Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Veiligheidsmelding

Veiligheidsmelding

Zie je een onveilige situatie of een (bijna-)ongeluk? Meld dit dan via www.uva.nl/veilig. Door te melden zorg je ervoor dat de situatie onderzocht wordt en we maatregelen kunnen nemen om (verdere) ongelukken te voorkomen. Jouw melding blijft vertrouwelijk.

Is er acuut gevaar?

Bel dan direct het centrale alarmnummer T: +31 (0)20 525 2222.
Of waarschuw de portier.

Zijn alle nodige maatregelen genomen om het acute gevaar te bestrijden?
Zo niet, neem maatregelen op UvA.nl/veilig.

UvA.nl/veilig

Wat kun je melden?

Je kunt alles melden waarvan je denkt dat het gevaar oplevert. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een geblokkeerde nooduitgang 
 • een gevaarlijk afstapje
 • uitglijdgevaar
 • diefstal
 • onzorgvuldig gebruik van chemicaliën
 • brandgevaar
 • bodemverontreiniging
 • ontploffingsgevaar
 • geluidsoverlast
 • losliggende tegels

Wat gebeurt er met jouw melding?

 • Zo nodig neemt de behandelaar van jouw melding contact op om nog wat vragen te stellen.
 • De behandelaar, bijvoorbeeld een arbo- of milieucoördinator, beoordeelt of verder onderzoek nodig is.

Melden voor een ander

Je kunt ook een melding doen voor een medestudent, of een bezoeker.

Ongewenst gedrag melden bij vertrouwenspersonen

Ben je onheus bejegend, onterecht behandeld of ben je getuige van ongewenst gedrag? Meld dit dan bij een UvA-vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan helpen bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem en zorgt voor een anonieme melding. Onder ongewenst gedrag vallen onder meer: discriminatie, seksuele intimidatie, pesten, schelden etc.