

Alle FNWI studenten, 6500 in totaal, kregen een vragenlijst toegestuurd die door 934 studenten is ingevuld. Het onderzoek is uitgevoerd dankzij een beurs van 5000 euro uit het Science4all fonds, het grassrootsprogramma van de FNWI dat financiële steun biedt aan diversiteits-en inclusiviteitsprojecten

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat student- en studiesucces niet voor alle studenten even haalbaar zijn. Ook komt er een beeld naar voren dat het niet goed gaat met de mentale gezondheid van studenten. Zo wordt er eenzaamheid ervaren, een gebrek aan verbondenheid en minder motivatie.

In het rapport is het volgende te lezen: ‘De COVID-19 pandemie en het daaruit volgende online onderwijs heeft een grote impact gehad op zowel studenten als medewerkers van de faculteit. Alhoewel studenten de extra inzet van hun docenten waarderen heeft vooral de afname in het contact tussen studenten onderling en met docenten ervoor gezorgd dat studeren moeilijker is geworden en met name bestaande ongelijkheden zijn versterkt.

Studenten met een lichamelijke functiebeperking zeiden zich voor minder vakken te hebben ingeschreven. Een derde zegt niet op een prettige manier tentamens te kunnen maken op hun huidige werkplek (lees: hun slaapkamer). En ruim een op de vijf studenten zegt geen goede internetconnectie te hebben omdat ze bijvoorbeeld wifi delen met huisgenoten. Verder is het aantal studenten met een bijbaantje tijdens de crisis afgenomen met ruim een kwart. En juist die studenten die hebben aangegeven zich een minderheid te voelen binnen de faculteit ervaren veel meer financiële stress dan andere studenten.’

Marwa Ahmed, die deel uitmaakte van het team dat de studentonderzoekers heeft begeleid, geeft haar reactie op het onderzoeksrapport: ‘De resultaten laten zien dat student- en studiesucces niet voor alle studenten even haalbaar zijn. Specifiek kunnen de resultaten van dit onderzoek van waarde zijn voor het vormgeven van de visie op de universiteit van de toekomst. Zo helpen de inzichten ook om beter beleid te maken voor een inclusiever onderwijssysteem op onze faculteit.’

In de komende weken zullen de opstellers van het rapport ‘Covid-19 Onderzoek’ hun bevindingen presenteren aan ondermeer het directieteam, de opleidings- en onderwijsdirecteuren. Ook andere groepen zijn welkom om het onderzoeksteam te benaderen voor een presentatie.

Lees ook het interview met masterstudent Erik van Halewijn van Diversity Talks op Folia.