Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Scriptie (master)

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De meeste juridische masters aan de UvA rond je af met het schrijven van een scriptie. Lees meer over het schrijven van een masterscriptie.

Het schrijven van de masterscriptie is een vak dat je afrondt binnen een vast tijdpad. Het vak Masterscriptie bestaat uit twee onderdelen:

  1. het verrichten en schriftelijk vastleggen van een wetenschappelijk onderzoek;
  2. het mondeling presenteren van dit wetenschappelijke onderzoek.

Voor beide onderdelen moet je een voldoende halen.

Colleges

Voor het vak Masterscriptie volg je colleges over het schrijven van een juridische masterscriptie. Daarnaast volg je voorafgaand aan de mondelinge presentatie een werkcollege Presenteren.

Praktische informatie wordt verstrekt via de Canvaspagina van het vak Masterscriptie. De vakbeschrijving vind je in de Studiegids.

Overzicht scriptietraject

Het scriptietraject wordt tweemaal per jaar aangeboden. Je beslist zelf voor welk traject je je wilt inschrijven. Op de Canvaspagina vind je het gedetailleerde tijdpad.

September-instroom

  • ​Je kunt je aanmelden vanaf 1 juli tot 1 november 2022 via GLASS;
  • Registratie onderwerp/begeleider uiterlijk 1e week van december via Canvas;
  • Inleveren eindversie scriptie uiterlijk 30 juni 2023.

Februari-instroom

  • Je kunt je aanmelden vanaf 6 dec 2022 tot 21 april 2023 via GLASS (semester 2);
  • De eindversie van je scriptie lever je begin 2024 in. De exacte data worden nog bekend gemaakt.

Planning scriptietraject

De globale planning van het scriptietraject* ziet er als volgt uit (data september-instroom/data februari-instroom):

Oktober-november/maart-april: voorbereiding

In deze periode heb je toegang tot de Canvaspagina  en kun je je oriënteren op een  scriptieonderwerp.

December/mei:
aanvang masterscriptietraject

Uiterlijk in de 1e week van december/mei maak je via een formulier op Canvas je voorkeur kenbaar voor een rechtsgebied/onderwerp (en eventueel begeleider). Toewijzing volgt in december/mei.

Januari/juni:
colleges + onderzoeksopzet

In blok 3 (blok 6 februari-instroom) zijn de vaardighedencolleges. Ook lever je een voorlopig onderzoeksplan in. De begeleider geeft vervolgens feedback op het onderzoeksplan.

Februari-mei/juli-oktober: schrijffase

In deze fase lever je het definitieve onderzoeksplan in en schrijf je de eerste versie van de scriptie. In deze periode wordt op (een deel van) het concept feedback gegeven. Deze fase wordt afgesloten met het inleveren van de prefinale versie.

Juni-juli/november-december: afronding

In deze fase vindt op basis van de prefinale versie de mondelinge presentatie plaats. Na de presentatie volgt een laatste feedbackmoment.

Augustus-september/januari-februari: reparatiefase

Als je een 5 hebt behaald, krijg je de mogelijkheid om de definitieve versie zodanig te repareren dat deze op een 6 uitkomt.

NB Bij het deelnemen aan de reparatiefase (afronden van de masterscriptie na 31 augustus of 31 januari) is een inschrijving voor het volgende studiejaar vereist.

Het exacte tijdpad met bijbehorende data en overige handleidingen worden via de Canvaspagina gecommuniceerd.

*Van dit gebonden scriptietraject zijn uitgezonderd de scripties van de master International Criminal Law en de scripties die geschreven worden in het kader van de onderzoeksmasters.

Feedback

Je hebt recht op tenminste drie maal feedback van je scriptiebegeleider, waarvan tenminste twee keer mondeling. Indien nodig, kan een bespreking plaatsvinden via Skype.

Publiceren scriptie 

Wanneer je jouw scriptie inlevert in Canvas, dien je aan te geven of je jouw scriptie zou willen publiceren of niet. Hiervoor dien je enkele surveys in te vullen. Kijk voor meer informatie op:

Scriptieprijzen

Heb je een mooie scriptie geschreven? Misschien kun je meedingen naar een van de scriptieprijzen.

Contact

Scriptiehulp Juridische Bibliotheek