Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Ventilatie gebouwen

Wat doet de UvA om verspreiding van het coronavirus in onze gebouwen via virusdeeltjes in de lucht (aerosolen) te voorkomen?

Recirculatie

Met name recirculatie van lucht – dus zonder verse lucht van buiten – en het risico van heel kleine deeltjes (aerosolen), is bij ventilatie een belangrijk onderwerp. Het RIVM maakt onderscheid tussen a) recirculatie die zich kan verspreiden van ruimte naar ruimte, waarbij de lucht een langere weg aflegt en b) recirculatie die een korte afstand aflegt en redelijk direct van persoon naar persoon loopt. Mobiele airco’s en tafelventilatoren worden afgeraden als deze een luchtstroom veroorzaken die rechtstreeks van de ene persoon naar een ander loopt.

In de UvA gebouwen is in een eerder stadium gekozen voor het uitschakelen van centrale recirculatie op gebouwniveau. Er zijn echter ook gebouwen waar recirculatie op ruimteniveau aanwezig is. Dit levert in combinatie met goede ventilatie en bij juiste afzuiging van de lucht geen risico op. Goede ventilatie betekent dat de aanvoer van schone buitenlucht voldoende is volgens de nu geldende wet- en regelgeving. Aerosolen, deeltjes die het virus kunnen bevatten, worden bij goede ventilatie voldoende afgevoerd en leveren dan geen extra risico.

Aanpassingen ventilatiesysteem

De ventilatiesystemen worden doorlopend beoordeeld aan de laatste richtlijnen van het RIVM. Als er nieuwe inzichten worden verkregen over de mogelijke verspreiding via ventilatiesystemen, dan kan dit aanleiding zijn om de ventilatie aan te passen. 

Ruimtes die niet voldoen aan de richtlijnen

Er zijn ruimtes die niet voldoen aan de RIVM-richtlijnen. In dat geval is het gebruik aangepast. Zo hebben we bijvoorbeeld de ruimte buiten gebruik gesteld of alleen voor één persoon toegankelijk gemaakt. Deze informatie is altijd aan de buitenzijde van de ruimte aangegeven.

 • Onderhoud van de ventilatiesystemen

  Facility Services heeft voor alle ventilatiesystemen een onderhoudscontract afgesloten om de systemen veilig en betrouwbaar te kunnen inzetten. Het tijdig vervangen van filters en het aanpassen van systemen aan RIVM-richtlijnen heeft continue onze aandacht. Waar nodig zijn werkzaamheden aan de klimaatinstallaties versneld uitgevoerd.

 • De ventilatie voldoet aan de RIVM-richtlijnen

  Voor de UvA gebouwen geldt dat natuurlijke of mechanische ventilatie volgens de wettelijke eisen aanwezig is. Hierbij kan ook gedeeltelijke recirculatie voor komen. Recirculatie in een systeem dat het gehele gebouw van lucht voorziet en waarbij lucht van de ene naar de andere ruimte kan worden verplaatst, is preventief uitgezet.

  Voor de UvA gebouwen geldt dat natuurlijke of mechanische ventilatie volgens de wettelijke eisen aanwezig is. Hierbij kan ook gedeeltelijke recirculatie voor komen. Recirculatie in een systeem dat het gehele gebouw van lucht voorziet en waarbij lucht van de ene naar de andere ruimte kan worden verplaatst, is preventief uitgezet.

  In een ruimte kan wel gedeeltelijke recirculatie aanwezig zijn voor de klimaatbehandeling (koude lucht bijvoorbeeld). Voor de meeste toepassingen is dit veilig in gebruik in combinatie met een ventilatiesysteem, met verse luchtaanvoer van buiten. Waar dat niet zo is, is de recirculatie uitgezet of beperkt. Dat betekent dat een locatie warmer of kouder kan worden dan gebruikelijk. Alle locaties, zowel kantoor en onderwijslocaties, zijn nagelopen.
  Voor ruimtes waar aanvullende beperkingen gelden, is bij de entree van die ruimte aangegeven hoeveel mensen er aanwezig mogen. Houd je aan dit maximum.

  Als bij een ruimte geen instructie aanwezig is, is deze ruimte veilig te gebruiken, mits je natuurlijk de gebruikelijke hygiënemaatregelen in acht neemt. Per campus is hieronder een overzicht opgenomen.

  Belangrijk: Ventileren is iets anders dan koeling en verwarmen van de lucht. Ook al wordt dit via dezelfde lucht toegevoerd, het is toch iets anders. Het kan zijn dat de temperatuur door extra ventilatiemaatregelen niet optimaal is.

  Roeterseiland Campus

  De meeste gebouwen van de campus zijn aangesloten op de Centrale Energie Voorziening (CEV). Koeling, verwarming en toevoer van verse lucht verloopt via dit systeem en verschillende luchtbehandelingskasten. Deze voldoen aan de RIVM-richtlijnen.

  Ook REC G en L voldoen aan de richtlijn. Deze zijn bij de renovatie voorzien van een modern ventilatiesysteem.

  REC E heeft voldoende luchttoevoer, maar de afzuiging is vooral bij kantoren gelegen in de gang. Om die reden adviseren wij de deur open te houden of regelmatig de deur open te zetten (RIVM richtlijn: elke 1-2 uur 10-15 minuten) bij meer mensen in dezelfde ruimte.

  REC JK  heeft een ouder ventilatiesysteem. De ventilatie is geoptimaliseerd. Bij enkele ruimtes is het maximum aantal personen voor de ruimte aangepast. Dit is bij de ruimte aangegeven.

  Universiteitskwartier

  Veel gebouwen in de binnenstad hebben alleen natuurlijke ventilatie. In een aantal gevallen zijn ventilatoren in het raam geplaatst om de natuurlijke ventilatie te verbeteren. Deze hebben geen aanvullend onderhoud of aandacht nodig.

  Ruimtes waar wel mechanische ventilatie aanwezig is, voldoen aan de richtlijnen. De installatie is goed onderhouden en filters zijn in de afgelopen periode gecontroleerd en waar nodig vervangen.

  Sciencepark Amsterdam

  Op Sciencepark zijn alle gebouwen zodanig nieuw of gerenoveerd dat zij aan alle eisen voldoen.

  Het paviljoen heeft een afzuigsysteem en geen inblaas van verse lucht. Aanvoer gebeurt door natuurlijke ventilatie. Voor deze locatie is het advies gegeven om regelmatig ramen te openen. Door de geforceerde afvoer kunnen de ruimtes ook veilig gebruikt worden met meer personen.

  Voor Sciencepark 107 is gedeeltelijk mechanische ventilatie aanwezig en deels natuurlijke ventilatie. Bij ingang van de ruimtes worden eventueel noodzakelijke acties en beperkingen van het toegestane aantal mensen in de ruimte vermeld.

 • Do’s en dont’s bij natuurlijke ventilatie

  Als je alleen in een ruimte zit is beperkte ventilatie geen enkel probleem. Als je met meer personen werkt in een ruimte zonder mechanische ventilatie, dan moet geregeld extra buitenlucht worden toegevoerd door ramen en deuren open te zetten. Het RIVM geeft aan: ramen en deuren iedere 1-2 uur tegen elkaar open te zetten gedurende 10-15 minuten. Dit geldt zowel voor warme als koude perioden. Bij de entree van een ruimte met natuurlijke ventilatie is het aantal personen en het regelmatig ventileren aangegeven.

 • Ik wil een tafelventilator gebruiken

  Als je alleen in een ruimte zit is dat geen enkel probleem. Zit je met meer mensen in een ruimte, dan moet je beoordelen of de luchtstroom niet van de een rechtstreeks naar de ander gaat. Om die reden adviseert het RIVM om dergelijke ventilatoren niet te gebruiken. Het gebruik van meerdere ventilatoren kan dan vaak uitkomst bieden.

  Neem contact op met de arbocoördinator voor advies en registratie van de ventilator. Deze moet namelijk jaarlijks worden gecontroleerd op veilig gebruik. In een ruimte met klimaatbeheersing adviseren we geen additionele ventilator te gebruiken.

  Ik heb vragen over een specifieke ruimte in een gebouw, bij wie kan ik terecht?

  Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij de Servicedesk van Facility Service via servicedesk-fs@uva.nl