Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Bachelorproject

Het bachelorproject

Als afsluiting van je bachelor doe je een bachelorproject. Dit is vaak een project binnen een van de onderzoeksinstituten een eigen onderzoek. In de studiegids en op Canvas vind je meer informatie over het bachelorproject (op de pagina van BSc Scheikunde).

Ingangseisen

Je mag pas aan je bachelorproject beginnen als je minimaal 120 EC inclusief alle verplichte vakken van het bachelorprogramma behaald hebt.

Voordat je begint

Voordat je begint aan het bachelorproject, moet je afspraken maken met je begeleider over het onderwerp, de begeleiding en je werktijden. 

Daarnaast moet je je vakkenpakket laten goedkeuren. Op dit formulier moet je alle vakken aankruisen, waarmee je je diploma mee wilt halen. Je hoeft dus nog niet voor alle vakken een cijfer te hebben.

Als je een onderwerp en begeleider voor je bachelorproject hebt gevonden leg je dit ter goedkeuring voor aan dr. Sape Kinderman (zie onderstaand planningsdocument). Dit formulier moet uiterlijk 4 weken voor de start van je bachelorproject worden ingeleverd. Tevens wordt er dan gekeken of je je portfolio Academische vaardigheden op orde is en of je aan de toelatingseisen voldoet. 

Voor de formulieren goedkeuring vakkenpakket VU zie vunet

Waaraan moet je bachelorthesis voldoen?

Waar je bachelorthesis aan moet voldoen vind je in de handleiding die op Canvas staat. Je begeleider kan je daarnaast ook goede richtlijnen geven van hoe je bachelorthesis eruit moet zien. Wat de scriptie in ieder geval moet bevatten is:

  • Een populaire Nederlandse samenvatting, zodat een 6-VWO'er kan begrijpen wat je hebt gedaan
  • Een wetenschappelijke samenvatting

Deze samenvattingen worden gebruikt voor je presentatie van de bachelorthesis op het web. Op het web komen je samenvatting en een illustratief plaatje te staan. Dit wordt gebruikt als voorlichtingsmateriaal voor aankomende studenten.

Beoordeling bachelorproject

De beoordeling van je bachelorproject vindt plaats op drie punten:

  • het uitgevoerde onderzoek
  • het verslag
  • de presentatie

Voor de beoordeling moet een apart formulier gebruikt worden. Dit beoordelingsformulier kun je vinden op de Canvaspagina 'BSc Scheikunde'.

Op dit formulier kun je zien op welke punten je beoordeeld zult worden.

Dit beoordelingsformulier moet je inleveren bij de Servicedesk.

Uploaden Bachelorthesis

Als je bachelorthesis af is, moet je deze voor je wilt gaan afstuderen uploaden in DataNose. Op deze manier kunnen je begeleiders de thesis beoordelen en kan de thesis gepubliceerd worden in de thesis database van de universiteitsbibliotheek.