Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Leraar worden?

Leraar Worden

Er is grote behoefte aan enthousiaste gekwalificeerde leraren in de bètavakken, met name wiskunde, scheikunde en natuurkunde. Kies je ervoor het onderwijs in te gaan, dan ben je na afronding van de lerarenopleiding in een van deze disciplines dan ook verzekerd van een inspirerende baan waarin je je continu verder kan ontwikkelen. Als je er wel eens over nadenkt om te gaan lesgeven, dan is er binnen de bachelor al ruimte om te ontdekken of het wat voor je is of zelfs je 2e graads lesbevoegdheid te halen.

Bachelor keuzevak: Oriëntatie op Onderwijs (6EC, periode 3)

Dit keuzevak wordt verzorgd door het ILO, de Interfacultaire Lerarenopleidingen, en kan gevolgd worden door studenten binnen de bachelors Levenswetenschappen en Exacte wetenschappen. Dit vak is een oriëntatie voor zowel de minor Educatie in de bachelor als de eerstegraads lerarenopleiding in de master. Tijdens het vak maak je kennis met (vak)didactische theorie en met lesgeven op een school, die je zelf hebt benaderd.

De volledige vakbeschrijving vind je in de Studiegids.

Minor Educatie FNWI (30EC, 1e of 2e semester bachelor)

Bachelorstudenten kunnen in het derde studiejaar de minor Educatie voor de schoolvakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde of Wiskunde volgen. Het programma bestaat uit een theoretisch deel en een praktijkstage in het voortgezet onderwijs. In combinatie met een afgeronde bachelor levert de minor Educatie je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid op voor de onderbouw havo/vwo en vmbo-t. Bij je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je deze bevoegdheid hebt behaald. Je kan zelfs besluiten na de bachelor te stoppen om dan naast je werk op school je eerste graads bevoegdheid halen. Uitzondering hierop vormen de studenten van Psychobiologie. Zij kunnen de minor wel volgen en krijgen ook 30 EC, maar geen bevoegdheid.

De volledige beschrijving van de minor vind je in de Studiegids. Voor vragen kan je terecht bij Evie Goossen van het ILO

Eerstegraads lerarenopleiding

Om de eerstegraads bevoegdheid te halen dien je een programma van 60 EC van de UvA Interfacultaire Lerarenopleiding (ILO) te volgen. Dat kan op verschillende manieren:

Reguliere lerarenopleiding (60EC) na de master

Dit programma volg ja na afronding van je master en start twee keer per jaar, zowel bij de start van het eerste als tweede semester. Kijk voor meer informatie over de lerarenopleiding op de website van het ILO. Je betaalt het gewone collegegeld, dus het wordt niet gezien als een tweede master.

Meer informatie over studiefinanciering vind je op de site van DUO en de Nationale Onderwijsgids.

Educatieve minor (30 EC) in de bachelor + 30 EC in een FNWI master of na de master

Als je tijdens de bachelor al de minor Educatie hebt afgerond, dan heb je recht op 30EC vrijstelling voor het eerste deel van het programma en stroom in het tweede semester in. Dit geldt ook voor studenten Psychobiologie die de educatieve minor hebben gevolgd.

Major teaching (60EC, tweede jaar master)

De major teaching biedt bèta-studenten een extra mogelijkheid om een eerstegraads lesbevoegdheid te halen. In plaats van de lerarenopleiding na afloop van een master te doen, is het met de major mogelijk tijdens de master de volledige lerarenopleiding af te ronden.

Het disciplinaire deel van de master is dan 60 EC. Daardoor volg je minder keuze-onderdelen en doe je een half zo groot onderzoeksproject (30 EC). Het programma van de lerarenopleiding is verder ongewijzigd dan wanneer je deze volgt na afronding van je master.

Als je de educatieve minor al gedaan afgerond dan hoef je nog maar de tweede 30 EC van de lerarenopleiding te doen. Voor meer informatie en om je aan te melden, kun je terecht bij Erik Joling.