Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid streeft er naar een plek te zijn waar iedereen welkom is en zich thuisvoelt. De nieuwe situatie, waarin de meesten van ons thuis studeren of thuiswerken, brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Hoe houden we in deze tijden van corona voldoende aandacht voor inclusie? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verbonden voelt en blijft voelen in deze omstandigheden waarin we elkaar niet zomaar meer ontmoeten?

De diversiteitscommissie van de FdR.
De diversiteitscommissie van de FdR.

De diversiteitscommissie en de facultaire Diversity Officer Wike Been hebben de ervaringen tot nu toe op een rij gezet en delen hier de belangrijkste lessen die we kunnen toepassen.

1) Blijf iedereen actief betrekken

We komen elkaar niet meer spontaan tegen bij de koffieautomaat of in de collegezaal. Dit betekent dat de medestudenten of collega’s die niet tot je vaste groep behoren makkelijker buiten beeld raken. We bevorderen inclusie door bewust stil te staan bij welke collega’s of studiegenoten wellicht naar de achtergrond verdwijnen en actief de moeite te nemen hen digitaal te betrekken. Het kan eenzaam zijn zonder fysieke ontmoetingen in de collegezaal of op de werkvloer. Bel, mail, app, of Zoom elkaar, nodig iedereen uit voor online vergaderingen en koffie-afspraken (en sta er een keer extra bij stil of je iemand over het hoofd ziet), en vergeet niet om alle belanghebbenden in de cc’s van e-mails te zetten en bij beslissingen te betrekken.  

2) Toon begrip voor elkaar en erken dat de situatie voor iedereen anders is

We worden allemaal geraakt door de coronacrisis, maar niet iedereen in dezelfde mate. Voor sommigen van ons blijft het wellicht beperkt tot een lichte verveling, terwijl anderen bijvoorbeeld ernstig ziek worden of een sterfgeval krijgen te verwerken. Ook thuis studeren of -werken is niet voor iedereen in dezelfde mate mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan verschillen in beschikbaarheid van digitale middelen, zorgtaken, veiligheid thuis en ervaren stress. Door de faculteit heen is er sinds het begin van de coronacrisis aandacht geweest voor elkaars welzijn. Veel Zoom-bijeenkomsten beginnen met een rondje hoe het met iedereen gaat en medewerkers en studenten worden veelal actief en individueel benaderd door leidinggevenden of docenten met dezelfde vraag. Dit draagt bij aan een gevoel van inclusie. Door begrip te tonen voor elkaars situatie en elkaar waar mogelijk te steunen en te helpen, geven we elkaar het gevoel dat we onderdeel uitmaken van de academische gemeenschap, ook al kunnen we nu niet (optimaal) functioneren.

3) Erken hardop dat het nieuwe normaal nog lang niet normaal is

Ondanks dat er overal wordt geroepen dat de huidige situatie het nieuwe normaal is, is dit natuurlijk nog lang niet het geval. We zijn noodgedwongen thuis en proberen vanuit deze situatie les te geven, te studeren en te werken. Hardop naar elkaar erkennen dat dit (nog) niet normaal is, maar een situatie waarin we proberen er het beste van te maken, geeft ons een gedeeld gevoel van ademruimte: ‘Ik ben niet de enige die studeren of werken in de huidige omstandigheden behoorlijk zwaar vindt’.

De diversiteitscommissie houdt in de gaten waar bestaande ongelijkheden door de coronacrisis worden vergroot en waar nieuwe ongelijkheden de kop op steken. Ook denkt ze na over waar beleid nodig is om diversiteit en inclusie ook in deze tijd te waarborgen. Een mede door de diversiteitscommissie FdR opgestelde checklist met zorgen over ongelijkheid, diversiteit en inclusie in tijden van corona is te vinden via: uvadiversity.blog/concerns-about-edi-in-times-of-covid-19.