Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Diversiteitscommissie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Diversiteitscommissie Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Wij streven naar gelijkwaardigheid, diversiteit en een inclusieve werk- en leeromgeving binnen alle geledingen van de faculteit. Om die reden is er in 2019 een facultaire diversiteitscommissie geïnstalleerd, die bestaat uit vertegenwoordigers van het wetenschappelijk personeel, het ondersteunend personeel en studenten uit de bachelor- en masterfase. Deze commissie vergadert elke twee weken over vraagstukken, agendapunten, te ondernemen acties en te geven adviezen om bij te dragen aan gelijkwaardigheid, diversiteit en inclusiviteit.
Diversiteitscommissie & Sociale Veiligheid
Adviezen & Rapporten
Vanuit haar onafhankelijke rol geeft de Diversiteitscommissie gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur over diversiteitskwesties.
Contactinformatie