Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijsvormen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

In de studiegids en in het rooster staat welke onderwijsvormen er voor een elk vak worden aangeboden. De studieleidraad van het betreffende vak bevat meer details: de opzet het onderwijsaanbod, de inhoud van de verschillende onderwijsvormen, de regels voor aanwezigheid en voorbereiding en (in sommige gevallen) de consequenties van actieve deelname voor de afronding van het vak. Onderstaand overzicht aan onderwijsvormen is niet limitatief.

Onderwijsdirecteur Arthur Salomons geeft college aan bachelorstudenten
 • Hoorcollege

  Het hoorcollege is een onderwijsvorm waarbij de docent een mondelinge uiteenzetting geeft aan een groot aantal studenten. Meestal wordt een hoorcollege door één docent of hoogleraar gegeven; in enkele vakken verzorgen meerdere docenten na elkaar het hoorcollege. Veelal worden in het hoorcollege één of meer onderdelen van de stof verder uitgediept of wordt een inleiding verzorgd in de stof die in de dezelfde week in de werkgroepen wordt behandeld. Aanwezigheid is hierbij niet verplicht. Het hoorcollege is bedoeld voor alle studenten die onderwijs in het vak volgen.

  Sommige hoorcolleges hebben een specifiek karakter; ze geven een samenvattend overzicht over de stof, bieden verdieping op de stof of gaan in op praktijkvoorbeelden. Dergelijke hoorcolleges worden dan (bijvoorbeeld) overzichtscolleges, verdiepingscolleges of praktijkcolleges genoemd.

  Op last van de brandweer kan niet iedereen tegelijk het hoorcollege bijwonen. Er is een strikte verdeling gemaakt. Kijk goed bij het aanmelden voor de werkgroepen wanneer het gekoppelde hoorcollege plaatsvindt!

 • Werkgroep

  Voor bijna alle verplichte vakken in de bachelor is het mogelijk om onderwijs in werkgroepen te volgen. Een werkgroep bestaat meestal uit maximaal 30 studenten en biedt de mogelijkheid om in een wat kleinere groep actief met de stof bezig te zijn. Van de studenten wordt verwacht dat zij elke werkgroep voorbereiden en actief aan de discussies meedoen. Ook geldt een aanwezigheidsplicht. Bij te veel verzuim kun je je plaats in de werkgroep verliezen en ben je aangewezen op de andere onderwijsvormen. In de studieleidraad van elk vak staat in detail beschreven wat van de deelnemers aan werkgroepen wordt verwacht en welke consequenties er zijn verbonden aan (een gebrek aan) actieve deelname.

  Zie ook de Onderwijs- en examenregeling bachelor.

  De inrichting van het onderwijs in werkgroepen verschilt per onderdeel. Bij de beschrijving van de vakken in de studiegids wordt aangegeven wat van de deelnemers aan werkgroepen wordt verwacht en op welke wijze een positieve beoordeling van de deelname aan werkgroepen doorwerkt in het eindcijfer.

 • Werkcollege

  Een werkcollege is een onderwijsvorm die met name in het onderwijs in de masteropleidingen voorkomt. De groepen zijn doorgaans groter dan bij een werkgroep, maar er is meer interactie dan bij een hoorcollege. Bij sommige vakken heeft het werkcollege de functie van een grote werkgroep en dan geldt een aanwezigheidsplicht. Raadpleeg de studieleidraad van het vak voor meer informatie.

 • TGOW (tentamen geen onderwijs)

  Wil je deelnemen aan het tentamen, zonder deelname aan het onderwijs? Meld je dan aan voor de werkgroep TGOW (tentamen geen onderwijs). Je krijgt dan toegang tot de Canvaspagina en je wordt automatisch aangemeld voor het tentamen en de herkansing van het vak. Wanneer het vak naast de werkgroepen aparte hoorcolleges aanbiedt, mag je ook hieraan deelnemen.

  Bij sommige vakken is deelname aan het tentamen niet mogelijk zonder deelname aan het onderwijs. Kijk in de studiegids of dit geldt voor het vak waar je het tentamen voor wilt maken.

  Het aanmelden voor de werkgroep TGOW gaat op dezelfde wijze als het aanmelden voor een reguliere werkgroep via GLASS. Aanmelden kan tot de dag van de herkansing. 

  Zie hier meer informatie over vakaanmelding.

Vragen?

Kijk in de Studiegids voor meer informatie over het vak dat je volgt. Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.