Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Amsterdam Law Practice

Amsterdam Law Practice

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt voor Nederland uniek ervaringsonderwijs aan. Onder de noemer Amsterdam Law Practice (ALP) bieden al onze masters vakken aan waar studenten hun kennis van het recht kunnen toepassen op vragen uit de praktijk.

Studenten in gesprek

Om welke vakken gaat het?

De Amsterdam Law Practice is een ervaringsonderwijsmethode. Dat betekent dat de ALP-vakken gericht zijn op de juridische praktijk. Je leert door te doen en werkt met andere studenten aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Door de samenwerking met juridische professionals uit de praktijk doe je belangrijke contacten op in het werkveld. Dit kan ook waardevol zijn voor je verdere carrière.

Binnen de Amsterdam Law Practice zijn er:

  • law clinics: je werkt als student aan rechtsvragen in het maatschappelijk belang. Dit zijn vaak NGO’s of cliënten met weinig middelen. Je werkt aan rechtszaken of geeft advocaten advies als ze in complexe zaken juridische expertise en ondersteuning nodig hebben.
  • law labs: samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven werk je aan het oplossen van problemen en aan innovatie. Je komt bijvoorbeeld na literatuuronderzoek en interviews met betrokken instanties met een gericht advies, of je werkt met studenten uit een ander vakgebied aan vernieuwing.
  • simulaties: je oefent de rol van jurist in hypothetische scenario’s. Je leert juridisch argumenteren en debatteren. Ook schrijf je processtukken en geef je mondelinge adviezen.
  • moot courts: je ontwikkelt je schriftelijke en mondelinge vaardigheden in een nagebootste rechtszaak. Pleiten en debatteren staan hier centraal. Moot courts zijn vaak (inter)nationaal competitief. De finales zijn dan ook regelmatig in het buitenland.
  • stages: anders dan bij een clinic vindt de begeleiding van de stages plaats op de stageplek. Je wordt vanuit de opleiding wel extra ondersteund via colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek. Zo helpen we je je plek te vinden in het werkveld.

Hoe kan je je aanmelden?

Elke master biedt ALP-vakken aan. In de Studiegids vind je bij de betreffende vakken meer informatie over de aanmelding.

Heb je vragen?

Neem contact op met Anniek de Ruijter, Programma Directeur Amsterdam Law Practice, A.deRuijter@uva.nl).

Lees meer over de Amsterdam Law Practice