Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Online studeren

Op deze pagina vind je praktische updates over online studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aangepast beleid en andere actuele zaken naar aanleiding van de coronacrisis.

Studeren in collegejaar 2020-2021

Het collegejaar 2020-2021 start op 31 augustus. Mochten de maatregelen in Nederland met betrekking tot het coronavirus op dat moment onderwijs op het Roeterseiland nog niet mogelijk maken, dan zetten wij het onderwijs en de examens op afstand voort. Waar mogelijk bieden we een combinatie met onderwijs in kleine groepen op het Roeterseiland, met inachtneming van 1,5 meter afstand tot elkaar. Zodra het weer mogelijk is om het onderwijs volledig op Roeterseiland te hervatten, zullen wij dat doen. In ieder geval zorgen wij voor volwaardig en interactief onderwijs.

Bereikbaarheid studieadviseurs

Ook in deze onzekere tijden staan de studieadviseurs voor je klaar. Heb je vragen over je studieplanning of studievoortgang? Dan kun je een studieadviseur bereiken via uva.nl/dssd. Wil je graag gebeld worden door een studieadviseur? Dan kun je dat hier ook aangeven. Tevens blijft het mogelijk een afspraak te maken via de online agenda. De afspraak zal dan telefonisch of per Skype plaatsvinden.

Bindend studieadvies

De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten in 2 academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten. Dit betekent dat de huidige eerstejaarsstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht pas aan het einde van volgend studiejaar (2020-2021) voldaan moeten hebben aan de norm dat zij voor 45 EC aan eerstejaarsvakken behaald moeten hebben.

Extra week in dit academische jaar

De UvA heeft besloten het academisch jaar met 1 week te verlengen. De FdR maakt gebruik van dit besluit om zo een extra moment te creëren voor het afnemen van toetsen. Hierover ontvangen studenten z.s.m. bericht.

Juridische Bibliotheek

De Juridische Bibliotheek (JB) is gesloten. De mogelijkheid via de catalogus aanvragen te plaatsen voor fysieke materialen is stopgezet. De toegang tot digitale bronnen via de JB is uitgebreid. Op de Bibliotheekblog vind je welk materiaal (extra) online is geplaatst en geven we tips hoe je het online materiaal kunt vinden. Voor vragen kun je contact opnemen met de JB via jb-fdr@uva.nl.

Overgang naar thuisstuderen

Corona treft de hele wereld om je heen, je naasten en jezelf. We kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt en dat je vragen hebt. Ter ondersteuning delen we tips om de overgang naar thuisstuderen makkelijker te maken.

Readers blok 5

De readers voor vakken van blok 5 vind je op readers.uva.nl. Je kunt ook papieren readers bestellen via de webwinkel en thuis laten bezorgen. Afhalen op een UvA-locatie is niet meer mogelijk.

Onderwijs op afstand in blok 6

In heel blok 6 wordt het onderwijs op afstand voortgezet, omdat niet duidelijk is wanneer en in welke mate regulier onderwijs weer mogelijk zal zijn.

Proctoring: Geen online proctoring in blok 5

De FdR gaat in het vijfde tentamenblok van dit collegejaar geen gebruikmaken van online proctoring. De UvA besloot vorige week dat faculteiten voor dit systeem van surveillance kunnen kiezen, maar de faculteit wil een zorgvuldige afweging maken over de eventuele inzet.

Scripties

Scriptiebegeleiding zal in deze periode online doorgang vinden, in beginsel volgens het normale tijdpad. Op de scriptiepagina’s op Canvas komt aanvullende informatie te staan. Om de studiedruk in blok 5 iets te verlichten is het tijdpad van de bachelorscriptie in semester 2 aangepast. De deadline voor het inleveren van de conceptversie is 10 dagen verschoven naar maandag 18 mei. 

De inleverdatum voor de eindversie van de masterscriptie blijft ongewijzigd.

Stages

Er is een aangepast beleid voor studenten die het vak Stage/Internship volgen en/of een stage hebben gepland.

Tentamens: Blok 4 (BA)

De tentamens (eerste kans) van de vakken van blok 4 die oorspronkelijk deze week plaats zouden vinden, zijn opnieuw ingeroosterd. De studenten zijn hierover geïnformeerd. Nu wordt er gezocht naar data voor de tentamens in de masters en de herkansingen.

Tentamens: Herkansingen semester 1 (BA)

De herkansingen van semester 1, oorspronkelijk gepland tussen 23 maart en 6 juli, zijn opnieuw ingeroosterd. Studenten hebben hier een mail over ontvangen.

Tentamens: Huisregels bij online tentamens

Zorg dat je een geschikte werkplek hebt met een stabiele internetverbinding. Tijdens een tentamen mag je alleen gebruikmaken van het studiemateriaal zoals aangegeven door de docent en mag je geen hulp krijgen van anderen. Het ingeleverde tentamen zal worden gecontroleerd en mogelijk verder worden onderzocht op fraude. Bekijk de huisregels bij online tentamens.

Waarom zijn deze controlemaatregelen bij online tentamens nodig? Lees de uitleg van de examencommissie.

UvA-informatie

Op deze webpagina vind je de laatste updates over de UvA-brede maatregelen.

Zoom: Gebruik- en gedragregels

Zoom is een videotool, vergelijkbaar met Skype, maar je hebt geen account nodig om deel te nemen aan online sessies. Zoom wordt veel gebruikt in het onderwijs, omdat de tool makkelijk met Canvas kan worden geïntegreerd. In het Engelstalige document Zoom - Etiquette in online classes lees je hoe je je voorbereidt op werken met Zoom en hoe je je gedraagt tijdens de online les. Gebruik een hoofdtelefoon tijdens het 'zoomen', daarmee vermindert omgevingsgeluid.