Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studieprogramma

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Een bacheloropleiding duurt drie jaar en bestaat uit 180 studiepunten of European Credits (EC’s). Elk studiejaar is in twee semesters opgedeeld van ieder twee blokken van 8 weken en een blok van 4 weken. De laatste week van ieder blok is een tentamenweek.

Op deze pagina:

Vakken

Jaar 1: inleiding in de rechtsgebieden

In het eerste jaar maak je kennis met verschillende rechtsgebieden en los je juridische vraagstukken op. Je zit het eerste jaar in een vaste werkgroep van maximaal 30 studenten.

Jaar 2 en 3: verdieping en keuzeruimte

Je krijgt in het tweede jaar vooral publiek- en privaatrechtelijke vakken, zoals internationaal publiekrecht, goederenrecht, aansprakelijkheidsrecht en bestuursrecht. In de bachelor Fiscaal recht is het eerste semester van jaar 3 gevuld met fiscaalrechtelijke vakken. In de bachelor Rechtsgeleerdheid mag je een semester naar eigen inzicht invullen. Je kunt je voorbereiden op een masteropleiding door bewust te kiezen voor een juridische of een niet-juridische minor of je kunt een tijd in het buitenland studeren. Het derde jaar sluit je af met de bachelorscriptie.

Een overzicht van alle vakken vind je in de Studiegids.

Werkgroepen en rooster

In het eerste jaar volg je hoorcolleges en ander onderwijs en houd je voor ieder vak een digitaal werkboek bij naast je deelname aan een werkgroep. Nadat je bent ingedeeld in een jaargroep (half augustus) vind je jouw rooster op de roosterwebsite.

Tentamens

Er zijn per jaar twee tentamenkansen per vak.  Je vergroot je kans van slagen als je altijd serieus gebruikmaakt van de eerste tentamenkans van elk vak. Je tentamen uitstellen tot de herkansing geeft extra studiedruk. Dan moet je (bijna) gelijktijdig voor meerdere tentamens leren.

Herkansen kan wanneer je de eerste kans niet hebt gemaakt, een onvoldoende hebt behaald of tracht een hoger cijfer te halen voor het eerste resultaat. Let op: het laatste resultaat telt.

Waar moet je aan denken bij een tentamen? Zorg dat je op tijd aanwezig bent en het volgende bij je hebt:

  • je identiteitsbewijs;
  • je collegekaart;
  • een wettenbundel;
  • schrijfgerei.

Aanmelden voor tentamens

Als nieuwe student wordt je aangemeld voor alle vakken en word je automatisch aangemeld voor het tentamen. Alleen als je een onvoldoende hebt gehaald voor het tentamen, word je automatisch aangemeld voor de herkansing. Heb je niet deelgenomen aan het tentamen of wil je een voldoende herkansen? Meld je dan zelf aan voor de herkansing.

Bekijk meer informatie over tentamens en herkansingen.

Jaarplanning

In de academische jaarkalender vind je alle data die voor jou relevant zijn, denk aan tentamenperiodes, deadlines en interessante lezingen.