Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Tentamens en herkansingen

Tentamens en herkansingen

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Tentamens en herkansingen

Voor ieder vak zijn er twee tentamenkansen per jaar: een tentamen binnen het blok waarin je het vak volgt en een herkansing voor de start van het volgende studiejaar.

Studenten examenzaal
 • Aanmelden voor tentamens en herkansingen

  In één oogopslag zien hoe de aanmelding werkt? Bekijk de infographic (.pdf).

  Als je bent aangemeld voor een vak, word je automatisch aangemeld voor het tentamen. Alleen als je een onvoldoende hebt gehaald, word je automatisch aangemeld voor de herkansing. Heb je niet deelgenomen aan het tentamen of wil je een voldoende herkansen? Meld je dan zelf aan voor de herkansing. Aanmelden kan vanaf 5 weken voor het tentamen en tot 7 dagen voor het tentamen via uva.nl/vakaanmelden.

  Het aanmelden voor tentamens gaat op dezelfde manier als het aanmelden voor vakken. Je herkent een tentamen aan de afkorting TEN en de herkansing is HER.

  Controleer altijd of je bent aangemeld voor het tentamen. Uiterlijk twee weken voor het tentamen heeft de onderwijsadministratie iedereen die aangemeld is voor het vak ook aangemeld voor het tentamen.

 • Te laat voor tentamenaanmelding

  In verband met de huidige situatie is besloten dat voor de tentamens die vanaf 6 april tot aan het einde van het collegejaar 2019-2020 worden afgenomen onderstaande regels niet gelden. Wanneer het tentamen is afgenomen en het blijkt dat je achteraf niet was aangemeld voor het tentamen, dan wordt je cijfer alsnog geregistreerd zonder kosten.

  Als er voldoende plek is in de tentamenzaal kan je alsnog deelnemen aan het tentamen en maak je gebruik van een na-aanmelding. De administratiekosten hiervoor zijn:

  • € 20,- voor het eerste tentamen;
  • € 10,- voor het tweede tentamen;
  • € 5,- voor het derde en volgende tentamen.

  Deze bedragen gelden per tentamenperiode.

  Een na-aanmelding werkt als volgt:

  • Doe een verzoek tot na-aanmelding voor het tentamen binnen 5 werkdagen na het tentamen
  • Log in met je UvAnetID in de Digitale Student Service Desk;
  • Kies voor ‘Ik wil iets aanvragen of regelen’;
  • Kies daaronder voor ‘Na-aanmelding tentamen/herkansing’;
  • Vul het formulier in.

  Je ontvangt binnen 4 werkdagen een reactie van de Onderwijsbalie. Na deze reactie heb je 2 werkdagen de tijd om de administratiekosten te betalen. Zodra de betaling is ontvangen, word je aangemeld voor het tentamen, waarna het resultaat wordt verwerkt.

  Altijd een resultaat bij deelname tentamen

  Als je deelneemt aan een tentamen, ontvang je hiervan altijd een resultaat. Wanneer je het verzoek tot na-aanmelding binnen bovengenoemde termijn realiseert, wordt jouw cijfer (of een andere vorm van beoordeling) tegelijk met die van je medestudenten geregistreerd in SIS en staat jouw tentamen vanaf dat moment 6 weken open voor inzage. Als je dit op een later moment regelt, dan wordt voor dit tentamen het resultaat ‘NAV’ (niet aan verplichtingen voldaan) geregistreerd in SIS en wordt jouw mogelijkheid tot inzage van het tentamen geblokkeerd tot je de na-aanmelding hebt geregeld. Doe je dit binnen 6 weken na publicatie van je NAV, dan heb je nog wel de mogelijkheid tot inzage, daarna niet meer.

  NB

  De na-aanmelding dient uiterlijk 10 augustus 2020 ingediend te zijn, daarna worden verzoeken niet meer in behandeling genomen en blijft de ‘NAV’ definitief staan in SIS. Houd er rekening mee dat een late na-aanmelding het proces van afstuderen kan vertragen.

   

 • Identificatieplicht tijdens tentamen

  Tijdens een tentamen of herkansing moet je je altijd kunnen identificeren door middel van een geldige collegekaart én een geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Kun je je niet tijdens het tentamen identificeren? Je mag dan wel deelnemen aan het tentamen, maar het wordt pas nagekeken nadat je je binnen vijf werkdagen alsnog hebt geïdentificeerd bij de Onderwijsbalie. Identificeer je je niet binnen vijf werkdagen, dan wordt voor het tentamen het resultaat ‘NAV’ (niet aan verplichtingen voldaan) in SIS geregistreerd. Dit resultaat is zichtbaar op een ongeschoonde cijferlijst.

  De regels rondom tentamens vind je in het Examenreglement.

 • Resultaat en inzage tentamens

  De resultaten van de tentamens worden bekendgemaakt via SIS. De resultaten moeten binnen 15 werkdagen bekend zijn (zie Onderwijs- en Examenregeling). Na de bekendmaking van de resultaten in SIS, kun je gedurende zes weken je tentamen inzien.

  • Schriftelijk tentamen in Ans Delft: Ga naar de website van Ans Delft en kies voor ‘sign in with your school account: Universiteit van Amsterdam’ en log in met je UvANetID.
  • Digitaal tentamen in TestVision Online: Ga naar de website van TestVision Online en log in met je UvANetID.

  Altijd een resultaat bij deelname tentamen

  Als je deelneemt aan een tentamen, ontvang je hiervan altijd een resultaat. Ben je niet aangemeld voor het tentamen en regel je niet op tijd na het tentamen je na-aanmelding? Dan wordt je tentamen niet nagekeken en krijg je als resultaat een NAV (niet aan verplichtingen voldaan). Voor meer informatie zie Te laat voor tentamenaanmelding

 • Geldigheidsduur tentamen

  Tentamens behaald voor je bachelor hebben een geldigheidsduur van tien jaar; tentamens behaald voor je master hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

  Tentamens behaald in het kader van een doctoraalexamen ('oude stijl') hebben een geldigheidsduur van 10 jaar.

 • Geldigheidsduur van een tentamenresultaat verlengen

  Een verlenging van de geldigheidsduur van een tentamen kan alleen worden verstrekt indien er sprake is van bijzondere omstandigheden (overmacht), ter beoordeling aan de Examencommissie. 

  Om je verzoek voor verlenging van de geldigheidsduur van een tentamen in behandeling te kunnen nemen is een voortgangscontrole noodzakelijk. Op basis van de voortgangscontrole kan worden vastgesteld hoever je bent gevorderd met de opleiding, of je binnen de termijn waarbinnen de verlenging wordt afgegeven kan afstuderen. Je verzoek wordt pas in behandeling genomen op het moment dat de voortgangscontrole  is afgerond. 
  Voor tentamens binnen de master wordt maximaal 6 maanden verlenging afgegeven. Voor tentamens binnen de bachelor wordt maximaal 12 maanden verlenging afgegeven. Dit betekent dat als je niet binnen deze extra termijn kunt afstuderen het geen zin heeft een aanvraag in te dienen. 

  Voorbeeld 1 (master):
  -    De tentamendatum van het vak is 30-10-2013
  -    Na 5 jaar, dus op 30-10-2018 vervalt dit resultaat
  -    Je krijgt maximaal 6 maanden verlenging, dus tot 30-04-2019
  Je dient in dit geval dus vóór 30 april 2019 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak opnieuw volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.

  Voorbeeld 2 (bachelor):
  -    De tentamendatum van het vak is 20-12-2008
  -    Na 10 jaar, dus op 20-12-2018 vervalt dit resultaat
  -    Je krijgt maximaal 12 maanden verlenging, dus tot 20-12-2019
  Je dient in dit geval dus vóór 20 december 2019 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak opnieuw volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.

  Voorbeeld 3 (vrijstelling):
  -    Je hebt een vrijstelling gekregen voor een verplicht vak met tentamendatum 5-9-2008
  -    Het vak op basis waarvan je de vrijstelling hebt verkregen (de vrijstellingsgrond) heeft een tentamendatum van 10-11-2007
  -    Na 10 jaar, dus op 10-11-2017 vervalt dit resultaat, en daarmee dus ook je vrijstelling
  -    Je krijgt maximaal 12 maanden verlenging, dus tot 10-11-2018
  Je dient in dit geval dus vóór 10 november 2018 je opleiding af te kunnen ronden. Lukt dat niet dan zal het resultaat alsnog ongeldig worden verklaard en moet je het vak waarvoor je vrijstelling hebt verkregen alsnog moeten volgen om te kunnen afstuderen. Neem contact op met de studieadviseur voor het maken van een studieplanning.
   

 • Tentamens en functiebeperking of chronische ziekte

  Heb je een functiebeperking of chronische ziekte en ervaar je hierdoor problemen bij je studie? Dan kun je voorzieningen aanvragen bij tentamens (zoals extra tentamentijd).

  Wanneer kom je in aanmerking voor een voorziening?

  Afhankelijk van de beperking die je hebt, kun je in aanmerking komen voor een bepaalde tentamenvoorziening. De voorziening is noodzakelijk om je tentamen te kunnen maken, maar mag niet in strijd zijn met de eindtermen van de opleiding. Neem contact op met een studentendecaan om de mogelijkheden die er voor jou zijn te bespreken.

  Meer informatie over het aanvragen van voorzieningen bij de UvA

  Wanneer geldt de toegekende voorziening?

  De voorziening geldt voor (deel-)tentamens die door de Faculteit der Rechtsgeleerdheid worden aangeboden in de periode waarvoor deze voorziening is toegekend.

  Zorg dat je uiterlijk 10 werkdagen voor het tentamen om 15.00 uur bent aangemeld voor het tentamen. Controleer dit onder 'Overzicht Aanmeldingen'in de vakaanmeldapplicatie. Je hoeft je niet apart aan te melden voor de voorziening. Je ontvangt uiterlijk 8 werkdagen voor het tentamen een e-mail over het tijdstip en de locatie van je tentamen.

  Als je ook vakken volgt bij een andere faculteit, informeer dan daar of en hoe je voor die tentamens van deze voorziening gebruik kunt maken.

  Waar moet je rekening mee houden?

  • In het geval dat er extra tentamentijd is toegekend, krijg je 15 minuten extra tijd in totaal voor tentamens van 2 uur (of korter), en 30 minuten extra tijd in totaal voor tentamens van 3 uur (of langer).
  • Je maakt het tentamen in de door de faculteit aan te wijzen tentamenruimte. Meestal is dat de reguliere tentamenlocatie, maar indien nodig wordt gekozen voor een andere ruimte.
  • Mocht je toch niet willen deelnemen aan het tentamen, meld je dan tijdig af. Er wordt immers een extra voorziening getroffen waarmee extra kosten gemoeid kunnen zijn. Tot 10 werkdagen voor het tentamen is het voldoende om je af te melden voor het tentamen in de vakaanmeldapplicatie.
 • Extra tentamenkans

  Als je, op één onderdeel na, alle onderdelen van het bachelor- of masterprogramma hebt behaald, dan kom je in aanmerking voor een extra tentamenkans voor dat laatste onderdeel. Daarvoor geldt een aantal voorwaarden.

  Bachelorstudenten

  Heb je alle onderdelen van je bacheloropleiding (inclusief bachelorscriptie) behaald op één vak uit het programma na? Dan kun je nog in aanmerking komen voor één extra tentamenkans voor dat laatste vak, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of voorlaatst aangeboden tentamenkans voor dit vak en
  • Je hebt op enig moment minimaal een 4,0 behaald voor het vak en
  • De datum van het extra tentamen ligt tenminste 2 maanden vóór de datum van het eerstvolgende reguliere tentamen van het betreffende vak.

  De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van bovenstaande voorwaarden afwijken.

  Masterstudenten

  Heb je alle onderdelen van je masteropleiding (inclusief masterscriptie) behaald op één vak uit het programma na? Dan kun je nog in aanmerking komen voor een extra tentamenkans als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt gebruik gemaakt van de laatst geboden tentamenkans en/of voorlaatst aangeboden tentamenkans voor dit vak en
  • Je hebt op enig moment minimaal een 4,0 behaald voor het vak en
  • De datum van het extra tentamen ligt ten minste 2 maanden vóór de datum van het eerstvolgende reguliere tentamen van het betreffende vak.

  De Examencommissie kan in geval van bijzondere omstandigheden van bovenstaande voorwaarden afwijken.

  Schakelstudent

  Als schakelstudent kun je onder bepaalde voorwarenden in aanmerking komen voor een extra tentamenkans. De voorwaarden hiervoor vind je in de aanvulling op de Onderwijs- en Examenregeling voor schakelstudenten.

  Verzoek extra tentamenkans indienen

  Een verzoek om een extra tentamenkans dien je in bij de Examencommissie via onderstaand formulier. De examencommissie kan je verzoek pas in behandeling nemen, nadat je een voortgangscontrole hebt aangevraagd.

  De Examencommissie beslist binnen een redelijke termijn en in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van je verzoek, mits je een voortgangscontrole hebt ingediend.

  De volledige regeling vind je in de Onderwijs- en Examenregeling.

  Let op

  Het studiejaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Als je ná 1 september je extra tentamenkans aflegt, doe dan uiterlijk 31 augustus een verzoek tot herinschrijving voor het komende studiejaar. Zonder deze herinschrijving kun je je diploma niet aanvragen en dus ook niet afstuderen en je diploma ontvangen. Je regelt je herinschrijving via Studielink.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Kijk dan bij de Veelgestelde vragen of jouw vraag al eerder gesteld is. Mocht het antwoord op jouw vraag er niet tussen staan, neem dan contact op met de Onderwijsbalie.