Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Acht rechtenstudenten merkten in hun omgeving dat er veel onzekerheid was over de rechtspositie tijdens de coronacrisis. Samen startten ze een project om gratis juridisch advies te geven. Er kwamen steeds meer verzoeken en het project werd omgezet in stichting Prometheus Legal Consultancy. Inmiddels hebben ze een netwerk van praktijkjuristen die de adviezen controleren. Secretaris Amin Larossi vertelt over de stichting.

Kun je wat voorbeelden geven van de rechtsvragen die jullie behandelen?

‘De rechtsvragen die we binnenkrijgen variëren enorm. Vaak is het zo dat cliënten willen dat we de juridische mogelijkheden uiteenzetten in een door hen geschetste situatie. Een concreet voorbeeld is een zaak over iemand die bekeurd is voor het overtreden van de coronamaatregelen. Een andere zaak die we eerder hebben behandeld, was een studentenvereniging die een forse aanbetaling had gedaan voor een pakketreis die door de reisorganisatie afgelast werd. Maar soms zijn het ook huis-tuin-en-keuken-zaken, zoals iemand wiens buurman een beveiligingscamera gericht had op zijn voortuin. Heel uiteenlopend dus.’

Wat hebben jullie tot nu toe geleerd?

‘Allereerst hebben we natuurlijk geleerd om goed en begrijpelijk juridisch advies op te stellen. Om een cliënt adequaat te kunnen adviseren moet het advies toegankelijk zijn. We vertalen lastige juridische bepalingen naar een leesbaar advies en leren daar zelf ook van.’

Copyright: Alibi
Door PLC begint de studie voor ons te leven: we zien de praktische uitwerking van leerstukken die we tijdens de studie behandeld hebben. Amin Larossi

Advies geven is een packagedeal

‘Naast het advies over de juridische positie van een cliënt adviseren we ook over de mogelijk te nemen stappen en procedures. Door PLC begint de studie voor ons te leven: we zien de praktische uitwerking van leerstukken die we tijdens de studie behandeld hebben. Een van de lessen die we geleerd hebben is dat een gunstige juridische positie zich niet altijd vertaalt naar een snelle en gunstige oplossing van een geschil. Een cliënt met een voordeel voor de rechter zal vanwege het kostenplaatje vaak het geschil zonder tussenkomst van de rechter willen oplossen.’

Leren hoe je samenwerkt

‘Zowel bij het opzetten van de stichting en bij het geven van advies is teamwork essentieel. We zijn met zijn achten en iedereen heeft vaak een andere mening. Door het sluiten van compromissen, het verdelen van taken en het nemen van beslissingen is het niveau van de samenwerking gestegen.’

Wat gaan jullie doen als de coronacrisis voorbij is?

‘In eerste instantie was dit puur een coronaproject, maar we willen eigenlijk helemaal niet stoppen. Als de pandemie voorbij is, willen wij ons in blijven zetten om laagdrempelig juridisch advies te verlenen. Het juridisch loket wordt nog steeds overspoeld met vragen, de sociale advocatuur is al enorm uitgekleed en de groep mensen met een inkomen net boven de toegang tot de sociale advocatuur wordt niet goed bediend. Er is naar onze mening genoeg ruimte om ook na de pandemie te leren van dit project en mensen te blijven helpen. In de toekomst willen wij ons blijven onderscheiden. De diversiteit aan achtergronden en aan kennis bij onze vrijwilligers zorgt ervoor dat we in staat zijn adviezen aan verscheidene groepen mensen in hun eigen taal aan te bieden.’

Groepsfoto leden Prometheus Legal Consultancy
v.l.n.r.: Quiryn Rook, Laurens de Korte, Lois Elshof, Aïcha van der Ree, Tigi Busstra, Daphne de Groot, Amin Larossi en Ömer Arikan.