Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Maximum aantal studiepunten per semester

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Volgens het reguliere studieprogramma volg je 30 EC aan vakken per semester. Wil je meer vakken volgen? Je mag je voor maximaal 42 EC per semester aanmelden, de scriptie telt niet mee. Houd er rekening mee dat er overlap kan zijn tussen onderwijs en tentamens als je meer dan 30 EC volgt.

Wat gebeurt er als je je voor meer dan 42 EC aanmeldt?

Wanneer je je voor meer dan 42 EC hebt aangemeld ontvang je een waarschuwing van de onderwijsbalie. Als je na sluiting van de aanmeldperiode of de naplaatsingsperiode voor meer dan 42 EC aan vakken bent aangemeld, dan word je door de onderwijsadministratie afgemeld voor alle vakken.

Toestemming aanvragen voor meer dan 42 EC

Je kunt toestemming aanvragen voor het volgen van meer dan 42 EC per semester bij de studieadviseur. De toestemming wordt slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gegeven, aangezien het behalen van 42 EC al een aanzienlijk extra belasting oplevert ten opzichte van de reguliere studiebelasting van 30 EC per semester.

Hoe vraag ik toestemming aan?

Je kunt een verzoek indienen bij een van de studieadviseurs. Geef hierbij aan waarom je meer dan 42 EC wilt volgen. Zorg dat je dit verzoek tenminste twee weken vóór de start van de vakaanmelding hebt ingediend.