Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Bindend Studieadvies (BSA) - FdR 2019-2020

Bindend Studieadvies (BSA) - FdR 2019-2020

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft aan voltijd bachelorstudenten aan het einde van het eerste jaar van inschrijving een bindend studieadvies. Dat betekent dat je in dat eerste inschrijfjaar ten minste 45 van de 60 studiepunten moet behalen. Voldoe je hier niet aan, dan krijg je een negatief bindend studieadvies.

In verband met het coronavirus geeft de UvA voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af. Bovenstaande tekst geeft de normale gang van zaken weer. Bekijk de meest actuele informatie in het uitklapmenu hieronder.

 • Actuele informatie bindend studieadvies 2019-2020 in verband met het coronavirus

  De UvA geeft voor het lopend studiejaar geen negatief bindend studieadvies (BSA) af. In plaats daarvan krijgen studenten een uitgesteld BSA, waarmee ze de mogelijkheid krijgen om het benodigde aantal studiepunten in 2 academische jaren te halen. Dit geldt voor alle studenten. Dit betekent dat de huidige eerstejaarsstudenten Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht pas aan het einde van volgend studiejaar (2020-2021) voldaan moeten hebben aan de norm dat zij voor 45 EC aan eerstejaarsvakken behaald moeten hebben.

  Heb je vragen over het uitgestelde BSA of wil je weten wat het voor jou betekent? Neem dan contact op met een studieadviseur.

 • Hoe gaat het BSA in zijn werk?

  Alle eerstejaarsstudenten krijgen bij de start van hun studie per mail een oproep om een intakeformulier in te vullen. Het formulier bevat allerlei vragen, onder andere over mogelijke studievertraging. Afhankelijk van de beantwoording van de vragen zullen sommige studenten tijdens het invullen van het formulier het dringende advies krijgen een afspraak hierover te maken met een studieadviseur.

  Medio november, nadat de tentamenuitslagen van het eerste blok bekend zijn, ontvangen eerstejaars studenten een eerste tussenadvies. Als de uitslagen daartoe aanleiding geven kan het kan het een waarschuwingsadvies vormen.

  Zo spoedig mogelijk nadat  de tentamenuitslagen van blok 2 bekend zijn, maar in ieder geval voor 1 februari, ontvangt de student een tweede tussenadvies.

  Het is mogelijk om je voor 1 februari uit te schrijven voor de studie. Als je voor 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via studielink - en niet meer aan de UvA voor een andere opleiding staat ingeschreven - dan krijg je geen BSA. Het is aan te raden deze optie en de regels daaromtrent te bespreken met een studieadviseur.   

  Eind juli zal vervolgens het studieadvies per e-mail aan de studenten worden uitgebracht. Het betreft een definitief besluit als het advies positief is en een voornemen als het advies negatief is.

 • Vrijstellingen

  Als je vrijstellingen hebt gekregen voor eerstejaarsvakken, dan tellen de punten voor de vrijgestelde vakken niet mee voor het BSA.

  • Heb je 15 EC of minder aan vrijstellingen? Dan blijft de BSA-norm 45 EC.
  • Heb je meer dan 15 EC aan vrijstellingen? Dan moet je alle resterende vakken uit het eerste jaar halen om te voldoen aan de BSA-norm.

  Vraag dus tijdig vrijstellingen aan, want het aantal studiepunten aan vrijstellingen kan van invloed zijn op de BSA-norm die op jou van toepassing is.

  Vrijstelling aanvragen

  Eerder behaalde vakken

  Als je vóór je eerste inschrijving als voltijdstudent van de bacheloropleiding al vakken hebt behaald van het eerste jaar, dan tellen deze niet mee voor het BSA. Heb je voor 15 EC of minder behaald van het eerste jaar, dan blijft de BSA-norm 45 EC. Als je voor meer dan 15 EC aan vakken hebt behaald, dan dien je alle resterende vakken van het eerste jaar te behalen om te voldoen aan de eisen van het BSA.

 • Studiepunten van een andere universitaire opleiding

  Als je minimaal 15 EC bij een andere opleiding hebt behaald in hetzelfde studiejaar, dan is de BSA-norm: 30 studiepunten aan eerstejaarsvakken. Neem contact op met de studieadviseurs als je hiervan gebruik wilt maken. Dit hoeft uiteraard alleen als je denkt deze studiepunten nodig te hebben om aan de BSA-norm te voldoen.

 • Laat ingeschreven of vroeg gestopt?

  Als je je na 31 januari voor het eerst hebt ingeschreven als voltijdstudent voor een bacheloropleiding aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, dan moet je aan het eind van dat studiejaar ten minste 21 studiepunten hebben behaald aan eerstejaarsvakken.

  Als je voor 1 februari een verzoek tot uitschrijving doet voor de studie via Studielink,  dan krijg je geen BSA.

  Je krijgt wél een BSA als je ingeschreven blijft voor een andere opleiding aan de UvA en minder dan 30 punten hebt behaald.

 • Persoonlijke omstandigheden: verantwoord studeergedrag

  Als er persoonlijke omstandigheden zijn die ervoor zorgen dat je studievertraging oploopt, dan moet je zo snel mogelijk een afspraak maken met een studieadviseur. Alleen zo kun je optimale begeleiding krijgen en kun je eventueel aan het einde van het tweede semester dispensatie van het BSA aanvragen.

  Ook als je:

  • twijfelt over de studie(voortgang),
  • problemen hebt met de aanpak en de planning van de studie,
  • moeite hebt met de tentamens of
  • denkt dat je bepaalde studievaardigheden mist,

  kun je het beste zo snel mogelijk een afspraak maken met een studieadviseur

  Als je een onvoldoende hebt behaald na het eerste blok is dat absoluut een reden om contact op te nemen met een studieadviseur. Wacht daarom niet te lang. Samen met de studieadviseurs kun je  proberen te achterhalen hoe het komt dat het studeren niet goed gaat en plannen maken om betere studieresultaten te behalen.

  Je kunt overigens gedurende het hele jaar terecht bij de studieadviseurs van de faculteit. Gesprekken met de studieadviseur zijn altijd vertrouwelijk.

  Meer over succesvol studeren

Meer informatie

Vragen?

Heb je na het lezen van dezeg pagina nog vragen? Neem dan contact op met de Onderwijsbalie.