Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Formulieren

Exacte Wetenschappen

Aanvraagformulier voor goedkeuring van het studieprogramma van de dubbele bachelors wiskunde/natuurkunde en wiskunde/informatica. Dit formulier dient vóór 1 mei van het jaar waarin je afstudeert te worden ingeleverd bij de Servicedesk.

Wanneer moet je extra documenten meesturen?

Als je vakken volgt buiten de faculteit

Naast het studieprogramma lever je dan ook de volgende documenten in:

  •  de vakomschrijving, inclusief literatuurlijst en studielast (EC);
  • de Engelse vertaling van het vak (in verband met het Engelstalige diploma supplement);

Als je vrijstellingen voor je vrije keuzeruimte aanvraagt

Naast het studieprogramma lever je dan ook de volgende documenten in:

  • de vakomschrijving, inclusief literatuurlijst en studielast (EC) van het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt;
  • indien het vak op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt buiten de faculteit is behaald: een gewaarmerkte uitdraai van je cijferlijst waarop dit vak vermeld staat

 

Servicedesk Education Service Centre FNWI

Sciencepark 904

Telefoon: (020) 525 7100

E-mail: servicedesk-esc-science@uva.nl

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

Postadres:

Postbus 94214

1090 GE Amsterdam

Dubbele bachelor Natuur- en Wiskunde

Dubbele bachelor Wiskunde en Informatica