Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Studenten van de master Informatierecht hebben meegeschreven aan een onderzoek voor de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en het Nederlands ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Ook hebben zij hun eigen onderzoek gepresenteerd aan de Raad van Europa.

Leon Trapman presenteert studie voor het Steering Committee on Media and Information Society (CDMSI) van de Raad van Europa

High-profile project

Melanie Klus, Cees Plaizier en Maxime Hanhart (Informatierecht) en Bojana Kostić (Research Masters Programme in Information Law) schreven mee aan het rapport ‘Open Journalism: The Road Travelled and the Road Ahead’. Het rapport is gepubliceerd door het ‘Office of Representative on Freedom of the Media’ van de OVSE. Het rapport vormt de afronding van het high-profile-project dat zich richtte op de juridische, ethische en praktische aspecten van ‘open journalism’. De term ‘open journalism’ verwijst naar het groeiend aantal actoren die tegenwoordig journalistieke activiteiten ontplooien of op andere, relevante manieren bijdragen aan het publieke debat.

Toekomst onafhankelijke journalistiek

Melanie Klus en Cees Plaizier waren ook samen met Eugénie Coche (onderzoeksmasterstudent) betrokken bij het schrijven van het onderzoek Inventarisatie methodes om ‘nepnieuws’ tegen te gaan in opdracht van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De minister stuurde op 22 juni 2018 een brief aan de Tweede Kamer over de toekomst van de onafhankelijke journalistiek in Nederland. Het onderzoek is als bijlage bij de brief meegestuurd.

Policy Paper in de maak

Onderzoeksmasterstudenten Leon Trapman en Geert Lokhorst schreven ‘Securing a favourable environment for journalists in the Netherlands’ die als basis zal dienen voor een policy paper en verdere aanbevelingen. Leon Trapman heeft de studie gepresenteerd aan het Steering Committee on Media and Information Society (CDMSI) van de Raad van Europa. Het CDMSI adviseert de Raad van Europa op het gebied van vrijheid van meniningsuiting, media en internet governance.

Begeleiding

Dr. Tarlach McGonagle van het Instituut voor Informatierecht (IViR) heeft de studenten begeleid bij het schrijven van de studies. McGonagle verzorgt onder meer de mastervakken Informatierecht, International Media Law, Policy & Practice, Theory and Practice of Information Law.