Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Op vrijdag 24 september 2021 organiseerden het ACLPA en de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden een conferentie omtrent 'dubbele petten' in de rechtswetenschap.

Deze conferentie, gezamenlijk georganiseerd door het ACLPA en de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden, gaat in op de risico’s en de uitdagingen die samenhangen met externe financiële en commerciële belangen in de rechtswetenschap, waaronder die voor onderzoek, onderwijs, valorisatie, en de rol van rechtswetenschap in relatie tot de belangen van burgers.

Over de conferentie 'Dubbele petten' in de rechtswetenschap
De aanleiding voor de conferentie is de oratie van Jan Vleggeert ter gelegenheid van zijn benoeming als hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden, waarin hij de onafhankelijkheid van de belastingwetenschap in twijfel trok vanwege van het relatief grote aantal parttime belastinghoogleraren die daarnaast belastingadviseur zijn in de commerciële adviespraktijk. Dit type hoogleraar duidt hij aan als ‘dubbele pet’. De oratie van Jan Vleggeert vormde het startschot voor een intens academisch, politiek en maatschappelijk debat over de commerciële invloeden op de belastingwetenschap. Aan het thema wordt met enige regelmatig aandacht besteed in de media. Deze conferentie beoogt het debat te verbreden door te kijken naar dit type belangenconflicten in de rechtswetenschap als geheel.

Doelgroep
De conferentie beoogt een zo breed mogelijk publiek aan te spreken, waaronder rechtswetenschappers, universitaire bestuurders, praktijkjuristen, belastingadviseurs, beleidsmakers, onderzoeksjournalisten, NGO's, politici en studenten.

Datum en locatie
Datum: vrijdag 24 september 2021

Locatie: Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN

Sprekers
De conferentie staat onder het dagvoorzitter schap van prof. dr. Jan Vleggeert en zal worden geopend door prof. dr. Joanne van der Leun (decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden) en prof. dr. Benjamin van Rooij (onderzoeksdirecteur Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit van Amsterdam). De slotbeschouwing wordt verzorgd door prof. dr. Carel Stolker (emeritus hoogleraar privaatrecht en oud-rector Universiteit Leiden).

*** Keynote lecture ***

 • Prof. dr. Katharina Pistor (Professor of comparative law - Columbia Law School)

Inleiders

 • Prof. dr. Marcel Pheijffer (hoogleraar accountancy Universiteit Nyenrode en hoogleraar forensische accountancy Universiteit Leiden)
 • Prof. dr. Rob van Gestel (hoogleraar theorie en methode van wetgeving Tilburg University, hoogleraar juridische methodologie Universiteit van Leuven)
 • Prof. dr. Arnoud Boot (hoogleraar ondernemingsfinanciering en financiële markten Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Alex Brenninkmeijer (hoogleraar institutionele aspecten van de rechtsstaat Universiteit Utrecht)

Discussianten (o.a.)

 • Prof. dr. Ruth de Bock (advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar civiele rechtspleging Universiteit van Amsterdam)
 • Anna Gunn LLM MA (docent belastingrecht Leiden, hoofdredacteur Artikel104.nl en partner Gunn Tax Communication BV)
 • Dr. Rolf Ortlep (universitair hoofddocent bestuursrecht Universiteit van Amsterdam)
 • Prof. dr. Raymond Luja (hoogleraar rechtsvergelijkend belastingrecht en verbonden aan Loyens & Loeff NV)
 • Prof. dr. Harm-Jan de Kluiver (hoogleraar ondernemingsrecht Universiteit van Amsterdam en voormalig partner De Brauw Blackstone Westbroek)
 • Prof. dr. Maarten de Wilde (hoogleraar internationaal belastingrecht Erasmus Universiteit en verbonden aan PwC)
 • Prof. mr. Ben Schuijling (hoogleraar burgerlijk recht Radboud Universiteit en directeur OO&R)


Contacteer voor vragen Mika Hermans (m.s.hermans@uva.nl).

Aanmelden

Voor aanmelding en nadere details omtrent het programma verwijzen wij u naar de website van de Universiteit Leiden.