Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Samenwerking bètafaculteiten VU en UvA

De bètafaculteiten van de UvA en VU werken al jaren samen op het gebied van onderwijs en onderzoek.

Onderzoek

Bij een aantal onderzoeksgebieden werken wetenschappers van de UvA en VU nauw samen. Bijvoorbeeld omdat zij meer kennis willen delen, samen nieuwe invalshoeken willen verkennen, of faciliteiten willen delen.

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs wordt er gestreefd naar een breed Amsterdams aanbod van beta-opledingen. UvA en VU bieden gezamenlijk zeven Joint Degree opleidingen aan.

Geen gezamenlijke huisvesting bèta’s UvA-VU

De Colleges van Bestuur van de UvA en de VU besloten op 21 april 2017 af te zien van de voorgenomen huisvestingsplannen voor de bètasamenwerking . Voor de FNWI betekent dit dat de geplande verhuizing van een aantal onderzoeksinstituten niet doorgaat.