Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Business and Human Rights Clinic

Amsterdam Law Clinics

In de Business and Human Rights Clinic werken studenten aan zaken en projecten die over de impact van de geglobaliseerde economie op mensenrechten gaan. In de huidige wereldeconomie werken veel bedrijven op transnationaal niveau. Als gevolg daarvan zijn clinic-projecten grensoverschrijdend. Ze betreffen vaak verschillende jurisdicties en vereisen een interdisciplinaire aanpak.

De projecten van de Business and Human Rights Clinic zien toe op complexe juridische kwesties met een publiek belang. Ze analyseren de activiteiten van bedrijven tegen o.a. bestaande bedrijfs- en mensenrechtenkaders om deze te beschermen, te respecteren en te bevorderen.

In de Business and Human Rights Clinic combineren studenten theorie en praktijk. Studenten doen juridisch onderzoek en geven pro deo juridisch advies aan particulieren, niet-gouvernementele organisaties en internationale overheidsorganisaties.

Werken op basis van een op mensenrechten gebaseerde, kritische benadering

De Business and Human Rights Clinic probeert bij te dragen aan zaken en projecten die mensenrechten bevorderen, die de gevolgen van de wereldeconomie voor mensenrechten aan de kaak stellen, met name voor de economische en sociale rechten. En aan zaken die zich bezighouden met de verantwoordingsplicht van bedrijven die door middel van hun bedrijfsactiviteiten impact hebben op mensenrechten. In deze clinic wordt een kritische benadering gehanteerd ten aanzien van het recht en het huidige economische systeem, waarbij de machtsbalans tussen bedrijven en werknemers, gemeenschappen en het milieu aan de orde wordt gesteld. Studenten werken op een coöperatieve manier met individuen, gemeenschappen en organisaties, gebaseerd op een vertrouwensrelatie.

Charley Nieuwesteeg
Copyright: Charley Nieuwesteeg
Mijn deelname aan de clinic heeft mijn studie aan de UvA aanzienlijk verrijkt. Niet alleen vanwege het leren aan de hand van praktijkcases, maar ook omdat het me een geweldig netwerk heeft opgeleverd om mijn carrière in de rechtspraktijk mee te beginnen. Charley Nieuwesteeg, Business & Human Rights Clinic, 2020/2021

Het werk in de clinic

Het werk in de clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor o.a. cliënten en NGO's. Studenten werken in teams van 3 tot 5 studenten en worden intensief begeleid. Je krijgt als student een intensieve training op het gebied van fact-finding, juridisch schrijven en communicatievaardigheden. Onderdeel van het werk zijn regelmatige ontmoetingen tussen de student, de supervisor en de opdrachtgevers. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Scherm van een laptop

Toekomstige projecten

Komend semester, vanaf februari 2022, zullen studenten in de BHRC onderzoek doen voor een vakbond naar de wet oneerlijke handelspraktijken. Kan deze wet worden ingezet om misstanden in de supply chain van bedrijven aan te kaarten? Dit clinic-project is Nederlandstalig.

Een andere groep studenten zal komend semester onderzoek doen voor NGO Global Witness. Dit onderzoek gaat door op eerder werk van Global Witness waarin Global Witness onderzocht of advertentie campagnes van Facebook mogelijk wetgeving op het gebied van gelijke behandeling schenden. Dit clinic-project is Nederlandstalig.

Ten slotte zal een groep studenten in het tweede semester werken aan een project inzake Colombia. Dit project is onderdeel van de samenwerking tussen de BHRC en de Land & Territory Rights Clinic van Javeriana University, Bogotá.

Huidige en voormalige projecten

In het eerste semester 2021-2022 is een van de projecten waar studenten van de Business and Human Rights Clinic aan werkten een project in samenwerking met de Clínica Jurídica en Derecho y Territorio van de Pontificia Universidad Javeriana in Bogotá, Colombia. 

In het 2e semester van 2020-2021 behelsde een van de clinic-projecten waar studenten aan werken een samenwerking met het Wereld Natuur Fonds. Studenten onderzochten manieren om de bescherming van de mensenrechten te situeren in een bredere context van ecologische integriteit. Bijzondere aandacht werd besteed aan de opkomende transnationale ontwikkeling 'Rights of Nature', waarin de rechtspersoonlijkheid en afdwingbare rechten van een toenemend aantal natuurlijke entiteiten, waaronder rivieren, bergen en bossen, worden erkend.

In het 1e semester (2020-2021) werkte de Business and Human Rights Clinic aan de volgende projecten:

Project A: in dit project werkten studenten aan een juridische beoordeling van wapenexporten uit Europa naar landen die betrokken zijn bij gewapende conflicten. De studenten hebben nationale, Europese en internationale wetgeving geanalyseerd. In dit project hebben de studenten samengewerkt met onderzoeksjournalisten.

Project B: in dit project werd feitelijk en juridisch onderzoek gedaan naar de activiteiten van een multinationale onderneming in Latijns-Amerika die milieuschade veroorzaakt. De studenten hebben zowel feitelijk als juridisch onderzoek gedaan naar de internationaal geldende kaders. 

SLAPP's-project 

In het academisch jaar 2019-2020 hebben studenten van de Business and Human Rights Clinic een multi-jurisdictioneel onderzoek gedaan naar het gebruik van strategische rechtszaken tegen publieke inspraak (SLAPP's) in Europa. SLAPP's worden door bedrijven of particulieren gebruikt om publieke waakhonden (klokkenluiders) aan te klagen als middel tot juridische intimidatie. Voor dit project hebben studenten talrijke interviews afgenomen met advocaten, activisten en maatschappelijke organisaties in heel Europa en hebben ze het toepasselijke wettelijke kader geanalyseerd. In januari 2020 werd een voorlopig rapport opgesteld voor de cliënt van de Clinic. 

Wapenhandel

Gedurende twee semesters in 2020 hebben studenten van de Business and Human Rights Clinic voor twee NGO's de mogelijkheden onderzocht om de wapenexport naar landen die in een gewapend conflict verwikkeld zijn en betrokken zijn bij het plegen van ernstige schendingen van de mensenrechten en het internationaal humanitair recht, wettelijk aan te vechten. De studenten hebben het internationale, Europese en nationale juridische kader onderzocht en een juridische analyse gemaakt, gepaard met strategische overwegingen voor hun cliënten. 

Voorbeelden van andere zaken

In 2019 heeft de Business and Human Rights Clinic twee NGO's bijgestaan in een zaak over twee Nederlandse bedrijven die goederen verhandelen die afkomstig zijn uit het bezette gebied van de Westelijke Sahara. De clinic analyseerde de juridische implicaties van de handel. Voor een uitgebreide juridische analyse deden de studenten onderzoek naar het recht met betrekking tot bezette gebieden, bepalingen van internationaal humanitair recht, Nederlands burgerlijk procesrecht en EU-consumentenbeschermingswetten.

Blogposts

Bekijk hier de blogposts die de masterstudenten van de Business and Human Rights Clinic in het tweede semester van 2020/2021 schreven: 

Post-sale services in the arms trade: overlooked and underregulated

State actors in the post-sale arms industry: Are the regulated doing the regulating?

Mogelijkheid om stage te lopen bij het Asser Instituut

Het Asser Instituut biedt studenten in de Business and Human Rights Clinic, de mogelijkheid om stage te lopen bij het Instituut. De stage kan worden gecombineerd met het schrijven van een scriptie. Asser zal deelname aan de Business and Human Rights Clinic als een pluspunt beschouwen bij de selectie van de stageplaatsen. De stages beginnen elk jaar in februari en inschrijving aan de universiteit tijdens de stage is vereist. Voor de stage kunnen studiepunten worden verkregen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Vragen

Heb je vragen over de Business and Human Rights Clinic? Stuur dan een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl of neem contact op met:

Mr. L. (Linde) Bryk LLM

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Faculteitsbureau FdR

Aanmelden en toelating

De Business and Human Rights Clinic staat in principe open voor alle masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Andere vereisten zijn:

  • Je bent ten minste 10 uur per week beschikbaar 
  • Je hebt een sterk arbeidsethos, uitstekende communicatieve en Engelse schrijfvaardigheden, en een oprechte interesse in business and human rights en human rights law.

Oud-studenten van de clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de clinic en ervaringen van voormalige studenten kun je contact opnemen met een van de onderstaande studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl voor de contactgegevens. 

Oud-studenten van de Business and Human Rights Clinic

2019-2020 2020-2021
Julia Leon Gonzalez Ludivine Guyot
Viktor Radev Marie Favier
Alexandr Biagioni Perrine Lafrechoux
Hilde Baarsma Charley Nieuwesteeg
Suzan Salama Sophie van Dongen
Ludivine Gondouin Miriam Heipertz
Lisa Perridon