Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Scriptie (bachelor)

Scriptie (bachelor)

Laptop en boek contractenrecht

Het vak Bachelorscriptie vormt de afsluiting van de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid en Fiscaal recht. Het vak bestaat uit het schrijven en mondeling verdedigen van een wetenschappelijk werkstuk (in het Nederlands of Engels), waarbij je gebruikmaakt van de tijdens je opleiding verworven onderzoeks- en schrijfvaardigheden.

Overzicht bachelorscriptie

Het vak Bachelorscriptie wordt zowel in het eerste als het tweede semester gegeven. In principe hoort dit vak echter thuis in het tweede semester van het derde studiejaar wanneer de bachelorfase wordt afgerond. Je bepaalt zelf in welk semester je de bachelorscriptie schrijft. Aanmelden is mogelijk vanaf de vakaanmeldingsperiode voorafgaand aan het semester, tot en met de eerste maandag van het semester.

Tijdpad

In de eerste week van het semester waarin je de scriptie schrijft, geef je je voorkeur op voor het rechtsgebied waarin je de scriptie wilt schrijven. Omdat de capaciteit bij sommige rechtsgebieden beperkt is en wordt overschreden door het aantal voorkeuren, vragen we je een top-3 van rechtsgebieden op te geven. Tot nu toe is het altijd gelukt om iedereen in te delen bij een rechtsgebied van iemands voorkeurs top-3.

Het schrijven van de bachelorscriptie is aan een verplicht te volgen tijdpad gebonden met strikte deadlines voor de aanmeld- en inlevermomenten. Het precieze tijdpad kun je op Canvas terugvinden.

Toelatingseisen

Als vuistregel geldt dat je start met het schrijven van de bachelorscriptie als je bijna alle vakken van het eerste en tweede jaar en een deel van de vakken van het eerste semester van het derde jaar met succes hebt afgesloten. Als maatstaf geldt dat je minimaal 120 EC hebt behaald. Als je jouw scriptie schrijft binnen een rechtsgebied waarin ook een vak wordt gegeven in je studieprogramma dan moet je dit vak behaald hebben.

Aanpassen omvang bachelorscriptie i.v.m. nieuw bachelorcurriculum 2017

De overgang naar het nieuwe curriculum kan tot gevolg hebben dat je aan het eind van het bachelorprogramma niet precies op 180 EC uitkomt. Dit kan o.a. worden opgelost door een aanpassing van de omvang van de bachelorscriptie. Dat moet wel vooraf worden aangegeven bij de scriptiebegeleider (achteraf aanpassen kan niet) en is alleen bedoeld om een eventueel tekort aan te vullen – je kunt niet naar eigen inzicht de omvang van de bachelorscriptie uitbreiden.

Lees de voorwaarden

Lees meer over het nieuwe bachelorcurriculum

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Canvas en naar de beoordelingscriteria schriftelijke vaardigheden.

Canvas

Studiegids: Bachelorscriptie

Geen vrijstelling

Voor de bachelorscriptie kun je in principe geen vrijstelling krijgen. Zie hiervoor de informatie onder 'Vrijstelling'.

Vrijstelling

Vragen

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.