Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Deeltijd - FdR

Deeltijd - FdR

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Welke rechtenopleidingen worden ook in deeltijd gegeven? Lees meer over deeltijd-, voltijd- en avondonderwijs aan de UvA.

  • Er bestaat geen deeltijdvariant meer van de bacheloropleiding. Je kunt je alleen als voltijdstudent inschrijven voor de bachelor. Studenten die nog ingeschreven zijn als deeltijdstudent voor de bachelor en zich willen herinschrijven, moeten voor studiejaar 2019-2020 switchen naar de voltijdinschrijving.
  • De meeste masteropleidingen worden zowel in voltijd als in deeltijd aangeboden. Raadpleeg het opleidingenaanbod voor meer informatie.

Verschil deeltijd en voltijd

Deeltijdstudenten hebben hetzelfde onderwijsprogramma en dezelfde eindtermen als voltijdstudenten, ze volgen dezelfde colleges en maken ook dezelfde tentamens. Er zijn geen speciale voorzieningen voor deeltijdstudenten. De verschillen zijn:
Het wettelijk collegegeld voor een opleiding in deeltijd is (iets) lager dan bij een inschrijving in voltijd.
Een deeltijdstudent kan geen aanspraak maken op studiefinanciering.

Avondonderwijs

Als een opleiding in deeltijd wordt aangeboden betekent dit niet dat het onderwijs en de tentamens ook in de avonduren worden aangeboden, of dat je verplicht in de avond moet studeren.
Voor een beperkt aantal vakken wordt avondonderwijs aangeboden. In de digitale studiegids staat per vak de werkvorm beschreven en in het rooster kun je de onderwijstijden vinden.

UvA Studiegids

Rooster

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie op deze pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.