Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Privacy statement UvA ‘UvA-panel’

Datum: 15-02-2021

Privacy is een zeer belangrijk onderwerp voor de Universiteit van Amsterdam (UvA) en daarom behandelt de UvA jouw persoonsgegevens met grote zorg. In dit Privacy Statement beschrijven we hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt en hoe de privacy van alle individuen die deelnemen aan het UvA-panel is beschermd.

Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

De UvA is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens conform de AVG. Het adres van de UvA is Spui 21, 1012 WX Amsterdam. Het postadres is Postbus 19268, 1000 WX Amsterdam.

Vragen die je hebt over het verwerken van je persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar avg@uva.nl. UvA heeft een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld die te bereiken is via fg@uva.nl.

Waarvoor worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De UvA zal jouw gegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • om op basis van de door jou verstrekte gegevens een selectie te maken van geschikte deelnemers voor een UvA-panel onderzoek;
 • om onderzoek te verrichten, de gegevens te analyseren, daarvan anonieme resultaten aan de opdrachtgever te verstrekken en hierover te publiceren; direct identificerende informatie, zoals naam of e-mailadres, wordt niet verstrekt;
 • om door jouw gewonnen cadeaubonnen naar je op te sturen;
 • om je informatie toe te zenden omtrent de onderzoeken van het UvA-panel en te reageren op je vragen en feedback.

Op welke grondslag is deze verwerking gebaseerd?

De UvA verwerkt jouw persoonsgegevens voor het UvA-panel enkel op grond van jouw toestemming (artikel 6.1 (a) AVG). Je geeft je toestemming op het moment van inschrijving voor het UvA-panel.

Welke persoonsgegevens worden er van mij verzameld?

Bij inschrijving voor en deelname aan het UvA-panel worden de volgende persoonsgegevens van studenten verwerkt:

 • roepnaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • gender
 • faculteit
 • studie
 • startjaar studie
 • informatie die je als deelnemer aan het UvA-panel verstrekt tijdens de onderzoeken

Bij inschrijving voor en deelname aan het UvA-panel worden de volgende persoonsgegevens van medewerkers verwerkt:

 • roepnaam
 • gender
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • faculteit/staf/dienst
 • informatie die je als deelnemer aan het UvA-panel verstrekt tijdens de onderzoeken

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Als je je uitschrijft van het panel dan worden je persoonsgegevens direct verwijderd uit het systeem. Als je langer dan 12 maanden niet actief bent, word je automatisch uitgeschreven waardoor je gegevens ook verwijderd worden.

Voor onderzoeken waarbij de resultaten te herleiden zijn naar een individu geldt dat na afronding van het onderzoek het materiaal vernietigd moet worden of geanonimiseerd.

Worden mijn persoonsgegevens gedeeld met derden?

De UvA deelt jouw persoonsgegevens die zijn verstrekt ten behoeve van het UvA-panel uitsluitend met derden als dit ter ondersteuning van de uitvoering van haar taken nodig is, denk aan een softwareleverancier. In dit geval wordt de software Qualtrics gebruikt. De UvA heeft met Qualtrics schriftelijke afspraken over de verwerking en beveiliging van jouw persoonsgegevens.

Hoe worden mijn persoonsgegevens beschermd?

De UvA neemt organisatorische en technische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, verlies en welke vorm van onrechtmatige verwerking dan ook. Zo hebben maar enkele medewerkers toegang tot de gegevens in Qualtrics, worden alleen de noodzakelijke gegevens gedeeld met degene die het onderzoek uitvoert en worden de resultaten anoniem geanalyseerd.

Worden mijn persoonsgegevens overgedragen naar landen buiten de Europese Unie?

Nee, jouw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar landen buiten de Europese Unie.

Wat zijn mijn privacy rechten?

Op basis van de AVG heb je – onder bepaalde voorwaarden – het recht om de persoonsgegevens die het UvA-panel verzamelt in te zien, om persoonsgegevens waarin feitelijke onjuistheden staan te corrigeren, om je persoonsgegevens te laten verwijderen, om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Als je van deze rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met: avg@uva.nl.

Als je niet tevreden bent met hoe de UvA jouw persoonsgegevens verwerkt, kun je hierover een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de UvA via fg@uva.nl.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt, dan kun je contact opnemen met de organisatie van het UvA-panel via uvapanel@uva.nl