Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Online studeren

Op deze pagina vind je praktische updates over online studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aangepast beleid en andere actuele zaken naar aanleiding van de coronacrisis.

Wat vraagt online onderwijs van jou?

Bij het volgen van online onderwijs is een actieve houding essentieel. Bereid je goed voor, zet je camera aan en doe actief mee aan discussies. Interactie met de docent en medestudenten tijdens werkgroepen en colleges maakt studeren leuker en vergroot je studiesucces.

Hoe bereid je jezelf voor?

 • Voor het volgen van online onderwijs en het contact met je medestudenten en docent zijn goede voorzieningen cruciaal: een goede laptop met camera en veilige wifiverbinding.
 • Bekijk de Canvaspagina van je vakken. Canvas is de digitale leeromgeving, hier vind je alle vakinformatie.
 • Lees de Engelstalige Zoom etiquette in online classes waarin je leest hoe je jezelf voorbereidt op werken met Zoom. Zoom is een videotool, vergelijkbaar met Skype, maar je hebt geen account nodig om deel te nemen aan online sessies. Gebruik een hoofdtelefoon tijdens het 'zoomen', daarmee vermindert omgevingsgeluid.
 • Bereikbaarheid studieadviseurs

  Ook in deze onzekere tijden staan de studieadviseurs voor je klaar. Heb je vragen over je studieplanning of studievoortgang? Dan kun je een studieadviseur bereiken via uva.nl/dssd. Wil je graag gebeld worden door een studieadviseur? Dan kun je dat hier ook aangeven. Tevens blijft het mogelijk een afspraak te maken via de online agenda. De afspraak zal dan telefonisch of per Skype plaatsvinden.

 • Blok 1 - Tentamens online

  Maandagavond 28 september heeft het kabinet aanvullende coronamaatregelen aangekondigd om de verspreiding van Covid-19 in te dammen. Deze maatregelen gelden vooralsnog voor de komende drie weken, dus tot 20 oktober. De nieuwe maatregelen gelden niet voor het onderwijs. Dit betekent dat het onderwijs op locatie de komende weken zoals gepland kan doorgaan. De tentamens in oktober zullen echter online worden afgenomen.

  Het faculteitsbestuur heeft besloten de tentamens in de week van 19 t/m 23 oktober online af te nemen. Dit ondanks het feit dat de faculteit zich de afgelopen maanden juist erg heeft ingespannen om alle tentamens, verspreid over verschillende locaties, onder veilige omstandigheden af te kunnen nemen en op deze manier een rustige tentamenplek voor studenten te creëren. In de huidige situatie kunnen veel studenten echter niet deelnemen aan tentamens op locatie. Door alle tentamens online te laten plaatsvinden, wordt studievertraging zoveel mogelijk voorkomen.

  Meer informatie over online tentamens

  Zoals inmiddels gebruikelijk zullen bij alle online tentamens in oktober fraudebeperkende maatregelen worden getroffen. Via Canvas zal op korte termijn per vak worden bekendgemaakt hoe het online tentamen eruit zal zien en welke fraudebeperkende maatregelen zullen worden genomen. Te denken valt aan: niet terug kunnen gaan naar een eerdere vraag, tussentijds inleveren van een deel van het tentamen en na het tentamen gebeld kunnen worden door een docent om na te gaan of je je antwoorden daadwerkelijk zelf hebt geformuleerd. Bij een deel van de tentamens gebeurt surveillance op afstand via Zoom. Daarbij kijken surveillanten live mee tijdens het tentamen. Er worden geen opnames gemaakt.

  Online proctoring

  Bij sommige tentamens (met name in de bachelor) zal online proctoring met Proctorio worden ingezet. Dit betreft specifieke software om jou en je beeldscherm tijdens het tentamen op te nemen en afwijkende  bewegingen en geluiden te detecteren. Dit wordt alleen ingezet wanneer geen passend alternatief voorhanden is om fraude te beperken, zoals bij tentamens die meer op het reproduceren van kennis gericht zijn. Er gelden strenge regels voor de inzet van Proctorio, die ervoor zorgen dat alleen gegevens worden verzameld en geanalyseerd die strikt noodzakelijk zijn. Kijk voor meer informatie over proctoring op de UvA website.

  Tentamens blok 1 online

  Daar waar online proctoring met Proctorio wordt ingezet, wordt dit uiterlijk twee weken voor het tentamen via Canvas bekend gemaakt. Je krijgt dan meer informatie over hoe proctoring werkt en hoe je je dient voor te bereiden. Je krijgt ook de mogelijkheid om deel te nemen aan een technische oefentoets met online proctoring.

  Rooster online tentamens

  Alle online tentamens worden door dezelfde medewerkers ondersteund. Daardoor kan het zijn dat begin- en eindtijden van tentamens enigszins aangepast worden. Het actuele rooster is altijd te vinden op rooster.uva.nl. Daarnaast zal een wijziging van tijdstip via Canvas worden bekendgemaakt.

  Onderwijs op locatie

  Het onderwijs op locatie van blok 1 zal gewoon volgens planning doorgang vinden. In incidentele gevallen kan het zo zijn dat een vak dat nu voor een deel van de studenten op locatie plaatsvindt en voor een deel online, overschakelt naar geheel online onderwijs. Is dit het geval voor jouw vak, dan word je daarover via Canvas geïnformeerd. 

  Voor vragen kun je terecht bij de Onderwijsbalie.

 • Diploma-uitreikingen

  Na de persconferentie van 14 oktober heeft het bestuur van de FdR besloten de diploma-uitreikingen NIET meer live op de campus te laten doorgaan. Er is nog steeds een diploma uitreiking maar deze zal online plaatsvinden, op de eerder aangegeven data. Op 22 en 23 oktober vinden de Nederlandstalige uitreikingen plaats tussen 17.00 en 20.30. Op 31 oktober zullen de Internationale masters hun online uitreiking verzorgen.

 • Tentamens: Thuissituatie ongeschikt voor tentamen

  Heb je een thuissituatie die niet geschikt is om deel te nemen aan een online tentamen? Meld je zo snel mogelijk (en uiterlijk twee weken voor het tentamen) bij de studieadviseur. Als er sprake is van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden, te beoordelen door de studieadviseur, is het mogelijk om het online tentamen op locatie af te leggen. Bezwaren tegen de inzet van proctoring gelden niet als persoonlijke omstandigheden.

 • Toegang tot gebouwen

  Naast kleinschalige activiteiten op de campus, blijft thuis studeren de norm. Wanneer je college op de campus hebt, kun je naar de campus komen. Blijf na je college niet hangen op de campus. Zo zorgen we met elkaar dat coleges op de campus mogelijk blijven.

  Bekijk ook samen veilig studeren op de Roeterseilandcampus.