Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Agenda & Nieuws

Diversiteitscommissie FdR

Agenda

 

9 december 2021 - Facultaire kick-off meeting 'naar meer diversiteit in het curriculum'

De Diversiteitscommissie (CEDI) en de decaan van de rechtenfaculteit nodigen graag alle studenten en medewerkers uit om op donderdag 9 december a.s. van 12.00 - 13.00 uur de kick-off bij te wonen van een reeks van inhoudelijke bijeenkomsten over diversiteit in het curriculum, met als doel om mede in het licht van de onderwijsvernieuwing inspiratie op te doen voor ons bachelor- en masteronderwijs. In de eerste in de reeks zal dr. Martine Beijerman ingaan op de vraag hoe uitsluiting tot stand komt.
Zie hier voor meer informatie en voor aanmelding. 

12 oktober 2021 - Vacature (intern) Student medewerkers voor Diversiteitscommissie (CEDI)

Zie voor de vacaturetekst hieronder en reageer voor 5 november op diversity.lawschool@uva.nl ter attentie van selectiecommissie. 

 • Vacature (intern) Student medewerkers voor Diversiteitscommissie (CEDI) (in English)

  Student members for the Commission on Equality, Diversity and Inclusion

   

  Vacaturetekst

  The Amsterdam Law School seeks to strengthen her equality, diversity, and inclusion policy and for that reason the Law School is searching for student members for its faculty wide commission on Equality, Diversity, and Inclusion (E, D & I).

  The Dean of the Amsterdam Law School has drawn up an action plan for E, D & I. The commission supports and participates in the implementation of selected short-term immediate priorities for E, D & I, takes initiatives for other E, D & I actions, advises on developing longer term strategic objectives and monitors progression.

   

  Project description

  Activities of the commission include:

  · engagement with the implementation of selected actions of the action plan;

  · taking initiatives for other actions to support an E, D & I culture within the faculty;

  · advising on new evidence-based E, D & I actions;

  · contribute to the continual progression of E, D & I policy and initiatives based on feedback from trends and best practices;

  · engagement on priority topics with key internal stakeholders, such as students and study associations;

  · contributing to the communication of our activities and developing a monitoring plan.

  The commission is chaired by the Law school’s diversity officer Maike Steen. The commission will work in close cooperation with the Dean of the Amsterdam Law School, the Faculty Board, the Law School’s students and works council and other academic and support staff members and students.

   

  Requirements

  You:

  · are an Amsterdam Law School student;

  · have awareness of issues regarding E, D & I;

  · have profound interest in (and preferably have experience with) successfully driving an E, D & I agenda through an organization;

  · hold the ability to work with people at different levels of an organization;

  · are or aspire to be well-connected with the student population of the Amsterdam Law School

   

  Appointment

  The vacancy is for internal candidates only. Students will be appointed for one year with the possibility of immediate prolongation.

   

  Further information

  More information about the commission can be found here or contact: Ramla Yusuuf: diversity.lawschool@uva.nl.

   

  Job application

  Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

  Please submit your motivation letter with curriculum vitae to diversity.lawschool@uva.nl att. selection committee.

  The deadline for the application is 5 November 2021. 

  No agencies please

23 september 2020 - Vervolggesprek over racisme in het Engels

Na het succes van het eerste gesprek over racisme op 9 juli, organiseert de Diversiteitscommissie (CEDI) een vervolg. Toen werd er in het Nederlands gediscussieerd, ditmaal is Engels de voertaal. Alle rechtenstudenten, FdR-medewerkers en bestuursleden zijn woensdag 23 september van 15.30 tot 17.00 uur welkom om binnen het kader van de faculteit over racisme, diversiteit en inclusie te discussiëren.

Meld je hier (medewerkers melden zich hier aan) aan voor 23 september 9.00 uur en je zult een Zoom-link toegestuurd krijgen via e-mail. 

1 september 2020 - Maandelijkse lunchbijeenkomsten ‘What’s your experience?’ online van start

Vanwege de coronacrisis hebben de lunchbijeenkomsten tijdelijk stilgelegen. De input die deze bijeenkomsten oplevert, is van groot belang voor toekomstig beleid en acties van de Diversiteitscommissie (CEDI) en de Diversity Officer. 
Vanaf 1 september 2020 zullen de bijeenkomsten daarom in digitale vorm worden hervat. Studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar diversity.lawschool@uva.nl en wij nodigen je uit voor de eerstvolgende lunchbijeenkomst.

9 juli 2020 - Gesprek over racisme

Een bijeenkomst waarbij studenten, medewerkers en het faculteitsbestuur van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op donderdag 9 juli van 15.30 tot 17.00 online met elkaar en met de Diversiteitscommissie (CEDI) en de Diversity Officer in gesprek gaan over racisme, diversiteit en inclusie binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Meld je hier aan voor 9 juli 9.00 uur en je zult een Zoom-link toegestuurd krijgen via e-mail.

30 juni 2020 - Deadline ECHO Award

De ECHO Award is een prijs voor succesvolle studenten in het hoger onderwijs met een niet-westerse achtergrond. Studenten en docenten kunnen een voordracht doen voor een ECHO Award door te e-mailen voor 25 september naar de Diversity Officer van de FdR: w.m.been@uva.nl. De deadline van het insturen van voordrachten is vanwege de coronacrisis verlengd tot 25 september. Zie voor meer informatie de website van ECHO

12 maart 2020 - Eerste lunchbijeenkomst ‘What’s your experience?’

Tijdens kleinschalige lunchbijeenkomsten gaan we met een groepje studenten in gesprek over hun ervaringen aan de faculteit en over de behoeften die ze hebben. Stuur voor 12 maart een e-mail en we nodigen je uit voor de lunchbijeenkomst van 12 maart 2020: diversity.lawschool@uva.nl.

Nieuws

 

Januari 2021 - Nieuwe Diversiteitscommissie aangesteld

Begin 2021 is de nieuwe Diversiteitscommissie (CEDI) aangesteld.

In januari kwam de commissie voor het eerst bij elkaar en namen we tegelijkertijd afscheid van de vorige Diversity Officer Wike Been. Onder leiding van de nieuwe Diversity Officer, Maike Steen, zal de commissie zich inzetten voor een meer diverse en inclusieve faculteit. Naast de Diversity Officer bestaat de commissie uit 10 leden en een student-assistent. Onder de leden zijn zowel bachelor- en masterstudenten als wetenschappelijk en ondersteunend personeel, voor een representatieve vertegenwoordiging van onze faculteit.
De Diversiteitscommissie (CEDI) gaat verder met het werk van de vorige commissie.

September 2020 - Vervolggesprek over racisme in het Engels

Een bijeenkomst voor studenten, medewerkers en het faculteitsbestuur van de FdR

Na het succes van het eerste gesprek over racisme op 9 juli, organiseert de Diversiteitscommissie (CEDI) een vervolg. Toen werd er in het Nederlands gediscussieerd, ditmaal is Engels de voertaal. Alle rechtenstudenten, FdR-medewerkers en bestuursleden zijn woensdag 23 september van 15.30 tot 17.00 uur welkom om binnen het kader van de faculteit over racisme, diversiteit en inclusie te discussiëren.

We veroordelen alle vormen van racisme en betreuren het feit dat racisme nog steeds een dagelijks fenomeen is. Tijdens deze bijeenkomst willen we van elkaar leren, naar elkaar luisteren en gezamenlijk tot actiepunten komen voor onze faculteit.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via: diversity.lawschool@uva.nl.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Meld je hier (medewerkers melden zich hier aan)  aan voor 23 september 9.00 uur en je zult een Zoom-link toegestuurd krijgen via e-mail. 

Juli 2020 - Verslag 

Verslag van de bijeenkomst ‘gesprek over racisme, diversiteit en inclusie binnen de FdR’

Op donderdag 9 juli vond de door de CEDI georganiseerde bijeenkomst over ‘racisme, diversiteit en inclusie binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid’ plaats via Zoom. Gedurende 1,5 uur luisterden studenten, medewerkers en het faculteitsbestuur naar elkaar en ging men onder leiding van moderator Maike Steen in gesprek over ervaringen omtrent verschillende vormen van structureel en dagelijks racisme. Daarnaast werd er gediscussieerd over hoe een diverse en inclusieve rechtenfaculteit er in de praktijk uit zou moeten zien en werden er verschillende actiepunten besproken die hieraan kunnen bijdragen.

 • Vervolg verslag

  Voorafgaand aan het gesprek hadden studenten samen met de CEDI een aantal vragen aan het faculteitsbestuur geformuleerd en een lijst opgesteld van gespreksonderwerpen. Centraal stonden: 1) het gebrek aan diversiteit en inclusie binnen het curriculum, 2) de behandeling van meldingen over racisme en discriminatie binnen de FdR’ en 3) diversiteit van het medewerkersbestand. In een kort vraaggesprek tussen moderator Maike Steen en de decaan Prof. mr. André Nollkaemper kwamen allereerst de visie van het faculteitsbestuur op deze onderwerpen en de huidige stand van zaken qua beleidsontwikkeling aan de orde. Vervolgens werd de vloer geopend voor een gesprek tussen alle deelnemers. Deelonderwerpen werden hierbij geïntroduceerd aan de hand van stellingen. Er ontstond een waardevol gesprek waarbij er naar elkaar geluisterd werd, er met elkaar gediscussieerd werd en er ruimte was voor eigen ervaringen en emoties.

  Het gesprek van donderdag 9 juli, was de eerste van nog vele gesprekken die gevoerd moeten worden over racisme, diversiteit en inclusie. Daarom heeft de diversiteitscommissie als een van haar doelen om het aankomende studiejaar meerdere bijeenkomsten te organiseren. In september zal er een soortgelijke bijeenkomst worden georganiseerd waarvan de voertaal Engels zal zijn.

Juli 2020 - Gesprek over racisme

Een bijeenkomst voor studenten, medewerkers en het faculteitsbestuur van de FdR

De Diversiteitscommissie (CEDI) en de Diversity Officer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid nodigen heel graag alle studenten, medewerkers en het faculteitsbestuur uit om op donderdag 9 juli van 15.30 tot 17.00 online met elkaar in gesprek te gaan over racisme, diversiteit en inclusie binnen de FdRWe veroordelen alle vormen van racisme en betreuren het feit dat racisme nog steeds een dagelijks fenomeen is. Tijdens deze bijeenkomst willen we van elkaar leren, naar elkaar luisteren en gezamenlijk tot actiepunten komen voor onze faculteit.

De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Meld je hier aan voor 9 juli 9.00 uur en je zult een Zoom-link toegestuurd krijgen via e-mail. De voertaal van de bijeenkomst is Nederlands, maar natuurlijk is het mogelijk bij te dragen aan het gesprek in het Engels. In september zal er een soortgelijke bijeenkomst worden georganiseerd waarvan de voertaal Engels is.

Voor vragen kun je contact met ons opnemen via: diversity.lawschool@uva.nl.

Juni 2020 - Diversiteitscommissie (CEDI) solidair met protesten tegen racistisch geweld

De Diversiteitscommissie (CEDI) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is solidair met diegenen die door heel Nederland en over de wereld protesteren tegen racisme in al haar verschijningsvormen. Wij veroordelen alle vormen van racisme en betreuren het feit dat het racisme nog steeds een dagelijks fenomeen is.   

Hoe kun je bijdragen aan een oplossing?

Laten we met elkaar de Faculteit der Rechtsgeleerdheid meer inclusief maken en beginnen met onszelf kennis bij te brengen. De Diversiteitscommissie (CEDI) heeft een niet uitputtende lijst van literatuur, films en documentaires samengesteld om te leren over en je ogen te openen voor racisme en allerlei vormen van uitsluiting. De lijst bevat ook specifieke situaties van racisme en uitsluiting op de werkvloer en in het onderwijs. 

Zelfs als je denkt te weten wat het betekent om antiracistisch te zijn, is het een steeds voortdurend proces van leren en afleren voor ons allemaal. Voel je vrij om deze lees- en kijksuggesties door te sturen naar anderen. Laten we samen het bewustzijn vergroten en ons krachtig uitspreken tegen racisme in het dagelijkse leven.  

Mei 2020 - De ECHO Award komt er weer aan!

ECHO Award 2020 is een prijs voor excellent talent in het hoger onderwijs.

Studenten die in aanmerking komen voor een ECHO Award zijn succesvolle studenten met een niet-westerse achtergrond die zich onderscheiden vanwege hun ondernemende instelling, organiserend vermogen, actieve maatschappelijke betrokkenheid en constructieve aanpak in uitdagingen gerelateerd aan uitsluiting.

Ook dit jaar mag de Universiteit van Amsterdam studenten voordragen voor de ECHO Award. Dit loopt via de faculteiten. Daarom worden docenten en studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid uitgenodigd om excellente studenten met aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid voor te dragen aan onze Diversity Officer Wike Been. Zij coördineert de voordracht namens de faculteit. 

Een voordracht voor een ECHO Award kan door te e-mailen naar de Diversity Officer: w.m.been@uva.nl. De deadline van het insturen van voordrachten is 30 juni 2020. Zie voor meer informatie de website van ECHO

Mei 2020 - Aandacht voor inclusie in tijden van corona

Hoe houden we in deze tijden van corona voldoende aandacht voor inclusie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verbonden voelt en blijft voelen in deze omstandigheden waarin we elkaar niet zomaar meer ontmoeten?

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid streeft er naar een plek te zijn waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. De nieuwe situatie, waarin de meesten van ons thuis studeren of thuiswerken, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. De Diversiteitscommissie (CEDI) en de facultaire Diversity Officer Wike Been hebben de ervaringen tot nu toe op een rij gezet en delen hier de belangrijkste lessen die we kunnen toepassen om inclusie in tijden van corona te waarborgen. 

April 2020 - Coronachecklist

Checklist met zorgen over gelijkheid, diversiteit en inclusie in tijden van corona/COVID-19.

De Diversiteitscommissie (CEDI) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Diversity Officer Wike Been hebben in samenwerking met Diversiteitscommissies en Diversity Officers van andere faculteiten en het UvA Chief Diversity Officer-team een checklist opgesteld met 'zorgen over gelijkheid, diversiteit en inclusie op de Universiteit van Amsterdam in tijden van COVID-19'.
Je kunt de checklist en de begeleidende brief vinden op het Chief Diversity Officer blog

De Diversiteitscommissie houdt doorlopend in de gaten waar bestaande ongelijkheden door de coronacrisis worden vergroot en waar nieuwe ongelijkheden de kop op steken. Ook denkt ze na over waar beleid nodig is om diversiteit en inclusie ook in deze tijd van corona/COVID-19 te waarborgen. Wil je iets aankaarten, meedenken of -praten, aarzel dan niet om ons een email te sturen: diversity.lawschool@uva.nl.

Maart 2020 - De eerste lunchbijeenkomst ‘What’s your experience?’ was een groot succes!

Op donderdag 12 maart was de eerste lunchbijeenkomst ‘What’s your experience?’ 

Onder genot van een drankje en een broodje ging de Diversity Officer, Wike Been, in gesprek met studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Het was een inspirerend gesprek over thema’s en ervaringen van studenten die raken aan de onderwerpen diversiteit en inclusie binnen de faculteit. De eerste bijeenkomst was dan ook een groot succes en we hopen dat we nog veel meer van jullie mogen horen! Daarom zullen we ook in de toekomst lunchbijeenkomsten blijven organiseren. De input die deze bijeenkomsten oplevert wordt gebruikt in toekomstig beleid en acties van de Diversiteitscommissie (CEDI) en de Diversity Officer. 
Aanmelden voor de lunchbijeenkomsten kan door te mailen naar: diversity.lawschool@uva.nl.

 

Maart 2020 - Lunchbijeenkomsten ‘What’s your experience?’

Genieten van een heerlijke gratis lunch? In gesprek gaan met de Diversity Officer en de CEDI over jouw ervaringen en behoeften als student? Dat kan! 

De Diversity Officer van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid en de Diversiteitscommissie (CEDI) zetten zich gezamenlijk in om te komen tot een diverse en inclusieve faculteit waar gelijkwaardigheid vanzelfsprekend is. Om dit te kunnen realiseren vinden we het belangrijk om naar de studenten en medewerkers te luisteren en hen te horen. Een manier waarop we dit organiseren is door middel van kleinschalige lunchbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we met een groepje studenten in gesprek over hun ervaringen aan de faculteit en over de behoeften die ze hebben.

Ben je geïnteresseerd in het bijwonen van een lunchbijeenkomst? Stuur ons voor 12 maart een email en we nodigen je uit voor een van de volgende bijeenkomsten: diversity.lawschool@uva.nl.
 

Februari 2020 - Nieuwe Diversiteitscommissie aangesteld

Begin 2020 is de nieuwe Diversiteitscommissie (CEDI) aangesteld.

In februari kwam de commissie voor het eerst bij elkaar. Onder leiding van de nieuwe Diversity Officer, Wike Been, zal de commissie zich inzetten voor een meer diverse en inclusieve faculteit. Naast de Diversity Officer bestaat de commissie uit acht leden en een student-assistent. Onder de leden zijn zowel studenten als wetenschappelijk en ondersteunend personeel, voor een representatieve vertegenwoordiging van onze faculteit.
De Diversiteitscommissie (CEDI) gaat verder met het werk van de vorige commissie. Een belangrijk agendapunt dit jaar is om te onderzoeken hoe het staat met diversiteit en inclusie binnen de faculteit. De commissie is daarom onder andere bezig met een diversiteitsmonitor voor personeel en studenten.

November 2019 - Wike Been nieuwe Diversity Officer Faculteit der Rechtsgeleerdheid 

De sollicitatieprocedure voor een nieuwe Diversity Officer voor de Diversiteitscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is succesvol afgerond. Wike Been zal in deze rol starten op 1 december 2019 en volgt daarmee Marjoleine Zieck op. Begin januari zullen er vacatures geplaatst worden voor een aantal andere functies in de commissie (voor studenten en medewerkers).

Augustus 2019 - Commissie publiceert eerste jaarverslag

De Diversiteitscommissie heeft in augustus haar Jaarverslag 2019 gepubliceerd. Het verslag behandelt de periode januari 2019, de maand van oprichting, tot en met augustus 2019. Het volgende jaarverslag zal gaan over het volledige academische jaar: september 2019 - september 2020. Dit eerste jaarverslag is via de pagina Adviezen & Rapporten te downloaden.