Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Online studeren

Op deze pagina vind je praktische updates over online studeren aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, aangepast beleid en andere actuele zaken naar aanleiding van de coronacrisis.

Studeren in collegejaar 2020-2021

Het onderwijs in het collegejaar 2020-2021 start volgens planning op 31 augustus. Onlangs heeft het kabinet nieuwe versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd, wat ons de mogelijkheid biedt om weer op de campus onderwijs te verzorgen. Een belangrijke randvoorwaarde is wel dat de onderwijsroosters over de dag en over de week worden gespreid. Daarnaast is de capaciteit van de gebouwen beperkt tot ongeveer 20 procent, vanwege de noodzaak om 1,5 meter afstand te houden. 

Deze beperkingen betekenen dat we in het eerste semester zullen starten met een mix van digitaal en fysiek onderwijs. Zodra het weer mogelijk is om het onderwijs volledig op de Roeterseilandcampus te hervatten, zullen wij dat doen. Tot het zover is, kun je er in elk geval op rekenen dat wij zorgen voor volwaardig en interactief onderwijs.

Onderwijs aan 2e- en 3e-jaars bachelorstudenten

In het eerste onderwijsblok van het komende studiejaar zal het grootste deel van het onderwijs in de tweede- en derdejaarsvakken online plaatsvinden. Wel is het streven dat er zowel voor de tweede- als voor de derdejaarsstudenten ten minste eenmaal een activiteit in gebouw A van de Roeterseilandcampus plaatsvindt. Mocht er meer ruimte beschikbaar komen voor onderwijsactiviteiten op de campus, met name voor werkgroepen, dan zullen we daar uiteraard gebruik van maken en dat via de Canvassites van de desbetreffende vakken bekendmaken.

De hoorcolleges zullen in ieder geval geheel online plaatsvinden, zij het in een andere vorm dan je gewend bent: de gebruikelijke hoorcolleges met een duur van 2 uur worden vervangen door kortere opnames in de vorm van kennisclips of thematische minicolleges. Daarnaast zullen er online vragenuurtjes of discussiebijeenkomsten worden aangeboden om je in staat te stellen van gedachten te wisselen met de hoorcollegedocent.

Het is de bedoeling dat je in de werkgroepen zelf aan de slag gaat in interactie met medestudenten en docenten, ongeacht of deze online of op locatie plaatsvinden. Bij online werkgroeponderwijs via Zoom zal volop gebruik worden gemaakt van breakout-sessies waarin je met enkele medestudenten werkt aan het oplossen van groepsopdrachten.

Het onderwijs in het vak Goederenrecht vindt in de weken 1-6 geheel online plaats met thematische minicolleges, Zoom-werkgroepen en enkele optionele bijeenkomsten. In week 7 wordt het vak op de campus afgesloten in de vorm van (onder meer) een groepsopdracht. Er vindt géén afsluitend tentamen plaats in de toetsweek; in plaats daarvan worden de deelnemers wekelijks getoetst, via zowel individuele als groepsopdrachten. Omdat de toetsing is geïntegreerd in het onderwijs is het volgen en voorbereiden van de werkgroepen essentieel. Als je je voor het vak hebt aangemeld, moet je je realiseren dat je in de onderwijsweken wekelijks een kleinere, en in week 4 een omvangrijkere opdracht dient in te leveren. De afsluitende toetsing vindt plaats tijdens een bijeenkomst op de campus in week 7; aanwezigheid is verplicht.

Het ­– online ­– onderwijs in het vak Internationaal publiekrecht bestaat uit de volgende onderdelen: wekelijks diverse mini-collegeclips en jurisprudentiefilmpjes, eenmaal per week een Zoom-werkgroep van 2 uur, en een wekelijks Zoom-vragenuurtje aan het eind van de week voor vragen naar aanleiding van alle genoemde leeractiviteiten. Dit vak wordt wel afgesloten met een tentamen in week 8.

Meer informatie over de precieze vorm van het onderwijs in de vakken van de diverse minoren zal via de Canvassites van deze vakken worden bekendgemaakt.

Niet alleen om het online onderwijs via Canvas goed te kunnen volgen, maar ook om deel te kunnen nemen aan de online toetsing, is het van belang dat je de beschikking hebt over een stabiele internetverbinding en een laptop of computer die is voorzien van microfoon en (web)camera.

Rooster
In de komende periode wordt verder gewerkt aan het maken van de roosters – een puzzel waarbij de capaciteit van de onderwijsruimtes, gangen, de in- en uitstroom door deuren en liften, maar ook OV-knooppunten zoals het metrostation Weesperplein meespelen. Informatie over de roosters volgt in de tweede helft van augustus.

Onderwijs aan zittende masterstudenten

In het eerste blok zal het onderwijs grotendeels online en gedeeltelijk op locatie worden gegeven in gebouw REC A op de Roeterseilandcampus. De opleiding volgt zoveel mogelijk de structuur die er ook zonder de beperkte inzetbaarheid van onderwijsruimtes is. Daarbij houden we natuurlijk wel rekening met het feit dat online studeren een andere ervaring is. Hoorcolleges volg je voornamelijk online, bijvoorbeeld via een serie kortere opnames of ‘live’ via video conferencing tools zoals Zoom. 
 
Werkgroepen en seminars waarin je zelf aan de slag gaat in interactie met medestudenten en docenten vinden ook voor een groot deel online plaats. De specifieke vorm is afhankelijk van je opleiding/track en de vakken die je volgt. Je werkt bijvoorbeeld ‘real time’ aan opdrachten in groepjes, maar ook samen of zelfstandig op zelfgekozen momenten. Elk vak wordt zo aangepast aan de omstandigheden dat we binnen de mogelijkheden zorgen voor optimale studeerbaarheid. Elke masteropleiding biedt ook geregeld activiteiten op de campus aan. De inhoud verschilt per opleiding, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige werkgroepen, vaardighedenonderwijs, gastcolleges of bijeenkomsten samen met alle studenten van je master. Op deze manier zorgen we ervoor dat je ook offline contact hebt met je medestudenten en docenten.

Bij het onderwijs maken we intensief gebruik van de elektronische leeromgeving Canvas met daarin geïntegreerde video conferencing tools. Je dient dan ook de beschikking te hebben over een laptop/computer, voorzien van microfoon en (web)camera en een stabiele internetverbinding.

Rooster en vakaanmelding
In de komende periode wordt verder gewerkt aan het maken van de roosters – een puzzel waarbij de capaciteit van de onderwijsruimtes, gangen, de in- en uitstroom door deuren en liften, maar ook OV-knooppunten zoals het metrostation Weesperplein meespelen. Onderwijsactiviteiten vinden plaats tussen 09.00 en 20.00 uur op werkdagen, met incidenteel wellicht een bijeenkomst tot 22.00 uur. 

Van 7 t/m 17 juli (13.00 uur) dien je je – voor de meeste opleidingen – aan te melden voor de vakken van het eerste semester. Indien dit voor jou van toepassing is, ontvang je hierover deze week nog een mail. In de tweede helft van augustus kun je je vervolgens aanmelden voor de specifieke werkgroepen en weet je wat je rooster wordt.

Bereikbaarheid studieadviseurs

Ook in deze onzekere tijden staan de studieadviseurs voor je klaar. Heb je vragen over je studieplanning of studievoortgang? Dan kun je een studieadviseur bereiken via uva.nl/dssd. Wil je graag gebeld worden door een studieadviseur? Dan kun je dat hier ook aangeven. Tevens blijft het mogelijk een afspraak te maken via de online agenda. De afspraak zal dan telefonisch of per Skype plaatsvinden.

Bindend studieadvies

De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten in 2 academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten. Dit betekent dat de huidige eerstejaarsstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht pas aan het einde van volgend studiejaar (2020-2021) voldaan moeten hebben aan de norm dat zij voor 45 EC aan eerstejaarsvakken behaald moeten hebben.

Cum laude regeling 2019-2020 aangepast          

Door de impact van de maatregelen rondom het coronavirus kan het lastiger zijn om te voldoen aan de voorwaarden om cum laude af te studeren. De examencommissie heeft de cum-laude-regeling aangepast.

Diploma-uitreikingen

Op 22 en 23 oktober 2020 staat de master diploma-uitreiking op de agenda. Het streven is om voor de studenten een zo normaal mogelijke diploma-uitreiking neer te zetten op de Roeterseilandcampus. Wegens het coronavirus zullen grootschalige evenementen nog niet mogen plaatsvinden. Waarschijnlijk zal de diploma-uitreiking in kleinere vorm plaatsvinden, maar wel op locatie. Half september ontvangen de studenten die hiervoor in aanmerking komen een mail met meer informatie.

Juridische Bibliotheek en studieplekken

De Juridische Bibliotheek (JB) is nog gesloten. Het is wel weer mogelijk om boeken van de Juridische Bibliotheek en andere UvA-bibliotheken aan te vragen via de catalogusplus en deze af te halen op de UB Singel. Op de Bibliotheekblog vind je welk materiaal (extra) online is geplaatst en geven we tips hoe je het online materiaal kunt vinden. Voor vragen kun je contact opnemen met de JB via jb-fdr@uva.nl.

Studieplek? Reserveren verplicht

Vanaf maandag 22 juni 2020 is het niet meer mogelijk om in gebouw REC B/C te studeren. Het Library Learning Center in REC H gaat weer open. Een studieplek reserveren is verplicht.

Overgang naar thuisstuderen

Corona treft de hele wereld om je heen, je naasten en jezelf. We kunnen ons voorstellen dat je je zorgen maakt en dat je vragen hebt. Ter ondersteuning delen we tips om de overgang naar thuisstuderen makkelijker te maken.

Proctoring: Pilot bij het herkansingstentamen Bestuursprocesrecht

De FdR zal als pilot proctoring inzetten bij het herkansingstentamen Bestuursprocesrecht aan het eind van het huidig academische jaar. Na evaluatie van de pilot, en naargelang de situatie op dat moment, neemt de faculteit besluiten over eventuele inzet bij tentamens in het academisch jaar 2020-2021. Lees hier meer over de pilot.

Proctoring: Vragen van de FSR

Voldoet proctoring aan de privacyregels? Is er voldoende gekeken naar alternatieven? De Facultaire Studentenraad heeft aan het faculteitsbestuur een aantal vragen voorgelegd over het gebruik van proctoring op de FdR. Lees hier de antwoorden van het bestuur.

Stages

Er is een aangepast beleid voor studenten die het vak Stage/Internship volgen en/of een stage hebben gepland.

Tentamens: Huisregels bij online tentamens

Zorg dat je een geschikte werkplek hebt met een stabiele internetverbinding. Tijdens een tentamen mag je alleen gebruikmaken van het studiemateriaal zoals aangegeven door de docent en mag je geen hulp krijgen van anderen. Het ingeleverde tentamen zal worden gecontroleerd en mogelijk verder worden onderzocht op fraude. Bekijk de huisregels bij online tentamens.

Waarom zijn deze controlemaatregelen bij online tentamens nodig? Lees de uitleg van de examencommissie.

Toegang tot gebouwen

Je wordt alleen toegelaten tot een gebouw als je kunt laten zien dat je daar een afspraak hebt. Wil je studeren op locatie? Dan kun je een studieplek in de bibliotheek reserveren.

Voor onderwijsactiviteiten, zoals een scriptieafspraak of een mondeling tentamen, heb je een bevestiging van de docent per e-mail nodig. Deze moet je bij binnenkomst in het gebouw kunnen tonen.

Wil je vanwege persoonlijke omstandigheden graag op locatie tentamen doen, neem dan contact op met de Onderwijsbalie.

UvA-informatie

Op deze webpagina vind je de laatste updates over de UvA-brede maatregelen.

Zoom: Gebruik- en gedragregels

Zoom is een videotool, vergelijkbaar met Skype, maar je hebt geen account nodig om deel te nemen aan online sessies. Zoom wordt veel gebruikt in het onderwijs, omdat de tool makkelijk met Canvas kan worden geïntegreerd. In het Engelstalige document Zoom - Etiquette in online classes lees je hoe je je voorbereidt op werken met Zoom en hoe je je gedraagt tijdens de online les. Gebruik een hoofdtelefoon tijdens het 'zoomen', daarmee vermindert omgevingsgeluid.