Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Regelingen en reglementen FNWI

Dit is een overzicht van alle regelingen en reglementen die van toepassing zijn op het onderwijs aan bachelorstudenten.

Studentenstatuut

Het Studentenstatuut bevat een beschrijving van de rechten en plichten van studenten enerzijds en de Universiteit van Amsterdam anderzijds.

Faculteitsreglement FNWI

Dit reglement regelt de inrichting en het bestuur van de FNWI.

Regeling examencommissie

Voor het afnemen van de examens en ten behoeve van de organisatie en de coördinatie van de tentamens is per opleiding (voor zowel alle bachelor- en masteropleidingen) een Examencommissie ingesteld.

De regels en richtlijnen die hiebij zijn opgesteld gelden voor alle examencommissies met uitzondering van de master opleiding Logic.

Onderwijs- en examenregeling (OER)

In de Onderwijs- en examenregeling is alles te vinden over de inrichting en de toetsing van de opleiding, waaronder:

  • de geldigheidsduur van met goed gevolg afgelegde tentamens;
  • het verlenen van vrijstellingen voor een of meer tentamens;
  • het toewijzen van een extra tentamenkans.
  • Onderwijs- en examenregeling FNWI

Tentamenregels van de VU