Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Diversiteitscommissie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Diversiteitscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Wij streven naar gelijkwaardigheid, diversiteit en een inclusieve werk- en leeromgeving binnen alle geledingen van de faculteit. Om die reden is er in 2019 een facultaire diversiteitscommissie geïnstalleerd.
Adviezen & Rapporten
Vanuit haar onafhankelijke rol geeft de Diversiteitscommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over diversiteitskwesties.