Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Examencommissie

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
Examencommissie

Wat doet de Examencommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de UvA precies? Lees hier meer over de taken en bevoegdheden van een examencommissie.

Universiteitsgebouw REC-A voor de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Wat doet de Examencommissie?

Als student kun je bij de Examencommissie verzoeken indienen voor onder andere:

Lees eerst de informatie op bovenstaande verwijzingen goed door voordat je een verzoek aan de Examencommissie stuurt. Vermeld bij correspondentie altijd je volledige naam en studentnummer.

 • Taken en bevoegdheden

  De taken en bevoegdheden van de Examencommissie zijn geregeld in de WHW (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) en vastgelegd in het Examenreglement (Regels en Richtlijnen van de Examencommissie) van de FdR. Hiertoe behoren onder meer

  • het op objectieve en deskundige wijze vaststellen of een student voldoet aan de voorwaarden die de OER stelt ter verkrijging van een graad;
  • het uitreiken van het getuigschrift en het diplomasupplement;
  • het borgen van de kwaliteit van tentamens en examens;
  • het verlenen van vrijstellingen voor het afleggen van een of meer tentamens;
  • het goedkeuren van keuzeonderdelen in bachelor- en masterprogramma’s;
  • het treffen van maatregelen in geval van fraude en plagiaat;
  • het verlenen van toestemming voor het volgen van een vrij onderwijsprogramma;
  • het uitreiken van een verklaring van behaalde tentamens aan degene die meer dan een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd maar aan wie niet een getuigschrift kan worden uitgereikt;
  • het verlenen van toestemming voor speciale tentamenvoorzieningen bij functiebeperkingen.
 • Samenstelling

  De Examencommissie bestaat uit de volgende leden:

  • mw. prof.dr. J. Roest (voorzitter)
  • mw. dr. B. Allart (extern lid)
  • dhr. prof. dr. C.M. Cappon
  • mw. dr. N. Doornbos
  • dhr. dr. A.P. Klap
  • dhr. dr. G.P. van Nifterik
  • dhr. dr. R.H. van Ooik
  • mw. prof. dr. B.E. Reinhartz
  • mw. mr. H.F. van der Weerd – van Joolingen

  De Examencommissie beschikt daarnaast over twee subcommissies, te weten de de Toetscommissie en de Fraudecommissie.

Gerelateerde onderwerpen